Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur ser svenska revisorer på revisionsberättelsen och dess bestyrkande enligt gällande ramverk och praxis?

Nejdorff, Amanda LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer uppfattar och kommunicerar det bestyrkande dem ger till användare genom revisionsberättelsen. Den avser också att se hur revisorer tror att förändringar i revisionsberättelsen kan påverka revisorernas kommunikation med användare och huruvida dessa förändringar kan påverka förväntnings- och informationsgapet. I uppsatsens referensram presenteras relevanta standarder från ISA och rekommendationer från FAR medan den teoretiska referensramen beskriver relevant revisionsteori, revisionsberättelsen och dess olika utformningar samt pågående diskussioner om denna. Vidare redogörs förväntningsgapet och dess olika komponenter, följt av informationsgapet och pågående diskussioner inom gapen. Det... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer uppfattar och kommunicerar det bestyrkande dem ger till användare genom revisionsberättelsen. Den avser också att se hur revisorer tror att förändringar i revisionsberättelsen kan påverka revisorernas kommunikation med användare och huruvida dessa förändringar kan påverka förväntnings- och informationsgapet. I uppsatsens referensram presenteras relevanta standarder från ISA och rekommendationer från FAR medan den teoretiska referensramen beskriver relevant revisionsteori, revisionsberättelsen och dess olika utformningar samt pågående diskussioner om denna. Vidare redogörs förväntningsgapet och dess olika komponenter, följt av informationsgapet och pågående diskussioner inom gapen. Det empiriska materialet består av sex intervjuer som är gjorda med revisorer verksamma inom SMP:s och the Big 4. Revisorer menar att revisionsberättelsen kommunicerar det syfte som definieras i ramverket. Andra informationsbehov från användare kan föreligga, men sådan information borde inte fås från revisorerna. Detta indikerar att det kan finnas ett kommunikationsgap mellan normgivare och revisionsberättelsens användare. Revisorer tror att en förändring i revisionsberättelsen inte skulle påverka förväntnings-gapet. Däremot skulle det kunna påverka informationsgapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nejdorff, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie ur revisorns perspektiv
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsberättelse, förväntningsgap, informationsgap, revisionsberättelsens kommunikationsvärde, revisionsberättelsens bestyrkande
language
Swedish
id
3960054
date added to LUP
2013-08-16 13:48:28
date last changed
2013-08-16 13:48:28
@misc{3960054,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer uppfattar och kommunicerar det bestyrkande dem ger till användare genom revisionsberättelsen. Den avser också att se hur revisorer tror att förändringar i revisionsberättelsen kan påverka revisorernas kommunikation med användare och huruvida dessa förändringar kan påverka förväntnings- och informationsgapet. I uppsatsens referensram presenteras relevanta standarder från ISA och rekommendationer från FAR medan den teoretiska referensramen beskriver relevant revisionsteori, revisionsberättelsen och dess olika utformningar samt pågående diskussioner om denna. Vidare redogörs förväntningsgapet och dess olika komponenter, följt av informationsgapet och pågående diskussioner inom gapen. Det empiriska materialet består av sex intervjuer som är gjorda med revisorer verksamma inom SMP:s och the Big 4. Revisorer menar att revisionsberättelsen kommunicerar det syfte som definieras i ramverket. Andra informationsbehov från användare kan föreligga, men sådan information borde inte fås från revisorerna. Detta indikerar att det kan finnas ett kommunikationsgap mellan normgivare och revisionsberättelsens användare. Revisorer tror att en förändring i revisionsberättelsen inte skulle påverka förväntnings-gapet. Däremot skulle det kunna påverka informationsgapet.},
 author    = {Nejdorff, Amanda},
 keyword   = {Revisionsberättelse,förväntningsgap,informationsgap,revisionsberättelsens kommunikationsvärde,revisionsberättelsens bestyrkande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ser svenska revisorer på revisionsberättelsen och dess bestyrkande enligt gällande ramverk och praxis?},
 year     = {2013},
}