Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det är två olika världar" -En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet

Liljenberg, Ida LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT
Författare: Ida Liljenberg
Titel: ”Det är två olika världar” – En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet.
Kandidatuppsats: SOCK01,15hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Bakgrund/problemdiskussion: Polisverksamhetens regulativa krav genererar arbetsuppgifter som sätter stora krav på den enskilda yrkesutövaren och i sin tur på utbildningen denna polis erhåller. Jag förhåller mig frågande till om grundutbildningen vars syfte är att skapa en så kallad arbetsklar ”allpolis” verkligen förbereder polisen för yrkeslivet och de sociala möten med individer som yrket innebär.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka... (More)
ABSTRAKT
Författare: Ida Liljenberg
Titel: ”Det är två olika världar” – En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet.
Kandidatuppsats: SOCK01,15hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Bakgrund/problemdiskussion: Polisverksamhetens regulativa krav genererar arbetsuppgifter som sätter stora krav på den enskilda yrkesutövaren och i sin tur på utbildningen denna polis erhåller. Jag förhåller mig frågande till om grundutbildningen vars syfte är att skapa en så kallad arbetsklar ”allpolis” verkligen förbereder polisen för yrkeslivet och de sociala möten med individer som yrket innebär.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka de motsättningar som finns mellan polisens grundutbildning och arbetsliv samt hur intervjupersonerna förhåller sig till de eventuella motsättningarna. Jag ämnar även undersöka hur polisens förhållningssätt och bemötande eventuellt varierar beroende på vem polisen möter och hur denna betraktas.
Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med manliga poliser, vilka analyserades utifrån Goffmans dramaturgiska samhällssyn, Webers idealtyp samt nyinstitutionell teori.
Uppsatsen utgår från frågeställningarna: Upplever intervjupersonerna att den grundutbildning de erhållit är yrkesförberedande? Hur förhåller sig intervjupersonerna till de eventuella motsättningar som finns mellan utbildning och arbetsliv? Förmedlar utbildningen en idealbild av polismannen och hur denna bör utföra sitt arbete? Hur förhåller sig den enskilda polisen i sådana fall till denna ”ideala polis”?
Resultat: Intervjupersonerna anser inte att grundutbildningen är tillräckligt yrkesförberedande då både polisyrket och arbetslivet förskönas. Den skeva verklighetsbilden resulterar i föråldrade verktyg som i praktiken gör att polisverksamheten inte kan bedrivas enligt kraven som lagen ställer. Trots detta är utbildningens förmedlade arbetsmetoder och normer en betydelsefull del av polisens idealtyp, detta resulterar till att intervjupersonerna i intervjusituationen genom rättfärdigande förklaringar och intrycksstyrning presenterar sig själva som den ideala polisen i försök att leva upp till polisens idealtyp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljenberg, Ida LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intrycksstyrning, självpresentation, polis, utbildning, idealtyp
language
Swedish
id
4007018
date added to LUP
2013-09-04 08:37:46
date last changed
2013-09-04 08:37:46
@misc{4007018,
 abstract   = {ABSTRAKT
Författare: Ida Liljenberg
Titel: ”Det är två olika världar” – En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet.
Kandidatuppsats: SOCK01,15hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Bakgrund/problemdiskussion: Polisverksamhetens regulativa krav genererar arbetsuppgifter som sätter stora krav på den enskilda yrkesutövaren och i sin tur på utbildningen denna polis erhåller. Jag förhåller mig frågande till om grundutbildningen vars syfte är att skapa en så kallad arbetsklar ”allpolis” verkligen förbereder polisen för yrkeslivet och de sociala möten med individer som yrket innebär.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka de motsättningar som finns mellan polisens grundutbildning och arbetsliv samt hur intervjupersonerna förhåller sig till de eventuella motsättningarna. Jag ämnar även undersöka hur polisens förhållningssätt och bemötande eventuellt varierar beroende på vem polisen möter och hur denna betraktas. 
Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg: Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med manliga poliser, vilka analyserades utifrån Goffmans dramaturgiska samhällssyn, Webers idealtyp samt nyinstitutionell teori. 
Uppsatsen utgår från frågeställningarna: Upplever intervjupersonerna att den grundutbildning de erhållit är yrkesförberedande? Hur förhåller sig intervjupersonerna till de eventuella motsättningar som finns mellan utbildning och arbetsliv? Förmedlar utbildningen en idealbild av polismannen och hur denna bör utföra sitt arbete? Hur förhåller sig den enskilda polisen i sådana fall till denna ”ideala polis”?
Resultat: Intervjupersonerna anser inte att grundutbildningen är tillräckligt yrkesförberedande då både polisyrket och arbetslivet förskönas. Den skeva verklighetsbilden resulterar i föråldrade verktyg som i praktiken gör att polisverksamheten inte kan bedrivas enligt kraven som lagen ställer. Trots detta är utbildningens förmedlade arbetsmetoder och normer en betydelsefull del av polisens idealtyp, detta resulterar till att intervjupersonerna i intervjusituationen genom rättfärdigande förklaringar och intrycksstyrning presenterar sig själva som den ideala polisen i försök att leva upp till polisens idealtyp.},
 author    = {Liljenberg, Ida},
 keyword   = {intrycksstyrning,självpresentation,polis,utbildning,idealtyp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är två olika världar" -En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet},
 year     = {2013},
}