Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad förväntas av mig? – en studie om hur nyanställda samhällsvetare i två skånska kommuner upplevde sin arbetsplatsintroduktion

Bengtsson, Emil LU and Arshadi, Arman LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka hur nyanställda samhällsvetare i två skånska kommuner upplevde och beskrev sin arbetsplatsintroduktion, samt att ta reda på om det finns statistiska skillnader mellan kommunerna i hur undersökningsdeltagarna upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Dessutom har syftet varit att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan upplevd arbetsplatsintroduktion och nyanställdas upplevda arbetsrelaterade stress, arbetsengagemang samt upplevda skicklighet i arbetet. Frågeställningarna angreps genom en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Undersökningsdeltagarna i enkätundersökningen utgjordes av 30 personer (14 i Kristianstad och 16 i Malmö) som fick svara på frågor... (More)
Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka hur nyanställda samhällsvetare i två skånska kommuner upplevde och beskrev sin arbetsplatsintroduktion, samt att ta reda på om det finns statistiska skillnader mellan kommunerna i hur undersökningsdeltagarna upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Dessutom har syftet varit att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan upplevd arbetsplatsintroduktion och nyanställdas upplevda arbetsrelaterade stress, arbetsengagemang samt upplevda skicklighet i arbetet. Frågeställningarna angreps genom en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Undersökningsdeltagarna i enkätundersökningen utgjordes av 30 personer (14 i Kristianstad och 16 i Malmö) som fick svara på frågor kring upplevd arbetsplatsintroduktion, arbetsrelaterad stress, arbetsengagemang och upplevd skicklighet i arbetet. Undersökningsdeltagarna i de semistrukturerade intervjuerna utgjordes av 6 personer som främst fick svara på frågor kring upplevd arbetsplatsintroduktion. En majoritet av undersökningsdeltagarna framhåller att man har varit nöjd med sin arbetsplatsintroduktion, mest nöjd var man med att man uppmuntrades till att ta egna initiativ för att komma in i arbetet. Minst nöjd var man med den uppföljning som gjordes efter avslutad arbetsplatsintroduktion. Det fanns en statistik signifikant skillnad mellan kommunerna i två av frågorna som berörde upplevelsen av arbetsplatsintroduktionen - dels kring den nyanställdes förväntningar på arbetsplatsintroduktionen samt organisationens förväntningar på den nyanställdes arbetsinsats. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan kommunerna i hur man samlat sett upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Det fanns inte heller något signifikant samband mellan samlad upplevd arbetsplatsintroduktion och upplevd arbetsrelaterad stress och arbetsengagemang. Dock påträffades ett signifikant samband mellan upplevd arbetsplatsintroduktion och upplevd skicklighet i arbetet. Vidare diskuteras om resultaten kan bero på att arbetsplatsintroduktionen är en företeelse som nyanställda i regel inte reflekterar så mycket över. I konklusionen pekar vi ut uppmuntran till eget initiativtagande, hantering av förväntningar, klarhet i arbetsrollen och uppföljning som viktiga nyckelfaktorer i upplevelsen av arbetsplatsintroduktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Emil LU and Arshadi, Arman LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsplatsintroduktion, samhällsvetare, arbetsrelaterad stress, arbetsengagemang, nyanställda, kommunal verksamhet.
language
Swedish
id
4001789
date added to LUP
2013-08-29 09:34:09
date last changed
2013-08-29 09:34:09
@misc{4001789,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka hur nyanställda samhällsvetare i två skånska kommuner upplevde och beskrev sin arbetsplatsintroduktion, samt att ta reda på om det finns statistiska skillnader mellan kommunerna i hur undersökningsdeltagarna upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Dessutom har syftet varit att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan upplevd arbetsplatsintroduktion och nyanställdas upplevda arbetsrelaterade stress, arbetsengagemang samt upplevda skicklighet i arbetet. Frågeställningarna angreps genom en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Undersökningsdeltagarna i enkätundersökningen utgjordes av 30 personer (14 i Kristianstad och 16 i Malmö) som fick svara på frågor kring upplevd arbetsplatsintroduktion, arbetsrelaterad stress, arbetsengagemang och upplevd skicklighet i arbetet. Undersökningsdeltagarna i de semistrukturerade intervjuerna utgjordes av 6 personer som främst fick svara på frågor kring upplevd arbetsplatsintroduktion. En majoritet av undersökningsdeltagarna framhåller att man har varit nöjd med sin arbetsplatsintroduktion, mest nöjd var man med att man uppmuntrades till att ta egna initiativ för att komma in i arbetet. Minst nöjd var man med den uppföljning som gjordes efter avslutad arbetsplatsintroduktion. Det fanns en statistik signifikant skillnad mellan kommunerna i två av frågorna som berörde upplevelsen av arbetsplatsintroduktionen - dels kring den nyanställdes förväntningar på arbetsplatsintroduktionen samt organisationens förväntningar på den nyanställdes arbetsinsats. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan kommunerna i hur man samlat sett upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Det fanns inte heller något signifikant samband mellan samlad upplevd arbetsplatsintroduktion och upplevd arbetsrelaterad stress och arbetsengagemang. Dock påträffades ett signifikant samband mellan upplevd arbetsplatsintroduktion och upplevd skicklighet i arbetet. Vidare diskuteras om resultaten kan bero på att arbetsplatsintroduktionen är en företeelse som nyanställda i regel inte reflekterar så mycket över. I konklusionen pekar vi ut uppmuntran till eget initiativtagande, hantering av förväntningar, klarhet i arbetsrollen och uppföljning som viktiga nyckelfaktorer i upplevelsen av arbetsplatsintroduktionen.},
 author    = {Bengtsson, Emil and Arshadi, Arman},
 keyword   = {Arbetsplatsintroduktion,samhällsvetare,arbetsrelaterad stress,arbetsengagemang,nyanställda,kommunal verksamhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad förväntas av mig? – en studie om hur nyanställda samhällsvetare i två skånska kommuner upplevde sin arbetsplatsintroduktion},
 year     = {2013},
}