Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett intressentperspektiv på komponentavskrivningar i fastighetsbranschen

Björnhammer, Emma and Jensen, Tess LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är tvådelat till sin karaktär. Dels syftar uppsatsen till att analysera resultateffekter hänförbara till komponentavskrivningar hos fastighetsbolag och dels att analysera hur införandet av komponentavskrivningar påverkar redovisningens ändamålsenlighet för fastighetsbolagens intressenter. För en enskild fastighet, när komponentavskrivningar används hos ett kommunalägt allmännyttigt fastighetsbolag, visar det sig att de årliga avskrivningarna ökar i takt med att fler komponenter identifieras. Hos intressenterna råder delade meningar om hur redovisningens ändamålsenlighet påverkas.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnhammer, Emma and Jensen, Tess LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Komponentavskrivningar, intressentperspektiv, resultatutveckling, fastighetsbolag, godtycklighet
language
Swedish
id
3954312
date added to LUP
2013-08-13 11:02:47
date last changed
2013-08-13 11:02:47
@misc{3954312,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är tvådelat till sin karaktär. Dels syftar uppsatsen till att analysera resultateffekter hänförbara till komponentavskrivningar hos fastighetsbolag och dels att analysera hur införandet av komponentavskrivningar påverkar redovisningens ändamålsenlighet för fastighetsbolagens intressenter. För en enskild fastighet, när komponentavskrivningar används hos ett kommunalägt allmännyttigt fastighetsbolag, visar det sig att de årliga avskrivningarna ökar i takt med att fler komponenter identifieras. Hos intressenterna råder delade meningar om hur redovisningens ändamålsenlighet påverkas.},
 author    = {Björnhammer, Emma and Jensen, Tess},
 keyword   = {Komponentavskrivningar,intressentperspektiv,resultatutveckling,fastighetsbolag,godtycklighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett intressentperspektiv på komponentavskrivningar i fastighetsbranschen},
 year     = {2013},
}