Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jag kan inte hjälpa dig för jag har blivit varslad! En studie om hur den upplevda rättvisan i varselprocesser kan påverka personalens beteende och attityd

Hansson, Annie LU and Fransson, Josefin LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
En instabil arbetsmarknad med allt högre konkurrens skapar utmaningar för dagens företag att kostnadseffektivisera, vilket har lett till att nedskärning av personal blivit allt vanligare. Hur en nedskärningsprocess gynnar ett företag tenderar bero på en anställds upplevelse av processen som organisatorisk rättvis. Ett orättvist bemötande har visats påverka anställdas beteende och attityd till arbetet negativt. Kvantitativa studier har tidigare undersökt vad som påverkar de anställda i en nedskärningsprocess, men varför resultatet uppkommer är mindre belyst.

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan en företagslednings agerande och hur anställda beskriver sina upplevelser, attityder och beteenden i... (More)
En instabil arbetsmarknad med allt högre konkurrens skapar utmaningar för dagens företag att kostnadseffektivisera, vilket har lett till att nedskärning av personal blivit allt vanligare. Hur en nedskärningsprocess gynnar ett företag tenderar bero på en anställds upplevelse av processen som organisatorisk rättvis. Ett orättvist bemötande har visats påverka anställdas beteende och attityd till arbetet negativt. Kvantitativa studier har tidigare undersökt vad som påverkar de anställda i en nedskärningsprocess, men varför resultatet uppkommer är mindre belyst.

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan en företagslednings agerande och hur anställda beskriver sina upplevelser, attityder och beteenden i varselprocesser. Utifrån ett medarbetarperspektiv skildras ledningens agerande och dess konsekvenser för personalen. Med ett abduktivt förhållningssätt har den kvalitativa studien baserats på semistrukturerade intervjuer genomförda med elva varselberörda informanter ifrån två olika företag. Analysen har tre teoretiska utgångspunkter; upplevd organisatorisk rättvisa, motståndsagerande samt Herzbergs tvåfaktorteori vilka ställs mot det empiriska materialet.

Studien styrker tidigare forskning inom nedskärningsprocesser då rättvisa bevisas som betydande faktor för huruvida de anställda förändrar beteende och attityd till arbetet. Anställda värdesätter en transparens i ledningens hanterande av varselprocessen som klarlägger när, varför och hur. Konsekvenserna av att inte delge berörda anställda denna information påvisas medföra reducerade arbetsinsatser, ökat motståndsagerande, minskad motivation och sämre levererad servicekvalitet. Konsekvenserna visas dock bero på fler faktorer än enbart upplevd rättvisa. Arbetstrygghet, graden av personligt ansvar samt kollegors närvarande har bevisats betydande i en varselprocess. Processens subjektiva upplevelse medför det svårbestämt att precist bedöma i vilken utsträckning de fyra faktorerna påverkar. Studien påvisar däremot betydelsen av en genomtänkt varselprocess för att undvika eventuella konsekvensers dolda kostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Annie LU and Fransson, Josefin LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
varselprocess, nedskärningar, organisatorisk rättvisa, motstånd, Herzbergs tvåfaktorteori
language
Swedish
id
3972951
date added to LUP
2013-08-22 10:59:03
date last changed
2013-08-22 10:59:03
@misc{3972951,
 abstract   = {En instabil arbetsmarknad med allt högre konkurrens skapar utmaningar för dagens företag att kostnadseffektivisera, vilket har lett till att nedskärning av personal blivit allt vanligare. Hur en nedskärningsprocess gynnar ett företag tenderar bero på en anställds upplevelse av processen som organisatorisk rättvis. Ett orättvist bemötande har visats påverka anställdas beteende och attityd till arbetet negativt. Kvantitativa studier har tidigare undersökt vad som påverkar de anställda i en nedskärningsprocess, men varför resultatet uppkommer är mindre belyst. 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan en företagslednings agerande och hur anställda beskriver sina upplevelser, attityder och beteenden i varselprocesser. Utifrån ett medarbetarperspektiv skildras ledningens agerande och dess konsekvenser för personalen. Med ett abduktivt förhållningssätt har den kvalitativa studien baserats på semistrukturerade intervjuer genomförda med elva varselberörda informanter ifrån två olika företag. Analysen har tre teoretiska utgångspunkter; upplevd organisatorisk rättvisa, motståndsagerande samt Herzbergs tvåfaktorteori vilka ställs mot det empiriska materialet. 

Studien styrker tidigare forskning inom nedskärningsprocesser då rättvisa bevisas som betydande faktor för huruvida de anställda förändrar beteende och attityd till arbetet. Anställda värdesätter en transparens i ledningens hanterande av varselprocessen som klarlägger när, varför och hur. Konsekvenserna av att inte delge berörda anställda denna information påvisas medföra reducerade arbetsinsatser, ökat motståndsagerande, minskad motivation och sämre levererad servicekvalitet. Konsekvenserna visas dock bero på fler faktorer än enbart upplevd rättvisa. Arbetstrygghet, graden av personligt ansvar samt kollegors närvarande har bevisats betydande i en varselprocess. Processens subjektiva upplevelse medför det svårbestämt att precist bedöma i vilken utsträckning de fyra faktorerna påverkar. Studien påvisar däremot betydelsen av en genomtänkt varselprocess för att undvika eventuella konsekvensers dolda kostnader.},
 author    = {Hansson, Annie and Fransson, Josefin},
 keyword   = {varselprocess,nedskärningar,organisatorisk rättvisa,motstånd,Herzbergs tvåfaktorteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jag kan inte hjälpa dig för jag har blivit varslad! En studie om hur den upplevda rättvisan i varselprocesser kan påverka personalens beteende och attityd},
 year     = {2013},
}