Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det är ju inte som att snatta" - En kvalitativ studie om att dyka i containrar och sväva i ovisshet

Birath, Marie LU and Fritzell, Erika LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning om så kallad dumpster diving, även kallat dumpstring eller sopdykning, har fokuserat på fenomenet som en del av en frigansk livsstil och på hur människor som dumpstrar skapar en identitet av antikonsumtion med hjälp av dumpster diving. Syftet med denna uppsats är att utforska hur dumpstrare upplever och förhåller sig till osäkerheten kring huruvida dumpster diving är olagligt eller inte. Därför undersöks hur dessa upplever risken att bli konfronterade när de tar mat från containrar och vilken inställning de har till vetskapen om att de eventuellt begår ett brott. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med människor som dumpstrar och fyra fältobservationer har gjorts som komplement till dessa. Materialet har... (More)
Tidigare forskning om så kallad dumpster diving, även kallat dumpstring eller sopdykning, har fokuserat på fenomenet som en del av en frigansk livsstil och på hur människor som dumpstrar skapar en identitet av antikonsumtion med hjälp av dumpster diving. Syftet med denna uppsats är att utforska hur dumpstrare upplever och förhåller sig till osäkerheten kring huruvida dumpster diving är olagligt eller inte. Därför undersöks hur dessa upplever risken att bli konfronterade när de tar mat från containrar och vilken inställning de har till vetskapen om att de eventuellt begår ett brott. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med människor som dumpstrar och fyra fältobservationer har gjorts som komplement till dessa. Materialet har analyserats med hjälp av olika kriminologiska teorier. Studien visar att risken för att bli konfronterad inte hindrar dumpstrare från att ta mat från containrar samtidigt som de alla förhåller sig till denna risk vilket bland annat visar sig i deras val att dumpstra sent på kvällen. Risken att bli konfronterad resulterar också i en upplevelse av spänning vilket framstår som en tilltalande aspekt av dumpster diving. Dumpstrarna visar inget stort behov av att rättfärdiga sitt beteende utan framhäver hellre vilka skäl de har för att dumpstra och de aspekter som de upplever som positiva. Samtidigt som osäkerheten kring den juridiska regleringen för vissa gör upplevelsen tilltalande medför ovisshetens praktiska konsekvenser att intervjupersonerna ställer sig tveksamma till att dumpstra om de skulle få en stabilare ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Birath, Marie LU and Fritzell, Erika LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om att dyka i containrar och sväva i ovisshet
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dumpstring, dumpster diving, containerdykning, kriminologi, juridisk gråzon
language
Swedish
id
3918463
date added to LUP
2013-10-22 10:54:12
date last changed
2013-10-22 10:54:12
@misc{3918463,
 abstract   = {Tidigare forskning om så kallad dumpster diving, även kallat dumpstring eller sopdykning, har fokuserat på fenomenet som en del av en frigansk livsstil och på hur människor som dumpstrar skapar en identitet av antikonsumtion med hjälp av dumpster diving. Syftet med denna uppsats är att utforska hur dumpstrare upplever och förhåller sig till osäkerheten kring huruvida dumpster diving är olagligt eller inte. Därför undersöks hur dessa upplever risken att bli konfronterade när de tar mat från containrar och vilken inställning de har till vetskapen om att de eventuellt begår ett brott. Åtta kvalitativa intervjuer har genomförts med människor som dumpstrar och fyra fältobservationer har gjorts som komplement till dessa. Materialet har analyserats med hjälp av olika kriminologiska teorier. Studien visar att risken för att bli konfronterad inte hindrar dumpstrare från att ta mat från containrar samtidigt som de alla förhåller sig till denna risk vilket bland annat visar sig i deras val att dumpstra sent på kvällen. Risken att bli konfronterad resulterar också i en upplevelse av spänning vilket framstår som en tilltalande aspekt av dumpster diving. Dumpstrarna visar inget stort behov av att rättfärdiga sitt beteende utan framhäver hellre vilka skäl de har för att dumpstra och de aspekter som de upplever som positiva. Samtidigt som osäkerheten kring den juridiska regleringen för vissa gör upplevelsen tilltalande medför ovisshetens praktiska konsekvenser att intervjupersonerna ställer sig tveksamma till att dumpstra om de skulle få en stabilare ekonomi.},
 author    = {Birath, Marie and Fritzell, Erika},
 keyword   = {dumpstring,dumpster diving,containerdykning,kriminologi,juridisk gråzon},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är ju inte som att snatta" - En kvalitativ studie om att dyka i containrar och sväva i ovisshet},
 year     = {2013},
}