Advanced

Mögeltillväxt på behandlad och modifierad furu

Persson, Malin and Andreasson, Anneli (2013) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Division of Building Materials
Abstract
Mould growing indoors has been shown to cause health problems such as respiratory disorders, allergies and eczema. Since we spend most of our lives in indoor environments, it is important to find solutions to this problem. As mould spores are present in the air one cannot avoid getting them into buildings, but it is possible to prevent the spores from germinating. The purpose of this project was to investigate how different treatments and modifications of pine wood resist mould growth. We examined acetylated, furfurylated impregnated and heat treated wood that all are designed to make pine more resistant to biological attack. The treated and impregnated wood materials tested were inoculated with spores of selected moulds and placed in... (More)
Mould growing indoors has been shown to cause health problems such as respiratory disorders, allergies and eczema. Since we spend most of our lives in indoor environments, it is important to find solutions to this problem. As mould spores are present in the air one cannot avoid getting them into buildings, but it is possible to prevent the spores from germinating. The purpose of this project was to investigate how different treatments and modifications of pine wood resist mould growth. We examined acetylated, furfurylated impregnated and heat treated wood that all are designed to make pine more resistant to biological attack. The treated and impregnated wood materials tested were inoculated with spores of selected moulds and placed in climate boxes with constant relative humidity and temperature. The temperature of the climate boxes was 25 °C and there were four relative humidities in the range of 85-98%. Incubation lasted five weeks and mould growth was checked and ranked each week. In the climate box with 98% RH heat treated pine was the material on which the mould developed quickest and which had the greatest spread of mould. As far as furfurylated and acetylated pine were concerned the amount of mould was similar. Fouling of the mould began later on these samples than on the untreated pine but then grew quicker and became more heavy than the untreated pine. On the untreated pine one could see fouling began after two weeks, but it did not grow as quickly as on the acetylated, furfurylated and heat treated pine. Impregnated pine seemed to resist mould the best during these five weeks. (Less)
Abstract (Swedish)
Mögel som växer inomhus har påvisats orsaka ohälsa som andningsbesvär, allergi och eksem. Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv i inomhusmiljöer är det viktigt att hitta lösningar på detta problem. Eftersom det finns mögelsporer i luften och går det inte att undvika att få in dem i våra byggnader. Det som går att göra är att förhindra sporerna från att gro. Syftet med detta projekt har varit att undersöka hur olika behandlingar och modifieringar av furuvirke står emot mögelpåväxt. Vi har undersökt acetylerad, furfurylerad, tryckimpregnerad och värmebehandlad furu. Samtliga är framtagna för att göra furu mer beständigt mot biologiska angrepp. De behandlade och modifierade trämaterialen som undersöktes inokulerades med sporer från... (More)
Mögel som växer inomhus har påvisats orsaka ohälsa som andningsbesvär, allergi och eksem. Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv i inomhusmiljöer är det viktigt att hitta lösningar på detta problem. Eftersom det finns mögelsporer i luften och går det inte att undvika att få in dem i våra byggnader. Det som går att göra är att förhindra sporerna från att gro. Syftet med detta projekt har varit att undersöka hur olika behandlingar och modifieringar av furuvirke står emot mögelpåväxt. Vi har undersökt acetylerad, furfurylerad, tryckimpregnerad och värmebehandlad furu. Samtliga är framtagna för att göra furu mer beständigt mot biologiska angrepp. De behandlade och modifierade trämaterialen som undersöktes inokulerades med sporer från utvalda mögelsvampar och placerades i klimatboxar med konstant relativ fuktighet och temperatur. Temperaturen för klimatboxarna var 25 °C och det var fyra relativa fuktigheter inom intervallet 85-98%. Inkubationen pågick i fem veckor och mögelpåväxten kontrollerades och rankades varje vecka.
Möglet fick fortast fäste på värmebehandlad furu vilken också hade störst utbredning av mögel i klimatboxen vid 98% RF. När det gällde furfurylerad och acetylerad furu var mögeltillväxten lika stor. Påväxten av mögel började senare på acetylerad och furfurylerad furu än på obehandlad furu, men växte sedan fortare och blev kraftigare än på obehandlad furu. På obehandlad furu syntes påväxt redan efter två veckor, men det växte inte lika kraftfullt som på acetylerad, furfurylerad och värmebehandlad furu. Tryckimpregnerad furu verkade stå emot mögel bäst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Malin and Andreasson, Anneli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mögel, behandlad furu, modifierad furu, relativ fuktighet, temperatur, acetylerad, furfurylerad, impregnerad, värmebehandlad
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-13/5326
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
3953697
date added to LUP
2013-07-19 03:39:29
date last changed
2018-10-18 10:27:14
@misc{3953697,
 abstract   = {Mould growing indoors has been shown to cause health problems such as respiratory disorders, allergies and eczema. Since we spend most of our lives in indoor environments, it is important to find solutions to this problem. As mould spores are present in the air one cannot avoid getting them into buildings, but it is possible to prevent the spores from germinating. The purpose of this project was to investigate how different treatments and modifications of pine wood resist mould growth. We examined acetylated, furfurylated impregnated and heat treated wood that all are designed to make pine more resistant to biological attack. The treated and impregnated wood materials tested were inoculated with spores of selected moulds and placed in climate boxes with constant relative humidity and temperature. The temperature of the climate boxes was 25 °C and there were four relative humidities in the range of 85-98%. Incubation lasted five weeks and mould growth was checked and ranked each week. In the climate box with 98% RH heat treated pine was the material on which the mould developed quickest and which had the greatest spread of mould. As far as furfurylated and acetylated pine were concerned the amount of mould was similar. Fouling of the mould began later on these samples than on the untreated pine but then grew quicker and became more heavy than the untreated pine. On the untreated pine one could see fouling began after two weeks, but it did not grow as quickly as on the acetylated, furfurylated and heat treated pine. Impregnated pine seemed to resist mould the best during these five weeks.},
 author    = {Persson, Malin and Andreasson, Anneli},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {mögel,behandlad furu,modifierad furu,relativ fuktighet,temperatur,acetylerad,furfurylerad,impregnerad,värmebehandlad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Mögeltillväxt på behandlad och modifierad furu},
 year     = {2013},
}