Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård. En fallstudie av fem svenska sjukhus

Bohlin, Emma LU and Bonander, Madeleine LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning och användning i processorienterad hälso- och sjukvård. Därtill ämnar uppsatsen diskutera några utgångspunkter för utformningen av ett ekonomistyrsystem anpassat till en processorienterad sjukhusverksamhet.

Metod: Uppsatsens undersökning är baserad på en kvalitativ undersökningsdesign. Empirisk data insamlades primärt från semistrukturerade intervjuer med anställda på fem sjukhus; Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och Skånes Universitetssjukhus. Därtill har empirisk data även samlats in med hjälp av dokument och publikationer. Data till det... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning och användning i processorienterad hälso- och sjukvård. Därtill ämnar uppsatsen diskutera några utgångspunkter för utformningen av ett ekonomistyrsystem anpassat till en processorienterad sjukhusverksamhet.

Metod: Uppsatsens undersökning är baserad på en kvalitativ undersökningsdesign. Empirisk data insamlades primärt från semistrukturerade intervjuer med anställda på fem sjukhus; Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och Skånes Universitetssjukhus. Därtill har empirisk data även samlats in med hjälp av dokument och publikationer. Data till det teoriska avsnittet har insamlats från litteratur, vetenskapliga artiklar samt genom en intervju med en universitetslektor med expertis inom ämnet patientprocessorientering.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska avsnittet presenterar litteratur inom ämnesområdena ekonomistyrning, hälso- och sjukvård samt processorientering. Ekonomistyrverktyg och styrfilosofier, såväl traditionella som processorienterade, presenteras samt hur de anpassats till svensk hälso- och sjukvård. Det teoretiska ramverket bygger i sin tur på de två teorierna för Management Control Package och Contingency Approach.

Empiri: Det empiriska materialet är främst uppbyggt på semistrukturerade intervjuer utförda på de fem undersöka sjukhusen. Materialet presenteras och analyseras efter tillämpandet och anpassningen av verktyg, graden av process-/patientprocessorientering samt erfarenheter av processverksamheter.

Slutsatser: Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att det råder en låg grad av konsistens mellan tillämpade ekonomistyrningsverktyg i respektive sjukhus kontrollpaket. Vidare argumenteras att det förekommer sex kontextuella faktorer som påverkar och därmed bör beaktas vid utformningen av ett processtödjande ekonomistyrsystem på ett sjukhus. Avslutningsvis hävdas att utformandet av ekonomistyrsystemet bör ske utifrån modellen av ett kontrollpaket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohlin, Emma LU and Bonander, Madeleine LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Processer, patientprocesser, ekonomistyrning, sjukvård, kontrollpaket, kontextuella faktorer.
language
Swedish
id
3918737
date added to LUP
2013-08-13 14:41:39
date last changed
2013-08-13 14:41:39
@misc{3918737,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning och användning i processorienterad hälso- och sjukvård. Därtill ämnar uppsatsen diskutera några utgångspunkter för utformningen av ett ekonomistyrsystem anpassat till en processorienterad sjukhusverksamhet.

Metod: Uppsatsens undersökning är baserad på en kvalitativ undersökningsdesign. Empirisk data insamlades primärt från semistrukturerade intervjuer med anställda på fem sjukhus; Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och Skånes Universitetssjukhus. Därtill har empirisk data även samlats in med hjälp av dokument och publikationer. Data till det teoriska avsnittet har insamlats från litteratur, vetenskapliga artiklar samt genom en intervju med en universitetslektor med expertis inom ämnet patientprocessorientering.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska avsnittet presenterar litteratur inom ämnesområdena ekonomistyrning, hälso- och sjukvård samt processorientering. Ekonomistyrverktyg och styrfilosofier, såväl traditionella som processorienterade, presenteras samt hur de anpassats till svensk hälso- och sjukvård. Det teoretiska ramverket bygger i sin tur på de två teorierna för Management Control Package och Contingency Approach.

Empiri: Det empiriska materialet är främst uppbyggt på semistrukturerade intervjuer utförda på de fem undersöka sjukhusen. Materialet presenteras och analyseras efter tillämpandet och anpassningen av verktyg, graden av process-/patientprocessorientering samt erfarenheter av processverksamheter.

Slutsatser: Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att det råder en låg grad av konsistens mellan tillämpade ekonomistyrningsverktyg i respektive sjukhus kontrollpaket. Vidare argumenteras att det förekommer sex kontextuella faktorer som påverkar och därmed bör beaktas vid utformningen av ett processtödjande ekonomistyrsystem på ett sjukhus. Avslutningsvis hävdas att utformandet av ekonomistyrsystemet bör ske utifrån modellen av ett kontrollpaket.},
 author    = {Bohlin, Emma and Bonander, Madeleine},
 keyword   = {Processer,patientprocesser,ekonomistyrning,sjukvård,kontrollpaket,kontextuella faktorer.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård. En fallstudie av fem svenska sjukhus},
 year     = {2013},
}