Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Koncernstrukturens utmaningar och dess lindrande verktyg

Berglund, Sebastian LU ; Thorell, Erik and Hansen, Jonathan (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Koncernstrukturens utmaningar och dess lindrande verktyg

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sebastian Berglund, Jonathan Hansen, Erik Thorell

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Koncernstruktur, Bonusincitament, Organisationskultur, Agentteori, Målsättning

Syfte: Vi ämnar undersöka vilka utmaningar, gällande kommunikation och målsättningar, som uppstår i organisationer till följd av en koncernstruktur och hur ledningen kan hantera dem.

Metod: Med en abduktiv ansats har författarna genomfört semistrukturerade intervjuer hos ett fallföretag. Informanterna bestod av åtta personer som arbetar på olika... (More)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Koncernstrukturens utmaningar och dess lindrande verktyg

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sebastian Berglund, Jonathan Hansen, Erik Thorell

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Koncernstruktur, Bonusincitament, Organisationskultur, Agentteori, Målsättning

Syfte: Vi ämnar undersöka vilka utmaningar, gällande kommunikation och målsättningar, som uppstår i organisationer till följd av en koncernstruktur och hur ledningen kan hantera dem.

Metod: Med en abduktiv ansats har författarna genomfört semistrukturerade intervjuer hos ett fallföretag. Informanterna bestod av åtta personer som arbetar på olika positioner inom olika divisioner i fallföretaget.
Teori: Författarna har utgått från ett agentteoretiskt perspektiv vid undersökandet av bonusincitaments effekter. De har också kompletterat agentteorin med teori om organisationskultur och organisationsstruktur för att få ett bredare perspektiv på problematiken. Avsikten med detta är att beakta fler aspekter av den komplexitet som återfinns i organisationer med koncernstruktur.

Empiri: Författarna genomförde en fallstudie av Alfa Laval. Fallföretaget är en global organisation med cirka 15 000 anställda. Företaget har en komplex struktur som leder till vissa utmaningar. Författarna ansåg därför att Alfa Laval lämpade sig väl som fallföretag för undersökningen.

Resultat: Studien visar att bonusincitament kan fungera väl för att styra anställda mot ett specifikt mål. Avvägningar måste göras i utformningen beroende på graden av interpersonellt samarbete som krävs i utförandet av arbetsuppgifterna, samt graden av komplexitet i de mål som skall utvärderas. En felaktig utformning, både av målsättning och typ av bonusincitament, kan rent av vara skadlig för företaget. Studien visar
också att information som sträcker sig över divisioners gränser är värdefull i förhållande till hur enkel den är att erhålla. Enbart en stark organisationskultur är emellertid inte tillräcklig för att brygga över informationsbrister mellan divisioner. Bristfällig information mellan divisioner kan leda till skadliga effekter för företaget, även när
divisionerna var för sig presterar väl efter de mål de ska följa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Sebastian LU ; Thorell, Erik and Hansen, Jonathan
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie med fokus på kommunikation och målsättningar
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Koncernstruktur, Bonusincitament, Organisationskultur, Agentteori, Målsättning
language
Swedish
id
4004351
date added to LUP
2013-09-05 07:50:02
date last changed
2013-09-05 07:50:02
@misc{4004351,
 abstract   = {SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Koncernstrukturens utmaningar och dess lindrande verktyg

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sebastian Berglund, Jonathan Hansen, Erik Thorell

Handledare: Matts Kärreman

Fem nyckelord: Koncernstruktur, Bonusincitament, Organisationskultur, Agentteori, Målsättning

Syfte: Vi ämnar undersöka vilka utmaningar, gällande kommunikation och målsättningar, som uppstår i organisationer till följd av en koncernstruktur och hur ledningen kan hantera dem.

Metod: Med en abduktiv ansats har författarna genomfört semistrukturerade intervjuer hos ett fallföretag. Informanterna bestod av åtta personer som arbetar på olika positioner inom olika divisioner i fallföretaget.
Teori: Författarna har utgått från ett agentteoretiskt perspektiv vid undersökandet av bonusincitaments effekter. De har också kompletterat agentteorin med teori om organisationskultur och organisationsstruktur för att få ett bredare perspektiv på problematiken. Avsikten med detta är att beakta fler aspekter av den komplexitet som återfinns i organisationer med koncernstruktur.

Empiri: Författarna genomförde en fallstudie av Alfa Laval. Fallföretaget är en global organisation med cirka 15 000 anställda. Företaget har en komplex struktur som leder till vissa utmaningar. Författarna ansåg därför att Alfa Laval lämpade sig väl som fallföretag för undersökningen.

Resultat: Studien visar att bonusincitament kan fungera väl för att styra anställda mot ett specifikt mål. Avvägningar måste göras i utformningen beroende på graden av interpersonellt samarbete som krävs i utförandet av arbetsuppgifterna, samt graden av komplexitet i de mål som skall utvärderas. En felaktig utformning, både av målsättning och typ av bonusincitament, kan rent av vara skadlig för företaget. Studien visar
också att information som sträcker sig över divisioners gränser är värdefull i förhållande till hur enkel den är att erhålla. Enbart en stark organisationskultur är emellertid inte tillräcklig för att brygga över informationsbrister mellan divisioner. Bristfällig information mellan divisioner kan leda till skadliga effekter för företaget, även när
divisionerna var för sig presterar väl efter de mål de ska följa.},
 author    = {Berglund, Sebastian and Thorell, Erik and Hansen, Jonathan},
 keyword   = {Koncernstruktur,Bonusincitament,Organisationskultur,Agentteori,Målsättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncernstrukturens utmaningar och dess lindrande verktyg},
 year     = {2013},
}