Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prestationsmätningssystem – om vikten av att förstå medar- betares beteenden och attityder.

Kan, Graymond LU and Liljeblad, Philip LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna studie består av dels ett huvudsyfte och dels ett bisyfte. Huvudsyftet är att undersöka vilka dysfunktionella beteenden och negativa atti- tyder ett prestationsmätningssystem kan ge upphov till hos medarbetare. Studi- ens bisyfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa dysfunktion- ella beteenden och negativa attityder.
Metod: En flerfallsstudie med tre analysenheter baserade på semi-strukturerade intervjuer med tolv respondenter.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består utav tidigare forsk- ning med fokus på definitioner utav prestationsmätningssystem, målteori samt positiva och negativa effekter utav ett prestationsmätningssystem.
Empiri: Empirin består av data vi har samlat in genom vår... (More)
Syfte: Denna studie består av dels ett huvudsyfte och dels ett bisyfte. Huvudsyftet är att undersöka vilka dysfunktionella beteenden och negativa atti- tyder ett prestationsmätningssystem kan ge upphov till hos medarbetare. Studi- ens bisyfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa dysfunktion- ella beteenden och negativa attityder.
Metod: En flerfallsstudie med tre analysenheter baserade på semi-strukturerade intervjuer med tolv respondenter.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består utav tidigare forsk- ning med fokus på definitioner utav prestationsmätningssystem, målteori samt positiva och negativa effekter utav ett prestationsmätningssystem.
Empiri: Empirin består av data vi har samlat in genom vår kvalitativa studie, vilket avser en sammanställning av de tolv intervjuer vi har genomfört, fyra från varje analysenhet.
Slutsatser: I studien identifieras fem olika typer av dysfunktionella beteenden och negativa attityder, dessa är: oetiskt beteende, stress, minskad motivation, suboptimering samt uppgivenhet, irritation och oberördhet. De uppkommer på grund av ett antal orsaker som kan klassificeras inom två områden. Det första området är målsättning, det vill säga hur målen är utformade och satta. Det andra området handlar om den kontroll som medarbetaren känner över måttet. I studien har det även framkommit ett antal påverkande faktorer, varav senioritet är den faktor som är tydligast. För att en investering i ett prestationsmätningssy- stem skall bli lyckad, krävs eftertanke och ständig uppföljning för att säkerställa att de negativa effekterna undviks och att systemets fulla potential därmed kan utnyttjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kan, Graymond LU and Liljeblad, Philip LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Prestationsmätningssystem, dysfunktionella beteenden, målteori, fallstudie.
language
Swedish
id
3953561
date added to LUP
2013-08-13 09:21:02
date last changed
2013-08-13 09:21:02
@misc{3953561,
 abstract   = {Syfte: Denna studie består av dels ett huvudsyfte och dels ett bisyfte. Huvudsyftet är att undersöka vilka dysfunktionella beteenden och negativa atti- tyder ett prestationsmätningssystem kan ge upphov till hos medarbetare. Studi- ens bisyfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa dysfunktion- ella beteenden och negativa attityder.
Metod: En flerfallsstudie med tre analysenheter baserade på semi-strukturerade intervjuer med tolv respondenter.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består utav tidigare forsk- ning med fokus på definitioner utav prestationsmätningssystem, målteori samt positiva och negativa effekter utav ett prestationsmätningssystem.
Empiri: Empirin består av data vi har samlat in genom vår kvalitativa studie, vilket avser en sammanställning av de tolv intervjuer vi har genomfört, fyra från varje analysenhet.
Slutsatser: I studien identifieras fem olika typer av dysfunktionella beteenden och negativa attityder, dessa är: oetiskt beteende, stress, minskad motivation, suboptimering samt uppgivenhet, irritation och oberördhet. De uppkommer på grund av ett antal orsaker som kan klassificeras inom två områden. Det första området är målsättning, det vill säga hur målen är utformade och satta. Det andra området handlar om den kontroll som medarbetaren känner över måttet. I studien har det även framkommit ett antal påverkande faktorer, varav senioritet är den faktor som är tydligast. För att en investering i ett prestationsmätningssy- stem skall bli lyckad, krävs eftertanke och ständig uppföljning för att säkerställa att de negativa effekterna undviks och att systemets fulla potential därmed kan utnyttjas.},
 author    = {Kan, Graymond and Liljeblad, Philip},
 keyword   = {Prestationsmätningssystem,dysfunktionella beteenden,målteori,fallstudie.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prestationsmätningssystem – om vikten av att förstå medar- betares beteenden och attityder.},
 year     = {2013},
}