Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Populärmusik i Kina under 1900-talet fram till idag

Fritz, Joakim LU (2013) KINK11 20131
Chinese Studies
Abstract (Chinese)
中国流行音乐始于20世纪初期,仅落后“叮砰巷”时代30年,但中国流行乐自诞生以后,就和欧美乐曲分道扬镳。这种分歧造成了关于中国流行音乐历史的研究寥寥无几。

本文旨在阐述中国流行音乐自20世纪初期到现今的发展历程。开篇首先定义了中国流行音乐,并就它的来源和特征给予了不同角度的探究。进而,文章系统介绍了中国流行音乐各个时期的代表人物,以及他们的代表作品,并且基于当时的历史背景,对他们的成就进行了一一点评。最终,本文归纳了中国流行乐的发展轨迹,并就中国流行音乐和欧美流行音乐进行了平行比较,揭示了二者的相同与相异之处。
Abstract (Swedish)
Den kinesiska populärmusikens historia sträcker sig ända till 1900-talets början och den inleds bara drygt 30 år efter den så kallade Tin Pan Alley-periodens början. Den kinesiska populärmusikens utveckling har däremot inte gått jämte den amerikanska och europeiska populärmusikens. Dess historia är relativt outforskad. Denna uppsats redogör för den kinesiska populärmusikens utveckling under 1900-talet och fram till det tidiga 2000-talet. Uppsatsen börjar med att definiera vad populärmusik är och att jämföra hur definitionen skiljer sig emellan det svenska och det kinesiska perspektivet. Uppsatsen tar sedan upp några av den kinesiska populärmusikens allra viktigaste personer – deras karriärer och bakgrund – och sätter dessa i ett historiskt... (More)
Den kinesiska populärmusikens historia sträcker sig ända till 1900-talets början och den inleds bara drygt 30 år efter den så kallade Tin Pan Alley-periodens början. Den kinesiska populärmusikens utveckling har däremot inte gått jämte den amerikanska och europeiska populärmusikens. Dess historia är relativt outforskad. Denna uppsats redogör för den kinesiska populärmusikens utveckling under 1900-talet och fram till det tidiga 2000-talet. Uppsatsen börjar med att definiera vad populärmusik är och att jämföra hur definitionen skiljer sig emellan det svenska och det kinesiska perspektivet. Uppsatsen tar sedan upp några av den kinesiska populärmusikens allra viktigaste personer – deras karriärer och bakgrund – och sätter dessa i ett historiskt sammanhang för att ge läsaren en mer heltäckande presentation av ämnet. Efter denna redogörelse följer en diskussion och slutsatser om hur den kinesiska populärmusikens utveckling påverkats av yttre faktorer och vad som är typiskt för den kinesiska populärmusiken såväl som vad den har gemensamt med den amerikanska och europeiska populärmusiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3994061,
 abstract   = {Den kinesiska populärmusikens historia sträcker sig ända till 1900-talets början och den inleds bara drygt 30 år efter den så kallade Tin Pan Alley-periodens början. Den kinesiska populärmusikens utveckling har däremot inte gått jämte den amerikanska och europeiska populärmusikens. Dess historia är relativt outforskad. Denna uppsats redogör för den kinesiska populärmusikens utveckling under 1900-talet och fram till det tidiga 2000-talet. Uppsatsen börjar med att definiera vad populärmusik är och att jämföra hur definitionen skiljer sig emellan det svenska och det kinesiska perspektivet. Uppsatsen tar sedan upp några av den kinesiska populärmusikens allra viktigaste personer – deras karriärer och bakgrund – och sätter dessa i ett historiskt sammanhang för att ge läsaren en mer heltäckande presentation av ämnet. Efter denna redogörelse följer en diskussion och slutsatser om hur den kinesiska populärmusikens utveckling påverkats av yttre faktorer och vad som är typiskt för den kinesiska populärmusiken såväl som vad den har gemensamt med den amerikanska och europeiska populärmusiken.},
 author    = {Fritz, Joakim},
 keyword   = {Kina,Konst,Shanghai,populärmusik,1900-talet,Gangtai,censur,kulturhistoria,Zhou Xuan,Bai Hong,Bai Guang,Li Xianglan,Li Jinhui,Cui Jian,Deng Lijun,Faye Wong,Pathé Orient,Super Girl 中国,艺术,上海,流行音乐,二十世纪,港台,审查,文化历史,周璇,白虹 白光,李香兰,黎锦晖,崔健,邓丽君,王菲,百代,快乐女声},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Populärmusik i Kina under 1900-talet fram till idag},
 year     = {2013},
}