Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskapsöverföring mellan skatterevisorer - Generationsväxlingen på Skatteverket

Neroth, Erika LU and Nilsson, Sandra (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att studera skatterevisionsprocessen och förklara
hur kunskap rörande denna process kan överföras till en
yngre generation skatterevisorer.

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod för att uppfylla syftet
med studien. Detta har gjorts via dokumentstudier,
intervjuer och observation.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk innefattar en genomgång av begreppet kunskap samt redogörelser av teorier och
modeller om kunskapsöverföring.

Empiri: Det empiriska materialet utgörs av dokumentstudier av
Skatteverkets handböcker, broschyrer och årsredovisningar, intervjuer med respondenter från både Skatteverket och två revisionsbyråer samt observation av företagsrevision.

Slutsatser: Arbetet kring... (More)
Syfte: Syftet är att studera skatterevisionsprocessen och förklara
hur kunskap rörande denna process kan överföras till en
yngre generation skatterevisorer.

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod för att uppfylla syftet
med studien. Detta har gjorts via dokumentstudier,
intervjuer och observation.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk innefattar en genomgång av begreppet kunskap samt redogörelser av teorier och
modeller om kunskapsöverföring.

Empiri: Det empiriska materialet utgörs av dokumentstudier av
Skatteverkets handböcker, broschyrer och årsredovisningar, intervjuer med respondenter från både Skatteverket och två revisionsbyråer samt observation av företagsrevision.

Slutsatser: Arbetet kring generationsväxlingen kommuniceras inte ut
till medarbetarna i organisationen. Skatteverket förefaller ha rätt förutsättningar för en effektiv kunskapsöverföring. Momentet utvärdering i skatterevisionsprocessen fullgörs inte, vilket gör att tillfälle missas att utveckla sina skatterevisorer och som därmed kan leda till en längre
utvecklingskurva än nödvändigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Neroth, Erika LU and Nilsson, Sandra
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kunskapsöverföring, generationsväxling, skatterevisor, Skatteverket, SECI-modell
language
Swedish
id
3972059
date added to LUP
2013-08-22 10:52:01
date last changed
2013-08-22 10:52:01
@misc{3972059,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att studera skatterevisionsprocessen och förklara
hur kunskap rörande denna process kan överföras till en
yngre generation skatterevisorer.

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod för att uppfylla syftet
med studien. Detta har gjorts via dokumentstudier,
intervjuer och observation.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk innefattar en genomgång av begreppet kunskap samt redogörelser av teorier och
modeller om kunskapsöverföring.

Empiri: Det empiriska materialet utgörs av dokumentstudier av
Skatteverkets handböcker, broschyrer och årsredovisningar, intervjuer med respondenter från både Skatteverket och två revisionsbyråer samt observation av företagsrevision.

Slutsatser: Arbetet kring generationsväxlingen kommuniceras inte ut
till medarbetarna i organisationen. Skatteverket förefaller ha rätt förutsättningar för en effektiv kunskapsöverföring. Momentet utvärdering i skatterevisionsprocessen fullgörs inte, vilket gör att tillfälle missas att utveckla sina skatterevisorer och som därmed kan leda till en längre
utvecklingskurva än nödvändigt.},
 author    = {Neroth, Erika and Nilsson, Sandra},
 keyword   = {Kunskapsöverföring,generationsväxling,skatterevisor,Skatteverket,SECI-modell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsöverföring mellan skatterevisorer - Generationsväxlingen på Skatteverket},
 year     = {2013},
}