Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Könssnedfördelningen bland delägare i den svenska revisionsbranschen

Yeap, Sofia LU and Andersson, Max (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med studien är att undersöka vad snedfördelningen bland manliga och kvinnliga delägare beror på. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheten att nå delägarskap i revisionsbranschen samt vilka faktorer som hindrar kvinnor från att, i samma utsträckning som män, nå delägarskap.

METOD: Studien har en induktiv ansats i syfte att vara öppen för nya förklaringar till könssnedfördelningen bland delägare i revisionsbranschen. Vi har samlat in kvalitativa data genom nio djupgående och semi-strukturerande intervjuer med delägare i revisionsbranschen.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen redogör för vilka teorier befintlig forskning har använt för att förklara orsaken till könssnedfördelningen. I ett... (More)
SYFTE: Syftet med studien är att undersöka vad snedfördelningen bland manliga och kvinnliga delägare beror på. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheten att nå delägarskap i revisionsbranschen samt vilka faktorer som hindrar kvinnor från att, i samma utsträckning som män, nå delägarskap.

METOD: Studien har en induktiv ansats i syfte att vara öppen för nya förklaringar till könssnedfördelningen bland delägare i revisionsbranschen. Vi har samlat in kvalitativa data genom nio djupgående och semi-strukturerande intervjuer med delägare i revisionsbranschen.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen redogör för vilka teorier befintlig forskning har använt för att förklara orsaken till könssnedfördelningen. I ett senare skede jämför vi den teoretiska referensramen med vårt resultat. Jämförelsen har gjort det möjligt för oss att dra nya slutsatser kring varför det är så få kvinnliga delägare i revisionsbranschen.

EMPIRI: Genom semi-strukturerade intervjuer har vi skapat oss en förståelse för intervjusubjektens föreställningar och uppfattningar om delägarskap i revisionsbranschen. Vi har även studerat dokument som vi fått tillgång till från företagen. Dokumentstudierna har tillsammans med intervjuerna bidragit till en kontextuell förståelse för branschen som vi har undersökt.

SLUTSATSER: Det är förmågan att bygga affär som påverkar möjligheten att nå delägarskap. Vidare är förmågan att bygga affär ett resultat av individers ambitionsnivå som gör att de anstränger sig tillräckligt för att skapa nätverk och bygga relationer med klienter som leder till affärsmöjligheter. Branschens fokus på klientservice och krav på att alltid vara tillgänglig för klienterna gör att kvinnors ambitionsnivå sänks i samband med föräldraskap. Skiftet i ambitionsnivå beror på att kvinnor upplever att kraven från branschen är för ansträngande, vilket är en konsekvens av det biologiska könet som gör att kvinnor inte kan planera sin föräldraledighet till de månader då klienterna inte är i lika stort behov av konstant tillgänglighet. Vad som ytterligare bidrar till att kvinnor uppfattar branschkraven som alltför ansträngande i samband med föräldraskap är den brist på kvinnliga förebilder som existerar i revisionsbranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yeap, Sofia LU and Andersson, Max
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ambition, familj, biologiskt kön, karriär och revisionsbranschen
language
Swedish
id
3955437
date added to LUP
2013-08-13 11:08:17
date last changed
2013-08-13 11:08:17
@misc{3955437,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med studien är att undersöka vad snedfördelningen bland manliga och kvinnliga delägare beror på. Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar möjligheten att nå delägarskap i revisionsbranschen samt vilka faktorer som hindrar kvinnor från att, i samma utsträckning som män, nå delägarskap.

METOD: Studien har en induktiv ansats i syfte att vara öppen för nya förklaringar till könssnedfördelningen bland delägare i revisionsbranschen. Vi har samlat in kvalitativa data genom nio djupgående och semi-strukturerande intervjuer med delägare i revisionsbranschen.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen redogör för vilka teorier befintlig forskning har använt för att förklara orsaken till könssnedfördelningen. I ett senare skede jämför vi den teoretiska referensramen med vårt resultat. Jämförelsen har gjort det möjligt för oss att dra nya slutsatser kring varför det är så få kvinnliga delägare i revisionsbranschen.

EMPIRI: Genom semi-strukturerade intervjuer har vi skapat oss en förståelse för intervjusubjektens föreställningar och uppfattningar om delägarskap i revisionsbranschen. Vi har även studerat dokument som vi fått tillgång till från företagen. Dokumentstudierna har tillsammans med intervjuerna bidragit till en kontextuell förståelse för branschen som vi har undersökt.

SLUTSATSER: Det är förmågan att bygga affär som påverkar möjligheten att nå delägarskap. Vidare är förmågan att bygga affär ett resultat av individers ambitionsnivå som gör att de anstränger sig tillräckligt för att skapa nätverk och bygga relationer med klienter som leder till affärsmöjligheter. Branschens fokus på klientservice och krav på att alltid vara tillgänglig för klienterna gör att kvinnors ambitionsnivå sänks i samband med föräldraskap. Skiftet i ambitionsnivå beror på att kvinnor upplever att kraven från branschen är för ansträngande, vilket är en konsekvens av det biologiska könet som gör att kvinnor inte kan planera sin föräldraledighet till de månader då klienterna inte är i lika stort behov av konstant tillgänglighet. Vad som ytterligare bidrar till att kvinnor uppfattar branschkraven som alltför ansträngande i samband med föräldraskap är den brist på kvinnliga förebilder som existerar i revisionsbranschen.},
 author    = {Yeap, Sofia and Andersson, Max},
 keyword   = {ambition,familj,biologiskt kön,karriär och revisionsbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könssnedfördelningen bland delägare i den svenska revisionsbranschen},
 year     = {2013},
}