Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lean Accounting inom sjukvården

Lütschg, Olivia LU and Uddemar, Sofia (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Lean Accounting inom svensk sjukvård – Prototyping inom Time-Driven Activity-Based Costing på Skånes Universitetssjukhus
Seminariedatum: 2013-05-27
Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 30 Hp
Författare: Olivia Lütschg & Sofia Uddemar
Handledare: Rolf G Larsson
Fem nyckelord: Sjukvård, Lean, Lean Accounting, TD-ABC, kostnadskalkylering
Syfte: Rapportens syfte är att ta fram en modell för Lean Accounting genom Time-Driven Activity-Based Costing (TD-ABC), för att studera huruvida det kan fungera som grund till effektiv resurs- och kostnadsallokering inom Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt jämföra TD-ABC med den kostnadskalkyleringen som finns i dag.
Metod: För att fördjupa oss i ämnet har vi valt att göra observationer... (More)
Titel: Lean Accounting inom svensk sjukvård – Prototyping inom Time-Driven Activity-Based Costing på Skånes Universitetssjukhus
Seminariedatum: 2013-05-27
Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 30 Hp
Författare: Olivia Lütschg & Sofia Uddemar
Handledare: Rolf G Larsson
Fem nyckelord: Sjukvård, Lean, Lean Accounting, TD-ABC, kostnadskalkylering
Syfte: Rapportens syfte är att ta fram en modell för Lean Accounting genom Time-Driven Activity-Based Costing (TD-ABC), för att studera huruvida det kan fungera som grund till effektiv resurs- och kostnadsallokering inom Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt jämföra TD-ABC med den kostnadskalkyleringen som finns i dag.
Metod: För att fördjupa oss i ämnet har vi valt att göra observationer av en vårdprocess på SUS och på så sätt utveckla en prototyp för TD-ABC som en del i Lean Accounting inom sjukvården. Då den befintliga forskningen är ny och begränsad på området genomförs denna studie som aktionsforskning där vi genom att lösa ett praktiskt problem på SUS bidrar till forskningsfronten på området.
Teoretiska perspektiv: Utgångspunkten för studien är traditionell kostnadskalkylering generellt och inom vården. Därefter studeras hur strategier kring Lean och Lean Accounting ser ut inom organisationer. Detta för att ge en bakgrund till TD-ABCs möjligheter att fungera som en kostnadskalkyleringsmetod inom Lean Accounting såväl som i en sjukvårdskontext.
Fallstudie: Informationsinsamlingen har bestått av flertalet olika informationskällor såsom en gemensam projektgrupp med SUS, observationer, tillgång till interna databaser samt intervjuer. Observationerna har givit oss en bra insikt i tidsåtgången för den studerade vårdprocessen och ökad insikt i de dagliga rutinerna. Projektgruppen Lean Accounting SUS och intervjuer har bidragit med många värdefulla diskussioner och stöttat med övrig information. Med tillgång till sjukhusets interna IT-system har vi även fått tillgång till stora mängder intern data.
Slutsatser: Denna studie visar att TD-ABC är en lämplig metod för kostnadskalkylering som bidrar till en mer rättvisande bild av kostnaderna på SUS. Kostnader visualiseras genom TD-ABC i det praktiska flödet, vilket ger anställda mandat att förbättra operativa processer och ledningen bättre beslutsgrunder. Detta bidrar till fokus på flödeseffektivitet, kontinuerliga förbättringar och identifiering av icke värdeskapande aktiviteter, varför TD-ABC även anses utgöra en passande metod inom Lean och Lean Accounting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lütschg, Olivia LU and Uddemar, Sofia
supervisor
organization
alternative title
Prototyping inom Time-Driven Activity-Based Costing på Skånes Universitetssjukhus
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjukvård, Lean, Lean Accounting, TD-ABC, kostnadskalkylering
language
Swedish
id
3919781
date added to LUP
2013-08-13 11:50:43
date last changed
2013-08-13 11:50:43
@misc{3919781,
 abstract   = {Titel: Lean Accounting inom svensk sjukvård – Prototyping inom Time-Driven Activity-Based Costing på Skånes Universitetssjukhus
Seminariedatum: 2013-05-27
Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 30 Hp
Författare: Olivia Lütschg & Sofia Uddemar
Handledare: Rolf G Larsson
Fem nyckelord: Sjukvård, Lean, Lean Accounting, TD-ABC, kostnadskalkylering
Syfte: Rapportens syfte är att ta fram en modell för Lean Accounting genom Time-Driven Activity-Based Costing (TD-ABC), för att studera huruvida det kan fungera som grund till effektiv resurs- och kostnadsallokering inom Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt jämföra TD-ABC med den kostnadskalkyleringen som finns i dag.
Metod: För att fördjupa oss i ämnet har vi valt att göra observationer av en vårdprocess på SUS och på så sätt utveckla en prototyp för TD-ABC som en del i Lean Accounting inom sjukvården. Då den befintliga forskningen är ny och begränsad på området genomförs denna studie som aktionsforskning där vi genom att lösa ett praktiskt problem på SUS bidrar till forskningsfronten på området. 
Teoretiska perspektiv: Utgångspunkten för studien är traditionell kostnadskalkylering generellt och inom vården. Därefter studeras hur strategier kring Lean och Lean Accounting ser ut inom organisationer. Detta för att ge en bakgrund till TD-ABCs möjligheter att fungera som en kostnadskalkyleringsmetod inom Lean Accounting såväl som i en sjukvårdskontext.
Fallstudie: Informationsinsamlingen har bestått av flertalet olika informationskällor såsom en gemensam projektgrupp med SUS, observationer, tillgång till interna databaser samt intervjuer. Observationerna har givit oss en bra insikt i tidsåtgången för den studerade vårdprocessen och ökad insikt i de dagliga rutinerna. Projektgruppen Lean Accounting SUS och intervjuer har bidragit med många värdefulla diskussioner och stöttat med övrig information. Med tillgång till sjukhusets interna IT-system har vi även fått tillgång till stora mängder intern data.
Slutsatser: Denna studie visar att TD-ABC är en lämplig metod för kostnadskalkylering som bidrar till en mer rättvisande bild av kostnaderna på SUS. Kostnader visualiseras genom TD-ABC i det praktiska flödet, vilket ger anställda mandat att förbättra operativa processer och ledningen bättre beslutsgrunder. Detta bidrar till fokus på flödeseffektivitet, kontinuerliga förbättringar och identifiering av icke värdeskapande aktiviteter, varför TD-ABC även anses utgöra en passande metod inom Lean och Lean Accounting.},
 author    = {Lütschg, Olivia and Uddemar, Sofia},
 keyword   = {Sjukvård,Lean,Lean Accounting,TD-ABC,kostnadskalkylering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean Accounting inom sjukvården},
 year     = {2013},
}