Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förlust och moral eller vinst och samvetskval?

Westerdahl, Emmy LU ; Uhrus, Axel and Dancs, Rebecca (2013) FEKH89 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Förlust och moral eller vinst och samvetskval? – En studie på
utövandet av Earnings Management i svenska aktiebolag med
fokus på 2008års finanskris och den förändring som skedde i
Svensk kod för bolagsstyrning samma år.

Seminariedatum: 5 juni 2013

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Rebecca Dancs, Axel Uhrus och Emmy Westerdahl

Handledare: Jens Forssbæck

Nyckelord: Earnings Management, anormala periodiseringar, Large-, Mid- och
Small Cap, bolagsstyrning och finansiella variabler

Syfte: Undersöka hur företagsspecifika variabler har ett samband med
Earnings Management på Large-, Mid- och Small Cap efter
finanskrisen, samt efter införandet av Svensk kod för
... (More)
Uppsatsens titel: Förlust och moral eller vinst och samvetskval? – En studie på
utövandet av Earnings Management i svenska aktiebolag med
fokus på 2008års finanskris och den förändring som skedde i
Svensk kod för bolagsstyrning samma år.

Seminariedatum: 5 juni 2013

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Rebecca Dancs, Axel Uhrus och Emmy Westerdahl

Handledare: Jens Forssbæck

Nyckelord: Earnings Management, anormala periodiseringar, Large-, Mid- och
Small Cap, bolagsstyrning och finansiella variabler

Syfte: Undersöka hur företagsspecifika variabler har ett samband med
Earnings Management på Large-, Mid- och Small Cap efter
finanskrisen, samt efter införandet av Svensk kod för
bolagsstyrning även för Small Cap. Vidare ämnar studien
undersöka hur Svensk kod för bolagsstyrning påverkat mängden
Earnings Management inom Small Cap-bolagen.

Metod: Studien har en kvantitativ och deduktiv ansats där både primäroch
sekundärdata använts. Materialet analyseras genom
paneldataregressioner och t-test.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från tidigare studier inom Earnings Management
och grundläggande teorier rörande de företagsspecifika
variablerna.

Empiri: Jones Cash Flow-modellen används för att beräkna de anormala
periodiseringarna som likställs med Earnings Management
enligt tidigare studier. De anormala periodiseringarna utgör den
beroende variabeln för att se sambanden till de företagsspecifika
variablerna. Utvecklingen av de anormala periodiseringarna ses
även över med t-test.

Slutsats: Studien visar på positiva signifikanta samband mellan Earnings
Management och de tre variablerna: ägarkoncentration, price-tobook
value och skuldsättningsgrad. T-testet visar att mängden
Earnings Management signifikant förändrats på Small Cap efter
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerdahl, Emmy LU ; Uhrus, Axel and Dancs, Rebecca
supervisor
organization
course
FEKH89 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Earnings Management, anormala periodiseringar, Large-, Mid- och Small Cap, bolagsstyrning och finansiella variabler
language
Swedish
id
3954287
date added to LUP
2013-08-07 11:57:13
date last changed
2013-08-07 11:57:13
@misc{3954287,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Förlust och moral eller vinst och samvetskval? – En studie på
utövandet av Earnings Management i svenska aktiebolag med
fokus på 2008års finanskris och den förändring som skedde i
Svensk kod för bolagsstyrning samma år.

Seminariedatum: 5 juni 2013

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Rebecca Dancs, Axel Uhrus och Emmy Westerdahl

Handledare: Jens Forssbæck

Nyckelord: Earnings Management, anormala periodiseringar, Large-, Mid- och
Small Cap, bolagsstyrning och finansiella variabler

Syfte: Undersöka hur företagsspecifika variabler har ett samband med
Earnings Management på Large-, Mid- och Small Cap efter
finanskrisen, samt efter införandet av Svensk kod för
bolagsstyrning även för Small Cap. Vidare ämnar studien
undersöka hur Svensk kod för bolagsstyrning påverkat mängden
Earnings Management inom Small Cap-bolagen.

Metod: Studien har en kvantitativ och deduktiv ansats där både primäroch
sekundärdata använts. Materialet analyseras genom
paneldataregressioner och t-test.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från tidigare studier inom Earnings Management
och grundläggande teorier rörande de företagsspecifika
variablerna.

Empiri: Jones Cash Flow-modellen används för att beräkna de anormala
periodiseringarna som likställs med Earnings Management
enligt tidigare studier. De anormala periodiseringarna utgör den
beroende variabeln för att se sambanden till de företagsspecifika
variablerna. Utvecklingen av de anormala periodiseringarna ses
även över med t-test.

Slutsats: Studien visar på positiva signifikanta samband mellan Earnings
Management och de tre variablerna: ägarkoncentration, price-tobook
value och skuldsättningsgrad. T-testet visar att mängden
Earnings Management signifikant förändrats på Small Cap efter
införandet av Svensk kod för bolagsstyrning.},
 author    = {Westerdahl, Emmy and Uhrus, Axel and Dancs, Rebecca},
 keyword   = {Earnings Management,anormala periodiseringar,Large-,Mid- och Small Cap,bolagsstyrning och finansiella variabler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlust och moral eller vinst och samvetskval?},
 year     = {2013},
}