Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrensfördelar på telekommarknaden - En fallstudie av en svensk mobiloperatör

Scherrer, Joanna Elinor LU ; Thörnblad, Sofie LU and Bill, Oskar LU (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Genom studien ämnade vi beskriva och analysera huruvida Tele2s konkurrensfördelar kunde förklaras av de bakomliggande faktorerna positioneringsstrategi, nätverkseffekter och kontaktnät.

Metod: Studien hade en kvalitativ undersökningsdesign i form av en deskriptiv fallstudie och fallföretaget var mobiloperatören Tele2. En deduktiv ansats valdes för att testa tre teoretiska ramverk. Semi-strukturerade intervjuer användes för insamlande av primärdata och sekundärdata inhämtades från böcker, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor.

Teoretiska perspektiv: I teori- och litteraturgenomgången beskrevs teoretiska ramverk och tidigare forskning kopplade till studiens tre bakomliggande faktorer. För varje teoretiskt ramverk... (More)
Syfte: Genom studien ämnade vi beskriva och analysera huruvida Tele2s konkurrensfördelar kunde förklaras av de bakomliggande faktorerna positioneringsstrategi, nätverkseffekter och kontaktnät.

Metod: Studien hade en kvalitativ undersökningsdesign i form av en deskriptiv fallstudie och fallföretaget var mobiloperatören Tele2. En deduktiv ansats valdes för att testa tre teoretiska ramverk. Semi-strukturerade intervjuer användes för insamlande av primärdata och sekundärdata inhämtades från böcker, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor.

Teoretiska perspektiv: I teori- och litteraturgenomgången beskrevs teoretiska ramverk och tidigare forskning kopplade till studiens tre bakomliggande faktorer. För varje teoretiskt ramverk presenterades flera forskares synsätt för att bidra till en nyanserad bild.

Empiri: Intervjuer genomfördes med tre olika perspektiv. För managementperspektivet intervjuades Tele2s nuvarande kommunikationschef Lars Torstensson samt före detta VD och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer. Säljperspektivet bestod av sex intervjuer med säljare i Tele2s butiker. Det utomstående perspektivet utgjordes av en butikschef på Phone House samt branschanalytikerna Victor Höglund från Redeye och Bengt Nordström från Northstream.

Resultat: Tele2s konkurrensfördelar kunde inte förklaras utifrån Porters syn på positionering, eftersom Tele2 hade en hybrid positioneringsstrategi. Nätverkseffekter kopplade till storleken på Tele2s egen kundbas kunde inte heller i stor utsträckning förklara Tele2s konkurrensfördelar. Däremot visade studien att kontaktnät är en förutsättning för att operatören ska kunna vara konkurrenskraftig och förklarar till stor del Tele2s konkurrensfördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Scherrer, Joanna Elinor LU ; Thörnblad, Sofie LU and Bill, Oskar LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nätverkseffekter, Positioneringsstrategi, kontaktnät, telekomoperatör och konkurrensfördelar. Positioning strategy, network effects, contact network, telecom operator and competitive advantage.
language
Swedish
id
3957918
date added to LUP
2013-08-16 15:53:53
date last changed
2013-08-16 15:53:53
@misc{3957918,
 abstract   = {Syfte: Genom studien ämnade vi beskriva och analysera huruvida Tele2s konkurrensfördelar kunde förklaras av de bakomliggande faktorerna positioneringsstrategi, nätverkseffekter och kontaktnät.

Metod: Studien hade en kvalitativ undersökningsdesign i form av en deskriptiv fallstudie och fallföretaget var mobiloperatören Tele2. En deduktiv ansats valdes för att testa tre teoretiska ramverk. Semi-strukturerade intervjuer användes för insamlande av primärdata och sekundärdata inhämtades från böcker, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor. 

Teoretiska perspektiv: I teori- och litteraturgenomgången beskrevs teoretiska ramverk och tidigare forskning kopplade till studiens tre bakomliggande faktorer. För varje teoretiskt ramverk presenterades flera forskares synsätt för att bidra till en nyanserad bild.

Empiri: Intervjuer genomfördes med tre olika perspektiv. För managementperspektivet intervjuades Tele2s nuvarande kommunikationschef Lars Torstensson samt före detta VD och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer. Säljperspektivet bestod av sex intervjuer med säljare i Tele2s butiker. Det utomstående perspektivet utgjordes av en butikschef på Phone House samt branschanalytikerna Victor Höglund från Redeye och Bengt Nordström från Northstream. 

Resultat: Tele2s konkurrensfördelar kunde inte förklaras utifrån Porters syn på positionering, eftersom Tele2 hade en hybrid positioneringsstrategi. Nätverkseffekter kopplade till storleken på Tele2s egen kundbas kunde inte heller i stor utsträckning förklara Tele2s konkurrensfördelar. Däremot visade studien att kontaktnät är en förutsättning för att operatören ska kunna vara konkurrenskraftig och förklarar till stor del Tele2s konkurrensfördelar.},
 author    = {Scherrer, Joanna Elinor and Thörnblad, Sofie and Bill, Oskar},
 keyword   = {nätverkseffekter,Positioneringsstrategi,kontaktnät,telekomoperatör och konkurrensfördelar. Positioning strategy,network effects,contact network,telecom operator and competitive advantage.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensfördelar på telekommarknaden - En fallstudie av en svensk mobiloperatör},
 year     = {2013},
}