Advanced

Verkställande direktörers ersättning

Olsson, Gustav LU ; Van Beirs, Fabian LU and Andersson, Fredrik LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract
Abstract

Title: Chief Executive Officer remuneration, impact on business performance in the industrial activity

Seminar date: 2012-05-31

Course: FEKH95, Degree Project, Corporate Finance, 15 credits (15ECTS)

Authors: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson

Advisor: Maria Gårdängen

Keywords: Chief Executive Officer, compensation, industrial companies, regression analysis, Sweden

Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the total remuneration to the CEO of an industrial business company for the years 2001, 2005 and 2010 on the OMX Large and Mid Cap and whether there is a significant correlation between high compensation and strong corporate performance.

Methodology: The method used in... (More)
Abstract

Title: Chief Executive Officer remuneration, impact on business performance in the industrial activity

Seminar date: 2012-05-31

Course: FEKH95, Degree Project, Corporate Finance, 15 credits (15ECTS)

Authors: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson

Advisor: Maria Gårdängen

Keywords: Chief Executive Officer, compensation, industrial companies, regression analysis, Sweden

Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the total remuneration to the CEO of an industrial business company for the years 2001, 2005 and 2010 on the OMX Large and Mid Cap and whether there is a significant correlation between high compensation and strong corporate performance.

Methodology: The method used in this study is deductive and based on a quantitative survey in the form of a multiple regression analysis. The collection of information consists of cross-section data for the studied years.

Theoretical Perspectives: The authors have based the theory primarily on wage determination theories regarding principal-agent problems, "Pay-for-performance", "tournament theory", "corporate governance", and previous empirical research that examines the differences of wage measurement and performance variables in firms.

Empirical foundation: The study is based on material from 29 Swedish industrial companies listed on NASDAQ OMX Large and Mid Cap, results from the regression analysis, as well as CEO compensation related to various performance measures.

Conclusions: The results show a strong significant relationship between CEO compensation and the company's market capitalization, and to some extent, its net sales. The study also shows a weaker relationship between CEO variable compensation and profitability. (Less)
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Examensarbetets titel: Verkställande direktörers ersättning, inverkan på företagsprestation inom industriverksamhet

Seminariedatum: 2012-05-31

Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete på kandidatnivå, finansiering, 15 högskolepoäng (15ECTS)

Författare: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Verkställande direktör, ersättning, industriföretag, regressionsmodell, Sverige

Syfte: Syftet med uppsatsen är att behandla och analysera den totala ersättningen till VD inom industriverksamhetsbolag för åren 2001, 2005 och 2010 på OMX Large och Mid Cap och huruvida det finns ett signifikant samband mellan en hög ersättning och en stark företagsprestation.

Metod: Metoden som... (More)
Abstrakt

Examensarbetets titel: Verkställande direktörers ersättning, inverkan på företagsprestation inom industriverksamhet

Seminariedatum: 2012-05-31

Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete på kandidatnivå, finansiering, 15 högskolepoäng (15ECTS)

Författare: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Verkställande direktör, ersättning, industriföretag, regressionsmodell, Sverige

Syfte: Syftet med uppsatsen är att behandla och analysera den totala ersättningen till VD inom industriverksamhetsbolag för åren 2001, 2005 och 2010 på OMX Large och Mid Cap och huruvida det finns ett signifikant samband mellan en hög ersättning och en stark företagsprestation.

Metod: Metoden som används som i uppsatsen är deduktiv och utgår från en kvantitativ undersökning i form av en multipel regressionsanalys. Informationen har sammanställts i form av tvärsnittsdata för de olika årtalen.

Teoretiska perspektiv: Författarna utgår främst från lönesättningsteorier angående ”Principal-agent-problem”, ”Pay-for- performance”, ”Tournament theory” och ”Corporate governance”. Även tidigare empirisk forskning som granskar olika lönemått och prestationsvariabler i företag används.

Empiri: Studien baseras på material från 29 svenska industriföretag noterade på NASDAQ OMX Large och Mid Cap och resultat från regressionsanalysen samt VD-ersättningens samband med diverse prestationsmått.

Slutsatser: Resultaten visar på ett starkt signifikant samband mellan VD-ersättning och företagets börsvärde samt till viss del även dess nettoomsättning. Studien tyder även på ett svagare uppmätbart samband mellan VD:s rörliga ersättning och lönsamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Gustav LU ; Van Beirs, Fabian LU and Andersson, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
-Inverkan på företagsprestation inom industriverksamhet
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Verkställande direktör, ersättning, industriföretag, regressionsmodell, Sverige
language
Swedish
id
3958326
date added to LUP
2013-08-06 15:01:32
date last changed
2013-08-06 15:01:32
@misc{3958326,
 abstract   = {Abstract

Title: Chief Executive Officer remuneration, impact on business performance in the industrial activity

Seminar date: 2012-05-31

Course: FEKH95, Degree Project, Corporate Finance, 15 credits (15ECTS)

Authors: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson 

Advisor: Maria Gårdängen

Keywords: Chief Executive Officer, compensation, industrial companies, regression analysis, Sweden

Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the total remuneration to the CEO of an industrial business company for the years 2001, 2005 and 2010 on the OMX Large and Mid Cap and whether there is a significant correlation between high compensation and strong corporate performance.

Methodology: The method used in this study is deductive and based on a quantitative survey in the form of a multiple regression analysis. The collection of information consists of cross-section data for the studied years.

Theoretical Perspectives: The authors have based the theory primarily on wage determination theories regarding principal-agent problems, "Pay-for-performance", "tournament theory", "corporate governance", and previous empirical research that examines the differences of wage measurement and performance variables in firms.

Empirical foundation: The study is based on material from 29 Swedish industrial companies listed on NASDAQ OMX Large and Mid Cap, results from the regression analysis, as well as CEO compensation related to various performance measures.

Conclusions: The results show a strong significant relationship between CEO compensation and the company's market capitalization, and to some extent, its net sales. The study also shows a weaker relationship between CEO variable compensation and profitability.},
 author    = {Olsson, Gustav and Van Beirs, Fabian and Andersson, Fredrik},
 keyword   = {Verkställande direktör,ersättning,industriföretag,regressionsmodell,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verkställande direktörers ersättning},
 year     = {2012},
}