Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskapsarbetaren - En nyanserande studie

Bolin, Johan ; Johansson, Mia Marie LU and Persson, Anna-Lotta (2013) FEKH49 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Med utgångspunkt i empirifynd argumentera för en mer nyanserad bild av kunskapsindividen inom den kunskapsintensiva organisationen för att kritiskt granska den befintliga litterära bilden av kunskapsarbetaren.

Metod: För att genomföra vår undersökning har vi utfört kvalitativa,

semi-strukturerade intervjuer i två kunskapsintensiva organisationer.

Teori: Vi framhäver den befintliga positiva bilden av autonomi genom
Motivationsteori, Efterföljarskapsteori, Ledarskaps-

Substitutionsteori, Kunskapsteori, Kunskapsintensiva kontexten,

Arbetsnöjdhetsteori samt som teoretiskt perspektiv Identitetsteori.

Empiri: Vår empiri består av sex semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, varav två av dessa var med chefer medan de... (More)
Syfte: Med utgångspunkt i empirifynd argumentera för en mer nyanserad bild av kunskapsindividen inom den kunskapsintensiva organisationen för att kritiskt granska den befintliga litterära bilden av kunskapsarbetaren.

Metod: För att genomföra vår undersökning har vi utfört kvalitativa,

semi-strukturerade intervjuer i två kunskapsintensiva organisationer.

Teori: Vi framhäver den befintliga positiva bilden av autonomi genom
Motivationsteori, Efterföljarskapsteori, Ledarskaps-

Substitutionsteori, Kunskapsteori, Kunskapsintensiva kontexten,

Arbetsnöjdhetsteori samt som teoretiskt perspektiv Identitetsteori.

Empiri: Vår empiri består av sex semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, varav två av dessa var med chefer medan de resterande var med kunskapsarbetare, från två olika organisationer.

Resultat: Resultatet tyder på, i motsatts till befintlig teori, att
kunskapsarbetarna fann den överhängande autonomin i självständighet, beslut, ansvar och kompetens vid flera situationer vara betungande och inte ständigt positivt. Det resulterade i begreppsbildning av Kunskapsensamhet samt Autonomiensamhet som består av Frihetsensamhet, Ansvarsensamhet och Beslutsensamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolin, Johan ; Johansson, Mia Marie LU and Persson, Anna-Lotta
supervisor
organization
alternative title
"Frihet är något mycket angenämnt, men inte när den ska betalas med ensamhet." Bertrand Russel (1872-1970)
course
FEKH49 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivation., Autonomi, Kunskapsteori, Kunskapsarbetare, kunskapsintensiva organisationer, Identitet, Ensamhet
language
Swedish
id
3994292
date added to LUP
2013-08-29 16:41:24
date last changed
2013-08-29 16:41:24
@misc{3994292,
 abstract   = {Syfte: Med utgångspunkt i empirifynd argumentera för en mer nyanserad bild av kunskapsindividen inom den kunskapsintensiva organisationen för att kritiskt granska den befintliga litterära bilden av kunskapsarbetaren.

Metod: För att genomföra vår undersökning har vi utfört kvalitativa,

semi-strukturerade intervjuer i två kunskapsintensiva organisationer.

Teori: Vi framhäver den befintliga positiva bilden av autonomi genom
Motivationsteori, Efterföljarskapsteori, Ledarskaps-

Substitutionsteori, Kunskapsteori, Kunskapsintensiva kontexten,

Arbetsnöjdhetsteori samt som teoretiskt perspektiv Identitetsteori.

Empiri: Vår empiri består av sex semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, varav två av dessa var med chefer medan de resterande var med kunskapsarbetare, från två olika organisationer.

Resultat: Resultatet tyder på, i motsatts till befintlig teori, att
kunskapsarbetarna fann den överhängande autonomin i självständighet, beslut, ansvar och kompetens vid flera situationer vara betungande och inte ständigt positivt. Det resulterade i begreppsbildning av Kunskapsensamhet samt Autonomiensamhet som består av Frihetsensamhet, Ansvarsensamhet och Beslutsensamhet.},
 author    = {Bolin, Johan and Johansson, Mia Marie and Persson, Anna-Lotta},
 keyword   = {Motivation.,Autonomi,Kunskapsteori,Kunskapsarbetare,kunskapsintensiva organisationer,Identitet,Ensamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsarbetaren - En nyanserande studie},
 year     = {2013},
}