Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sommar, sol och Service - En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet

Larsson, Veronica LU and Lundgren, Emelie LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Sommar, Sol och Service– En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen Service Management - Turism, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Emelie Lundgren & Veronica Larsson
Handledare: Ulrika Westrup
Bakgrund och problem: Turismindustrin präglas av säsongsvariationer vilket får konsekvenser för anställningsförhållanden och därmed personalarbete. Servicekvalitet har blivit en allt viktigare aspekt av tjänsteverksamheter som i sin tur är högst påverkad av personalen. Detta ställer i nästa led högre krav på ledares förmåga att hantera dessa frågor.
Syfte: Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap inom Service Management... (More)
Titel: Sommar, Sol och Service– En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen Service Management - Turism, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Emelie Lundgren & Veronica Larsson
Handledare: Ulrika Westrup
Bakgrund och problem: Turismindustrin präglas av säsongsvariationer vilket får konsekvenser för anställningsförhållanden och därmed personalarbete. Servicekvalitet har blivit en allt viktigare aspekt av tjänsteverksamheter som i sin tur är högst påverkad av personalen. Detta ställer i nästa led högre krav på ledares förmåga att hantera dessa frågor.
Syfte: Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap inom Service Management fältet om hur man på ledningsnivå i tjänsteföretag med tydlig säsongsbetoning arbetar med att skapa förutsättningar för att frontpersonal ska kunna leverera önskvärd servicekvalitet.
Frågeställning: Hur arbetar ledningen med att skapa förutsättningar för säsongspersonalen för att säkerställa en önskvärd servicekvalitet i mötet med kunden?
Metod: Studien baseras på en kvalitativ metodansats med utgångspunkt i en fallstudie med djupintervjuer.
Slutsats/Resultat: För att säsongspersonalen ska kunna leverera god service krävs förutsättningar av varierande karaktär. Ledningens engagemang har visat sig vara en avgörande faktor. Vi har sett att personal- och organisationsstrategier har används integrerat i praktiken och att ett förhållningssätt inte utesluter det andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Veronica LU and Lundgren, Emelie LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Servicekvalitet, säsongspersonal, HRM, TQM, turism Servicequality, seasonal staff, tourism
language
Swedish
id
3919940
date added to LUP
2013-07-10 14:29:10
date last changed
2013-07-10 14:29:10
@misc{3919940,
 abstract   = {Titel: Sommar, Sol och Service– En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet
Nivå: Kandidatuppsats
Institution: Institutionen Service Management - Turism, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Emelie Lundgren & Veronica Larsson
Handledare: Ulrika Westrup
Bakgrund och problem: Turismindustrin präglas av säsongsvariationer vilket får konsekvenser för anställningsförhållanden och därmed personalarbete. Servicekvalitet har blivit en allt viktigare aspekt av tjänsteverksamheter som i sin tur är högst påverkad av personalen. Detta ställer i nästa led högre krav på ledares förmåga att hantera dessa frågor.
Syfte: Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap inom Service Management fältet om hur man på ledningsnivå i tjänsteföretag med tydlig säsongsbetoning arbetar med att skapa förutsättningar för att frontpersonal ska kunna leverera önskvärd servicekvalitet.
Frågeställning: Hur arbetar ledningen med att skapa förutsättningar för säsongspersonalen för att säkerställa en önskvärd servicekvalitet i mötet med kunden? 
Metod: Studien baseras på en kvalitativ metodansats med utgångspunkt i en fallstudie med djupintervjuer.
Slutsats/Resultat: För att säsongspersonalen ska kunna leverera god service krävs förutsättningar av varierande karaktär. Ledningens engagemang har visat sig vara en avgörande faktor. Vi har sett att personal- och organisationsstrategier har används integrerat i praktiken och att ett förhållningssätt inte utesluter det andra.},
 author    = {Larsson, Veronica and Lundgren, Emelie},
 keyword   = {Servicekvalitet,säsongspersonal,HRM,TQM,turism Servicequality,seasonal staff,tourism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sommar, sol och Service - En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet},
 year     = {2013},
}