Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel i Malmö stad - Uppfyller butikerna Livsmedelsverkets märkningskrav?

Nilsson, Carina LU (2013) MVEN01 20122
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete är att undersöka efterlevnaden av lagen gällande märkning av importerade färdigförpackade livsmedel hos livsmedelsbutiker i Malmö. 20 butiker studerades. Vid besöken granskades dels märkning av ett antal importerade färdigförpackade
livsmedel, och dels utfördes enkätundersökning kring butikens livsmedelsmärkning och märkningsrutiner.

Enkätundersökningen besvarades vanligtvis av ägare eller butikschef. 80 procent av svarandena uppgav att de kände till Livsmedelsverkets regler kring märkning, men ändå fanns det saknade uppgifter och bristfällig märkning i alla butikerna. De vanligast saknade märkningsuppgifterna var svensk beteckning och den svenska formuleringen "bäst före ...".
Svensk beteckning saknades hos 42... (More)
Syftet med detta arbete är att undersöka efterlevnaden av lagen gällande märkning av importerade färdigförpackade livsmedel hos livsmedelsbutiker i Malmö. 20 butiker studerades. Vid besöken granskades dels märkning av ett antal importerade färdigförpackade
livsmedel, och dels utfördes enkätundersökning kring butikens livsmedelsmärkning och märkningsrutiner.

Enkätundersökningen besvarades vanligtvis av ägare eller butikschef. 80 procent av svarandena uppgav att de kände till Livsmedelsverkets regler kring märkning, men ändå fanns det saknade uppgifter och bristfällig märkning i alla butikerna. De vanligast saknade märkningsuppgifterna var svensk beteckning och den svenska formuleringen "bäst före ...".
Svensk beteckning saknades hos 42 procent av produkterna, medan "bäst före ..." saknades hos 40 procent.

27 procent av alla de undersökta produkterna saknade helt svensk märkning. De som i enkätundersökningen uppgav att de alltid hade svensk märkning hade mycket sällan det när man jämförde det med resultaten från märkningsgranskningen.

I enkätsvaren fanns svar som speglade många butiksägares inställning att de såg grossisten som ansvarig för märkning, trots att butiksägaren enligt Livsmedelsverkets regler är den ansvarige. De allra flesta uppgav att de hade fått information om märkning från livsmedelsinspektörer, så enbart mer information om märkning hjälper sannolikt inte för att stävja problemet. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to examine the compliance of the labeling law of imported prepackaged foods in grocery stores in Malmö. 20 stores were studied. During the visits the labels of a number of imported pre-packaged foods were examined, and there was also a survey conducted about the store's food labels and their labeling rutines.

The survey was usually answered by the owner or store manager. 80 percent of the respondents answered that they knew of the National Food Administration’s rules about labeling, but there were missing information and inadequate labeling in all stores. The most commonly missing labeling information was Swedish designation and the words "best before ..." in Swedish. Swedish designation was missing in 42... (More)
The purpose of this thesis is to examine the compliance of the labeling law of imported prepackaged foods in grocery stores in Malmö. 20 stores were studied. During the visits the labels of a number of imported pre-packaged foods were examined, and there was also a survey conducted about the store's food labels and their labeling rutines.

The survey was usually answered by the owner or store manager. 80 percent of the respondents answered that they knew of the National Food Administration’s rules about labeling, but there were missing information and inadequate labeling in all stores. The most commonly missing labeling information was Swedish designation and the words "best before ..." in Swedish. Swedish designation was missing in 42 percent of the products, while "best before ..." was missing in 40 percent.

27 percent of all the examined products didn’t have any Swedish labels at all. Those in the survey who said that they always had Swedish labels, very rarely had so when reviewing the results of the labeling examination.

In the survey responses there were answers which reflected many store owners' attitude that they saw the wholesaler as responsible for the labeling, even though the store owner is the one responsible according to the National Food Administration’s rules. The vast majority answered that they had received information about labeling from food inspectors, so just more information about labeling will unlikely help to curb the problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Carina LU
supervisor
organization
alternative title
Labeling of imported pre-packaged foods in Malmö – Do the stores meet the National Food Agency’s labeling requirements?
course
MVEN01 20122
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
märkning, livsmedelsmärkning, märkningsregler, butiksundersökning, Malmö
language
Swedish
id
4001001
date added to LUP
2013-09-16 10:52:18
date last changed
2013-09-16 10:52:18
@misc{4001001,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to examine the compliance of the labeling law of imported prepackaged foods in grocery stores in Malmö. 20 stores were studied. During the visits the labels of a number of imported pre-packaged foods were examined, and there was also a survey conducted about the store's food labels and their labeling rutines.

The survey was usually answered by the owner or store manager. 80 percent of the respondents answered that they knew of the National Food Administration’s rules about labeling, but there were missing information and inadequate labeling in all stores. The most commonly missing labeling information was Swedish designation and the words "best before ..." in Swedish. Swedish designation was missing in 42 percent of the products, while "best before ..." was missing in 40 percent.

27 percent of all the examined products didn’t have any Swedish labels at all. Those in the survey who said that they always had Swedish labels, very rarely had so when reviewing the results of the labeling examination.

In the survey responses there were answers which reflected many store owners' attitude that they saw the wholesaler as responsible for the labeling, even though the store owner is the one responsible according to the National Food Administration’s rules. The vast majority answered that they had received information about labeling from food inspectors, so just more information about labeling will unlikely help to curb the problem.},
 author    = {Nilsson, Carina},
 keyword   = {märkning,livsmedelsmärkning,märkningsregler,butiksundersökning,Malmö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel i Malmö stad - Uppfyller butikerna Livsmedelsverkets märkningskrav?},
 year     = {2013},
}