Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer

Fredriksson, Sofie LU and Thorén, Sara LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel: Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01, Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2013
Författare: Sofie Fredriksson & Sara Thorén
Handledare: Eerika Saaristo
Nyckelord: Upplevt stöd, ledarskap, chefskap, relationer, medledarskap, frontpersonal
Problem: Frontpersonal kan genom bra servicemöten med kunder skapa relationer som kan leda till framgång i serviceverksamheter, och chefer tycks ha en roll i att påverka medarbetarnas prestation. Utifrån detta är det motiverat att... (More)
Sammanfattning

Titel: Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01, Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2013
Författare: Sofie Fredriksson & Sara Thorén
Handledare: Eerika Saaristo
Nyckelord: Upplevt stöd, ledarskap, chefskap, relationer, medledarskap, frontpersonal
Problem: Frontpersonal kan genom bra servicemöten med kunder skapa relationer som kan leda till framgång i serviceverksamheter, och chefer tycks ha en roll i att påverka medarbetarnas prestation. Utifrån detta är det motiverat att undersöka vilken betydelse chefer har i att stödja sina medarbetare, samt hur stöd för frontpersonal utformas i relationerna mellan chefer och medarbetare. Detta då ledarskap numera snarare ses som skapat i relationer än utifrån ledaren som individ.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa hur stöd utformas genom relationen mellan chef och medarbetare.
Frågeställningar: Vilken betydelse har chefen i skapandet av stöd för frontpersonal? Hur upplevs stödet genom relationen mellan chef och medarbetare?
Metod: Kvalitativ intervjustudie utifrån intervjuer med en säljchef på ett reseföretag och tre resesäljare, samt en receptionschef på ett hotell och fyra receptionister.
Teoretisk referensram: Upplevt organisatoriskt stöd och koppling till medarbetares prestation, ledarskapsteori med fokus på ledaren, men också kring medledarskap där medarbetare är medskapare av ledarskapet samt teorier kring chefskap och ledarskap.
Resultat: Chefen tycks ha en betydelse i att stödja sina medarbetare i deras arbete, genom exempelvis kunskap, råd och närvaro i arbetet. Att skilda uppfattningar om stödet dock finns hos de olika medarbetarna kan tyda på att relationen mellan chefer och medarbetare har en betydelse för stödet. Detta då medarbetarens uppfattning och definition av chefen tycks inverka på hur stödet upplevs. Även då relationen har en stor betydelse, verkar dock chefen fortfarande ha det största ansvaret för relationen, vilket går emot den tidigare forskning som ser ledarskap som skapat ur ett samspel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Sofie LU and Thorén, Sara LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
frontpersonal, medledarskap, relationer, chefskap, upplevt stöd, ledarskap
language
Swedish
id
3972873
date added to LUP
2013-08-22 10:59:52
date last changed
2013-08-22 10:59:52
@misc{3972873,
 abstract   = {Sammanfattning

Titel: Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Kurs: KSKK01, Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT2013
Författare: Sofie Fredriksson & Sara Thorén
Handledare: Eerika Saaristo
Nyckelord: Upplevt stöd, ledarskap, chefskap, relationer, medledarskap, frontpersonal 
Problem: Frontpersonal kan genom bra servicemöten med kunder skapa relationer som kan leda till framgång i serviceverksamheter, och chefer tycks ha en roll i att påverka medarbetarnas prestation. Utifrån detta är det motiverat att undersöka vilken betydelse chefer har i att stödja sina medarbetare, samt hur stöd för frontpersonal utformas i relationerna mellan chefer och medarbetare. Detta då ledarskap numera snarare ses som skapat i relationer än utifrån ledaren som individ.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa hur stöd utformas genom relationen mellan chef och medarbetare.
Frågeställningar: Vilken betydelse har chefen i skapandet av stöd för frontpersonal? Hur upplevs stödet genom relationen mellan chef och medarbetare?
Metod: Kvalitativ intervjustudie utifrån intervjuer med en säljchef på ett reseföretag och tre resesäljare, samt en receptionschef på ett hotell och fyra receptionister.
Teoretisk referensram: Upplevt organisatoriskt stöd och koppling till medarbetares prestation, ledarskapsteori med fokus på ledaren, men också kring medledarskap där medarbetare är medskapare av ledarskapet samt teorier kring chefskap och ledarskap. 
Resultat: Chefen tycks ha en betydelse i att stödja sina medarbetare i deras arbete, genom exempelvis kunskap, råd och närvaro i arbetet. Att skilda uppfattningar om stödet dock finns hos de olika medarbetarna kan tyda på att relationen mellan chefer och medarbetare har en betydelse för stödet. Detta då medarbetarens uppfattning och definition av chefen tycks inverka på hur stödet upplevs. Även då relationen har en stor betydelse, verkar dock chefen fortfarande ha det största ansvaret för relationen, vilket går emot den tidigare forskning som ser ledarskap som skapat ur ett samspel.},
 author    = {Fredriksson, Sofie and Thorén, Sara},
 keyword   = {frontpersonal,medledarskap,relationer,chefskap,upplevt stöd,ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chefens stöd i relationen till sina medarbetare: en studie kring hur stöd för frontpersonal upplevs genom relationen mellan frontpersonal och deras chefer},
 year     = {2013},
}