Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motiv till val av avskrivningsmetod för fastighetsföretag – hur kommer införandet av komponentavskrivningar påverka företagen?

Leidhem, Teddie LU and Semovska, Ceylan (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka motiv fastighetsföretag har med sina avskrivningar. Studien undersöker vilka överväganden som kan behöva göras för att upprätthålla dessa motiv vid övergången till K3 och komponentavskrivningar.
Studien är genomförd utifrån kvalitativ forskningsmetod. Som en del av den kvalitativa metoden har vi genomfört intervjuer med ekonomiansvariga på fastighetsföretag.
Studien baseras på teorier kring företags motiv till val av avskrivningsmetod. Valet av motiv inrymmer en del olika aspekter, som värdering av fastigheter och dess nyttjandeperiod samt avskrivningar och komponentavskrivningar.
Det empiriska materialet är baserat på fyra intervjuer med onoterade fastighetsföretag. Två av företagen är... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka motiv fastighetsföretag har med sina avskrivningar. Studien undersöker vilka överväganden som kan behöva göras för att upprätthålla dessa motiv vid övergången till K3 och komponentavskrivningar.
Studien är genomförd utifrån kvalitativ forskningsmetod. Som en del av den kvalitativa metoden har vi genomfört intervjuer med ekonomiansvariga på fastighetsföretag.
Studien baseras på teorier kring företags motiv till val av avskrivningsmetod. Valet av motiv inrymmer en del olika aspekter, som värdering av fastigheter och dess nyttjandeperiod samt avskrivningar och komponentavskrivningar.
Det empiriska materialet är baserat på fyra intervjuer med onoterade fastighetsföretag. Två av företagen är kommunalt ägda och två är privatägda.
Slutsatser: Fallföretagen är generellt tveksamma över införandet av komponentavskrivningar i samband med K3. Då företagen förespråkar enkelhet som ett motiv till val av avskrivningsmetod anses kostnaden för införandet av komponentavskrivningar överstiga dess nytta. Företagen kommer försöka hålla antalet komponenter lågt för att bibehålla det tidigare motivet gällande enkelhet. Avskrivningar är inte den högst prioriterade posten bland våra fallföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leidhem, Teddie LU and Semovska, Ceylan
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
K3, avskrivningar, komponentavskrivningar, fastigheter, motiv för avskrivningar
language
Swedish
id
3917643
date added to LUP
2013-08-13 10:24:08
date last changed
2013-08-13 10:24:08
@misc{3917643,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utreda vilka motiv fastighetsföretag har med sina avskrivningar. Studien undersöker vilka överväganden som kan behöva göras för att upprätthålla dessa motiv vid övergången till K3 och komponentavskrivningar.
Studien är genomförd utifrån kvalitativ forskningsmetod. Som en del av den kvalitativa metoden har vi genomfört intervjuer med ekonomiansvariga på fastighetsföretag. 
Studien baseras på teorier kring företags motiv till val av avskrivningsmetod. Valet av motiv inrymmer en del olika aspekter, som värdering av fastigheter och dess nyttjandeperiod samt avskrivningar och komponentavskrivningar. 
Det empiriska materialet är baserat på fyra intervjuer med onoterade fastighetsföretag. Två av företagen är kommunalt ägda och två är privatägda. 
Slutsatser: Fallföretagen är generellt tveksamma över införandet av komponentavskrivningar i samband med K3. Då företagen förespråkar enkelhet som ett motiv till val av avskrivningsmetod anses kostnaden för införandet av komponentavskrivningar överstiga dess nytta. Företagen kommer försöka hålla antalet komponenter lågt för att bibehålla det tidigare motivet gällande enkelhet. Avskrivningar är inte den högst prioriterade posten bland våra fallföretag.},
 author    = {Leidhem, Teddie and Semovska, Ceylan},
 keyword   = {K3,avskrivningar,komponentavskrivningar,fastigheter,motiv för avskrivningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motiv till val av avskrivningsmetod för fastighetsföretag – hur kommer införandet av komponentavskrivningar påverka företagen?},
 year     = {2013},
}