Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vanans makt i kunskapens korridorer : attityder till kunskap och lärande hos vuxna andraspråksinlärare

Segelström, Gudrun LU (2013) LLYU61 20122
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie undersöker vilken syn på kunskap och lärande vuxna andrapråksinlärare har. Studien bygger på hypotesen att kunskapssynen får konsekvenser för studieresultaten.
Perspektivet är det sociokulturella med pedagogiska förtecken.
78 vuxna andraspråksinlärare från 26 olika länder i åldern 19-54 år, som studerade någon av kurserna SVA 1, SVA 2 eller SVA 3 vid komvux höstterminen 2012, svarade på frågor om synen på kunskap i en internetbaserad enkät. Enkäten följdes upp av ett gruppsamtal kring kamratbedömning.
Resultatet av enkätundersökningen visar på både samstämmighet och divergens beroende på variablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund och geografisk härkomst. En negativ inställning till kamratbedömning blev tydlig i... (More)
Föreliggande studie undersöker vilken syn på kunskap och lärande vuxna andrapråksinlärare har. Studien bygger på hypotesen att kunskapssynen får konsekvenser för studieresultaten.
Perspektivet är det sociokulturella med pedagogiska förtecken.
78 vuxna andraspråksinlärare från 26 olika länder i åldern 19-54 år, som studerade någon av kurserna SVA 1, SVA 2 eller SVA 3 vid komvux höstterminen 2012, svarade på frågor om synen på kunskap i en internetbaserad enkät. Enkäten följdes upp av ett gruppsamtal kring kamratbedömning.
Resultatet av enkätundersökningen visar på både samstämmighet och divergens beroende på variablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund och geografisk härkomst. En negativ inställning till kamratbedömning blev tydlig i gruppsamtalet. Förklaringen fanns i sociokulturella koder från hemlandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Segelström, Gudrun LU
supervisor
organization
course
LLYU61 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociokulturella koder, andrafiering, kunskapssyn, vuxna andraspråksinlärare, svenska som andraspråk, gymnasial komvux, skolkulturella referensramar
language
Swedish
id
3917936
date added to LUP
2013-07-29 15:57:40
date last changed
2015-12-14 13:27:08
@misc{3917936,
 abstract   = {Föreliggande studie undersöker vilken syn på kunskap och lärande vuxna andrapråksinlärare har. Studien bygger på hypotesen att kunskapssynen får konsekvenser för studieresultaten.
Perspektivet är det sociokulturella med pedagogiska förtecken.
78 vuxna andraspråksinlärare från 26 olika länder i åldern 19-54 år, som studerade någon av kurserna SVA 1, SVA 2 eller SVA 3 vid komvux höstterminen 2012, svarade på frågor om synen på kunskap i en internetbaserad enkät. Enkäten följdes upp av ett gruppsamtal kring kamratbedömning.
Resultatet av enkätundersökningen visar på både samstämmighet och divergens beroende på variablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund och geografisk härkomst. En negativ inställning till kamratbedömning blev tydlig i gruppsamtalet. Förklaringen fanns i sociokulturella koder från hemlandet.},
 author    = {Segelström, Gudrun},
 keyword   = {sociokulturella koder,andrafiering,kunskapssyn,vuxna andraspråksinlärare,svenska som andraspråk,gymnasial komvux,skolkulturella referensramar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vanans makt i kunskapens korridorer : attityder till kunskap och lärande hos vuxna andraspråksinlärare},
 year     = {2013},
}