Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Män väljer män" - En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner

Charkas, Hiba LU and Neama, Fatmeh LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: ”Män väljer män” – En fallstudie om kvinnans låga representation på högre chefspositioner

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen

Författare: Hiba Charkas och Fatmeh Neama

Handledare: Elisabeth Högdahl

Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur föreställningar om genus skapar förutsättningar för kvinnliga chefer på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är den ojämna fördelningen bland de högre chefspositionerna. Uppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar.

Frågeställningar: Vilka faktorer leder till att det finns en könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? Vilka utmaningar möter... (More)
Titel: ”Män väljer män” – En fallstudie om kvinnans låga representation på högre chefspositioner

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen

Författare: Hiba Charkas och Fatmeh Neama

Handledare: Elisabeth Högdahl

Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur föreställningar om genus skapar förutsättningar för kvinnliga chefer på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är den ojämna fördelningen bland de högre chefspositionerna. Uppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar.

Frågeställningar: Vilka faktorer leder till att det finns en könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? Vilka utmaningar möter kvinnliga chefer i sin karriär?

Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag. Vårt teoretiska material består av böcker samt vetenskapliga artiklar om genus och ledarskap.

Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de föreställningar som finns om kön och arbete. Det har även visat sig att kvinnor behöver strategier för att uppnå karriär i arbetslivet. Kvinnliga chefer möter hinder och utmaningar i sitt chefskap vilket leder till att kvinnan inte kan vara familjeorienterad. Det är även av stor vikt att det förekommer en jämställd fördelning i hemmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Charkas, Hiba LU and Neama, Fatmeh LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genus, kön, ledarskap, könsarbetsdelning och organisation
language
Swedish
id
3954844
date added to LUP
2013-08-22 11:00:07
date last changed
2013-08-22 11:00:07
@misc{3954844,
 abstract   = {Titel: ”Män väljer män” – En fallstudie om kvinnans låga representation på högre chefspositioner

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management 

Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen 

Författare: Hiba Charkas och Fatmeh Neama 

Handledare: Elisabeth Högdahl 

Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur föreställningar om genus skapar förutsättningar för kvinnliga chefer på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är den ojämna fördelningen bland de högre chefspositionerna. Uppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar. 

Frågeställningar: Vilka faktorer leder till att det finns en könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? Vilka utmaningar möter kvinnliga chefer i sin karriär?

Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag. Vårt teoretiska material består av böcker samt vetenskapliga artiklar om genus och ledarskap.

Slutsatser: Våra slutsatser är att könsarbetsdelningen främst beror på de föreställningar som finns om kön och arbete. Det har även visat sig att kvinnor behöver strategier för att uppnå karriär i arbetslivet. Kvinnliga chefer möter hinder och utmaningar i sitt chefskap vilket leder till att kvinnan inte kan vara familjeorienterad. Det är även av stor vikt att det förekommer en jämställd fördelning i hemmet.},
 author    = {Charkas, Hiba and Neama, Fatmeh},
 keyword   = {Genus,kön,ledarskap,könsarbetsdelning och organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Män väljer män" - En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner},
 year     = {2013},
}