Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapitalstruktur i familjeföretag - en studie av ägarstrukturens inverkan på kapitalstruktur

Svensson, Lina LU ; Bengtsson, Niklas LU and Berg, Victor LU (2013) FEKH89 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att med stöd av tre olika definitioner av familjeföretag, utreda om det föreligger systematiska skillnader mellan kapitalstrukturen i familjeföretag och icke-familjeföretag samt om förekomsten eller avsaknaden av sådana, kan förklaras av de teorier och tankegångar som presenteras i de praktiska- och teoretiska referensramarna. Uppsatsen har genomförts med hjälp av en kvantitativ studie och utgått ifrån ett deduktivt perspektiv. Information har inhämtats från årsredovisningar och med hjälp av denna har regressioner genomförts för varje familjevariabel. Resultatet visar att variablerna, storlek, tillväxt och andel materiella anläggningstillgångar påvisar signifikant samband på kapitalstruktur, medan familjeägande,... (More)
Syftet med denna uppsats är att med stöd av tre olika definitioner av familjeföretag, utreda om det föreligger systematiska skillnader mellan kapitalstrukturen i familjeföretag och icke-familjeföretag samt om förekomsten eller avsaknaden av sådana, kan förklaras av de teorier och tankegångar som presenteras i de praktiska- och teoretiska referensramarna. Uppsatsen har genomförts med hjälp av en kvantitativ studie och utgått ifrån ett deduktivt perspektiv. Information har inhämtats från årsredovisningar och med hjälp av denna har regressioner genomförts för varje familjevariabel. Resultatet visar att variablerna, storlek, tillväxt och andel materiella anläggningstillgångar påvisar signifikant samband på kapitalstruktur, medan familjeägande, utdelning och lönsamhet inte gör det. Slutsatsen är att agentteorier tillsammans med den praktiska referensramen skapar en komplex bild av familjeföretags incitamentsstruktur och dessutom bidrar problemen med att definiera familjebolag till ökad komplexitet. Sammantaget torde detta kunna förklara varför undersökningens resultat inte kunde påvisa några signifikanta skillnader mellan familjebolag och icke-familjebolag avseende skuldsättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Lina LU ; Bengtsson, Niklas LU and Berg, Victor LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, Familjeägande, Agentteori, Familjedynasti, Risk
language
Swedish
id
3919387
date added to LUP
2013-07-09 09:36:59
date last changed
2013-07-09 09:36:59
@misc{3919387,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att med stöd av tre olika definitioner av familjeföretag, utreda om det föreligger systematiska skillnader mellan kapitalstrukturen i familjeföretag och icke-familjeföretag samt om förekomsten eller avsaknaden av sådana, kan förklaras av de teorier och tankegångar som presenteras i de praktiska- och teoretiska referensramarna. Uppsatsen har genomförts med hjälp av en kvantitativ studie och utgått ifrån ett deduktivt perspektiv. Information har inhämtats från årsredovisningar och med hjälp av denna har regressioner genomförts för varje familjevariabel. Resultatet visar att variablerna, storlek, tillväxt och andel materiella anläggningstillgångar påvisar signifikant samband på kapitalstruktur, medan familjeägande, utdelning och lönsamhet inte gör det. Slutsatsen är att agentteorier tillsammans med den praktiska referensramen skapar en komplex bild av familjeföretags incitamentsstruktur och dessutom bidrar problemen med att definiera familjebolag till ökad komplexitet. Sammantaget torde detta kunna förklara varför undersökningens resultat inte kunde påvisa några signifikanta skillnader mellan familjebolag och icke-familjebolag avseende skuldsättning.},
 author    = {Svensson, Lina and Bengtsson, Niklas and Berg, Victor},
 keyword   = {Kapitalstruktur,Familjeägande,Agentteori,Familjedynasti,Risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalstruktur i familjeföretag - en studie av ägarstrukturens inverkan på kapitalstruktur},
 year     = {2013},
}