Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pendlingsorters potential

Ehrling, Kristina LU (2013) SGEK02 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Fallstudien studerar hur Boverkets Vision för Sverige 2025 kan hjälpa politiker och tjänstemän som arbetar med utveckling av en mindre tätort som ligger i anknytning till infrastruktur som skapar pendlingsmöjlighet till större storstäder och arbetsmarknadsregioner. Detta sker genom en kvalitativ textanalys av visionen i kombination med teori och empiri kring urbanisering, regionförstoring, människans preferenser och lokaliseringsbeslut.
Genom att väva samman Boverkets vision med den 2011 antagna motionen om att utveckla Krylbo till en kretsloppsanpassad kommundel i arbetet att skapa en ekostad påvisas visionens relevans och användbarhet. Detta sker genom att studera det gap som uppstår mellan vision och verklighet då de jämförs med... (More)
Fallstudien studerar hur Boverkets Vision för Sverige 2025 kan hjälpa politiker och tjänstemän som arbetar med utveckling av en mindre tätort som ligger i anknytning till infrastruktur som skapar pendlingsmöjlighet till större storstäder och arbetsmarknadsregioner. Detta sker genom en kvalitativ textanalys av visionen i kombination med teori och empiri kring urbanisering, regionförstoring, människans preferenser och lokaliseringsbeslut.
Genom att väva samman Boverkets vision med den 2011 antagna motionen om att utveckla Krylbo till en kretsloppsanpassad kommundel i arbetet att skapa en ekostad påvisas visionens relevans och användbarhet. Detta sker genom att studera det gap som uppstår mellan vision och verklighet då de jämförs med varandra.
Studiens empiriska grund ligger på grund av bristande möjlighet att få tag på användbar fakta på min egen uppfattning som boende i Avesta kommun om Krylbo. Studien kan på så vis verka subjektiv och spekulativ, men bidrar till vetenskapen med en likartad bedömning som politiker och tjänstemän har i sitt arbete med att utveckla Krylbo. Det är en svår avvägning som sker mellan om det är värt att investera en mångsiffrig summa i den gamla järnvägsknuten Krylbo eller om orten successivt bör avvecklas till följd av de misskötta fastigheterna och sociala oron som idag finns på orten.

Studien besvarar utifrån ovanstående resonemang på följande tre frågeställningar:
• Vad definieras som en ”levande pendlingsort” enligt Boverkets vision för Sverige 2025?
• Vilka åtgärder kan Avesta kommun vidta för att uppnå kriterierna för att bli en levande pendlingsort utifrån Boverkets vision?
• Är det rimligt att bedöma att Boverkets Vision för Sverige 2025 är relevant för utvecklingen av Krylbo? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehrling, Kristina LU
supervisor
organization
course
SGEK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pendlingsorter, Boverket, Krylbo, lokaliseringsbeslut, utveckling, avveckling.
language
Swedish
id
3994582
date added to LUP
2013-09-09 15:49:06
date last changed
2013-09-09 15:49:06
@misc{3994582,
 abstract   = {Fallstudien studerar hur Boverkets Vision för Sverige 2025 kan hjälpa politiker och tjänstemän som arbetar med utveckling av en mindre tätort som ligger i anknytning till infrastruktur som skapar pendlingsmöjlighet till större storstäder och arbetsmarknadsregioner. Detta sker genom en kvalitativ textanalys av visionen i kombination med teori och empiri kring urbanisering, regionförstoring, människans preferenser och lokaliseringsbeslut. 
Genom att väva samman Boverkets vision med den 2011 antagna motionen om att utveckla Krylbo till en kretsloppsanpassad kommundel i arbetet att skapa en ekostad påvisas visionens relevans och användbarhet. Detta sker genom att studera det gap som uppstår mellan vision och verklighet då de jämförs med varandra. 
Studiens empiriska grund ligger på grund av bristande möjlighet att få tag på användbar fakta på min egen uppfattning som boende i Avesta kommun om Krylbo. Studien kan på så vis verka subjektiv och spekulativ, men bidrar till vetenskapen med en likartad bedömning som politiker och tjänstemän har i sitt arbete med att utveckla Krylbo. Det är en svår avvägning som sker mellan om det är värt att investera en mångsiffrig summa i den gamla järnvägsknuten Krylbo eller om orten successivt bör avvecklas till följd av de misskötta fastigheterna och sociala oron som idag finns på orten. 

Studien besvarar utifrån ovanstående resonemang på följande tre frågeställningar:
•	Vad definieras som en ”levande pendlingsort” enligt Boverkets vision för Sverige 2025?
•	Vilka åtgärder kan Avesta kommun vidta för att uppnå kriterierna för att bli en levande pendlingsort utifrån Boverkets vision? 
•	Är det rimligt att bedöma att Boverkets Vision för Sverige 2025 är relevant för utvecklingen av Krylbo?},
 author    = {Ehrling, Kristina},
 keyword   = {Pendlingsorter,Boverket,Krylbo,lokaliseringsbeslut,utveckling,avveckling.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pendlingsorters potential},
 year     = {2013},
}