Advanced

Är förvärv rätt väg att gå?

Wirhed, Sandra LU and Nilsson, Erik LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida förvärv av publika företag inom energiindustrin på den europeiska marknaden skapar värde för köpande och uppköpta företags aktieägare, och hur detta värde i så fall fördelas mellan dessa. Målet är att testa om det finns ett signifikant samband mellan företagsförvärv och onormal avkastning inom ovan angiven marknad. Vi undersöker även fem olika variablers effekt på värdeförändringen samt utreder om tidigare avregleringar inom den europeiska energimarknaden har gett önskad effekt.

Metod: En eventstudie i vilken vi har undersökt om onormal avkastning har uppkommit i samband med annonseringen av ett förvärv eller en fusion. I multipla regressioner med fem oberoende variabler har vi... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida förvärv av publika företag inom energiindustrin på den europeiska marknaden skapar värde för köpande och uppköpta företags aktieägare, och hur detta värde i så fall fördelas mellan dessa. Målet är att testa om det finns ett signifikant samband mellan företagsförvärv och onormal avkastning inom ovan angiven marknad. Vi undersöker även fem olika variablers effekt på värdeförändringen samt utreder om tidigare avregleringar inom den europeiska energimarknaden har gett önskad effekt.

Metod: En eventstudie i vilken vi har undersökt om onormal avkastning har uppkommit i samband med annonseringen av ett förvärv eller en fusion. I multipla regressioner med fem oberoende variabler har vi undersökt bakomliggande orsaker till resultaten. Med hjälp av icke-parametriska test har vi undersökt värdefördelningen och hur väl tidigare avregleringar har lyckats.

Teoretisk synvinkel: Den effektiva marknadshypotesen samt tidigare studier kring värde-skapande vid fusioner och förvärv.

Empiri: Företagsförvärv som annonserats mellan den 1:a januari 1999 och den 31:a december 2012 studeras empiriskt.

Slutsatser: Studiens resultat visar att förvärv inom den europeiska energi-branschen skapar värde för både de köpande och uppköpta företagen. Resultat visar även att tidigare avregleringar har lyckat förenkla förvärv mellan länder och att det är mest värdeskapande för det köpande företaget att förvärva ett företag i ett annat land än det egna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wirhed, Sandra LU and Nilsson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
En studie över kortsiktigt värdeskapande inom den europeiska energimarknaden
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Värdefördelning, Eventstudie, Energimarknaden, Företagsförvärv, Onormal avkastning
language
Swedish
id
3990710
date added to LUP
2013-08-22 10:35:34
date last changed
2013-08-22 10:35:34
@misc{3990710,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med studien är att undersöka huruvida förvärv av publika företag inom energiindustrin på den europeiska marknaden skapar värde för köpande och uppköpta företags aktieägare, och hur detta värde i så fall fördelas mellan dessa. Målet är att testa om det finns ett signifikant samband mellan företagsförvärv och onormal avkastning inom ovan angiven marknad. Vi undersöker även fem olika variablers effekt på värdeförändringen samt utreder om tidigare avregleringar inom den europeiska energimarknaden har gett önskad effekt. 

Metod:	En eventstudie i vilken vi har undersökt om onormal avkastning har uppkommit i samband med annonseringen av ett förvärv eller en fusion. I multipla regressioner med fem oberoende variabler har vi undersökt bakomliggande orsaker till resultaten. Med hjälp av icke-parametriska test har vi undersökt värdefördelningen och hur väl tidigare avregleringar har lyckats. 

Teoretisk synvinkel:	Den effektiva marknadshypotesen samt tidigare studier kring värde-skapande vid fusioner och förvärv.

Empiri:	Företagsförvärv som annonserats mellan den 1:a januari 1999 och den 31:a december 2012 studeras empiriskt.

Slutsatser:	Studiens resultat visar att förvärv inom den europeiska energi-branschen skapar värde för både de köpande och uppköpta företagen. Resultat visar även att tidigare avregleringar har lyckat förenkla förvärv mellan länder och att det är mest värdeskapande för det köpande företaget att förvärva ett företag i ett annat land än det egna.},
 author    = {Wirhed, Sandra and Nilsson, Erik},
 keyword   = {Värdefördelning,Eventstudie,Energimarknaden,Företagsförvärv,Onormal avkastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är förvärv rätt väg att gå?},
 year     = {2013},
}