Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur de kortsiktiga förväntningarna skymmer den långsiktiga påverkan - En fallstudie på Eurovision Song Contest 2013

Bosnjo, Anel LU and Marjanovic, Maja LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera vilka förväntningar lokala aktörer har inför Eurovision Song Contest i Malmö. Vidare vill vi få klarhet i vilka svårigheter som uppkommer vid tillfredställandet av förväntningarna.

Uppsatsen präglas av en kvalitativ forskningsansats, i form av djupintervjuer med diverse lokala aktörer samt två projektledare från Malmö turism. En deltagande observation har utförts som ett komplement till intervjuerna. Empirin grundar sig vidare på resultatet av dessa metodval. Uppsatsen syftar på förväntningar som uppkommer i evenemangets förberedelsefas, dock är den skriven i dåtid för att underlätta för framtida läsare.

Undersökningen visade på att lokala aktörer som engagerade sig i samband med Eurovision... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera vilka förväntningar lokala aktörer har inför Eurovision Song Contest i Malmö. Vidare vill vi få klarhet i vilka svårigheter som uppkommer vid tillfredställandet av förväntningarna.

Uppsatsen präglas av en kvalitativ forskningsansats, i form av djupintervjuer med diverse lokala aktörer samt två projektledare från Malmö turism. En deltagande observation har utförts som ett komplement till intervjuerna. Empirin grundar sig vidare på resultatet av dessa metodval. Uppsatsen syftar på förväntningar som uppkommer i evenemangets förberedelsefas, dock är den skriven i dåtid för att underlätta för framtida läsare.

Undersökningen visade på att lokala aktörer som engagerade sig i samband med Eurovision Song Contest förväntade sig en ökning i omsättningen, antal besökare och medieuppmärksamhet. Dessa förväntningar ligger inom det mätbara och tämligen kortsiktiga, vilket skapar problem då evenemangets primära syfte snarare ligger i det omätbara och långsiktiga. Förväntningarna blev därmed svåra att tillfredställa och talade emot evenemangets slogan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bosnjo, Anel LU and Marjanovic, Maja LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eurovision Song Contest, evenemang, megaevenemang, påverkning, förväntningar, sociala interaktioner, dimensioner Eurovision Song Contest, event, mega event, impact, expectations, social interactions, dimensions
language
Swedish
id
4002930
date added to LUP
2013-09-02 08:44:54
date last changed
2013-09-02 08:44:54
@misc{4002930,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera vilka förväntningar lokala aktörer har inför Eurovision Song Contest i Malmö. Vidare vill vi få klarhet i vilka svårigheter som uppkommer vid tillfredställandet av förväntningarna.

Uppsatsen präglas av en kvalitativ forskningsansats, i form av djupintervjuer med diverse lokala aktörer samt två projektledare från Malmö turism. En deltagande observation har utförts som ett komplement till intervjuerna. Empirin grundar sig vidare på resultatet av dessa metodval. Uppsatsen syftar på förväntningar som uppkommer i evenemangets förberedelsefas, dock är den skriven i dåtid för att underlätta för framtida läsare.

Undersökningen visade på att lokala aktörer som engagerade sig i samband med Eurovision Song Contest förväntade sig en ökning i omsättningen, antal besökare och medieuppmärksamhet. Dessa förväntningar ligger inom det mätbara och tämligen kortsiktiga, vilket skapar problem då evenemangets primära syfte snarare ligger i det omätbara och långsiktiga. Förväntningarna blev därmed svåra att tillfredställa och talade emot evenemangets slogan.},
 author    = {Bosnjo, Anel and Marjanovic, Maja},
 keyword   = {Eurovision Song Contest,evenemang,megaevenemang,påverkning,förväntningar,sociala interaktioner,dimensioner Eurovision Song Contest,event,mega event,impact,expectations,social interactions,dimensions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur de kortsiktiga förväntningarna skymmer den långsiktiga påverkan - En fallstudie på Eurovision Song Contest 2013},
 year     = {2013},
}