Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generalist, javisst?! En kvalitativ studie om den generaliserande bilden av Generation Y

Wennheden, Alexandra LU and Ivarsson, Elin (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Generalist, javisst?! En kvalitativ studie om den generaliserande bilden av Generation Y

Författare:Elin Ivarsson & Alexandra Wennheden

Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2013

Institution: Institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg

Handledare: Malin Espersson

Nyckelord: Generation Y, generalisering, ledarskap, medarbetarskap, individualism, kollektivism,

Problemformulering: Av forskare och populärkulturella författare presenteras en generaliserad bild av individer födda från år 1980 och framåt. Gruppen har fått benämningen Generation Y. Syftet med uppsatsen är att ifrågasätta att forskare skapar en generaliserad bild av Generation Y. Frågeställningen lyder: Vilka... (More)
Titel: Generalist, javisst?! En kvalitativ studie om den generaliserande bilden av Generation Y

Författare:Elin Ivarsson & Alexandra Wennheden

Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2013

Institution: Institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg

Handledare: Malin Espersson

Nyckelord: Generation Y, generalisering, ledarskap, medarbetarskap, individualism, kollektivism,

Problemformulering: Av forskare och populärkulturella författare presenteras en generaliserad bild av individer födda från år 1980 och framåt. Gruppen har fått benämningen Generation Y. Syftet med uppsatsen är att ifrågasätta att forskare skapar en generaliserad bild av Generation Y. Frågeställningen lyder: Vilka aspekter i relation till den generaliserade bilden av Generation Y uppmärksammas av personer på ledande positioner inom bank- och försäkringsbranschen?

Metod: Ett induktivt arbetssätt och kvalitativa intervjuer med personer på ledande positioner inom bank- och försäkringsbranschen.

Slutdiskussion: Uppsatsens slutsats är att den starka bild av Generation Y som presenteras av forskare och populärkulturella författare är mer förenklad än verkligheten. Ledare inom bank- och försäkringsbranschen lyfter upp viktiga aspekter som tonar ner den grova generalisering som sker. Den samhälleliga förskjutningen från individualism till kollektivism, det individuella intresset och personligheten, grupper inom gruppen samt förhållandet mellan ålder, livsfas och generationstillhörighet betraktas som avgörande aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennheden, Alexandra LU and Ivarsson, Elin
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generation Y, generalisering, ledarskap, medarbetarskap, individualism, kollektivism
language
Swedish
id
3971216
date added to LUP
2013-08-22 10:59:15
date last changed
2013-08-22 10:59:15
@misc{3971216,
 abstract   = {Titel: 	Generalist, javisst?! En kvalitativ studie om den generaliserande bilden av Generation Y

Författare:Elin Ivarsson & Alexandra Wennheden

Nivå:		Kandidatuppsats i Service Management, VT 2013

Institution:		Institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg

Handledare:		Malin Espersson

Nyckelord:		Generation Y, generalisering, ledarskap, medarbetarskap, individualism, kollektivism,

Problemformulering:	Av forskare och populärkulturella författare presenteras en generaliserad bild av individer födda från år 1980 och framåt. Gruppen har fått benämningen Generation Y. Syftet med uppsatsen är att ifrågasätta att forskare skapar en generaliserad bild av Generation Y. Frågeställningen lyder: Vilka aspekter i relation till den generaliserade bilden av Generation Y uppmärksammas av personer på ledande positioner inom bank- och försäkringsbranschen?

Metod:		Ett induktivt arbetssätt och kvalitativa intervjuer med personer på ledande positioner inom bank- och försäkringsbranschen. 

Slutdiskussion:	Uppsatsens slutsats är att den starka bild av Generation Y som presenteras av forskare och populärkulturella författare är mer förenklad än verkligheten. Ledare inom bank- och försäkringsbranschen lyfter upp viktiga aspekter som tonar ner den grova generalisering som sker. Den samhälleliga förskjutningen från individualism till kollektivism, det individuella intresset och personligheten, grupper inom gruppen samt förhållandet mellan ålder, livsfas och generationstillhörighet betraktas som avgörande aspekter.},
 author    = {Wennheden, Alexandra and Ivarsson, Elin},
 keyword   = {Generation Y,generalisering,ledarskap,medarbetarskap,individualism,kollektivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generalist, javisst?! En kvalitativ studie om den generaliserande bilden av Generation Y},
 year     = {2013},
}