Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför köper ideella organisationer konsulttjänster? Modernitet, legitimitet och professionalisering inom ideell sektor.

Kärre, Emelie LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. Det har blivit vanligare att ideella organisationer använder sig av konsulttjänster.
Syftet med uppsatsen är att belysa om krisen i ideell sektor kan förstås som en legitimitetskris och undersöka om den krisen har bidragit till att öka ideella organisationers användning av konsulter. Således söker uppsatsen förståelse om varför ideella organisationer använder konsulter. Som teoretisk ram används Anthony Giddens modernitetsteori. För att skapa förståelse för ideell sektor har forskning av Tommy Lundström, Filip... (More)
Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. Det har blivit vanligare att ideella organisationer använder sig av konsulttjänster.
Syftet med uppsatsen är att belysa om krisen i ideell sektor kan förstås som en legitimitetskris och undersöka om den krisen har bidragit till att öka ideella organisationers användning av konsulter. Således söker uppsatsen förståelse om varför ideella organisationer använder konsulter. Som teoretisk ram används Anthony Giddens modernitetsteori. För att skapa förståelse för ideell sektor har forskning av Tommy Lundström, Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson, liksom konsulten Christer Leopolds analys av sektorns utmaningar, använts. Metoden är kvalitativ och sju stycken semi-strukturerade intervjuer, fem stycken med representanter för ideella organisationer och två med konsulter som arbetar gentemot ideell sektor, har genomförts. Den insamlade empirin har analyserats i förhållande till teorin.
Analysen visar på att modernitetens urbäddningsmekanismer möjliggjorde att folkrörelserna kunde växa. Medlemsantal fungerade då, liksom nu, som en legitimitetsstämpel för ideell sektor. Under senare år har näringslivet blivit normerande i samhället och det ställs tuffare krav på ideell sektor. En professionalisering har skett och i enlighet med modernitetens dynamik har den processen förstärkts samt likriktat ideell sektor och dess utmaningar. Konsulterna erbjuder ideell sektor hjälp att hitta tillbaka till sin unicitet men också att anpassa sig till de nya kraven. Slutsatserna är att krisen kan förstås som en legitimitetskris och legitimitetskrisen är en anledning till ideell sektors användning av konsulter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kärre, Emelie LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
modernitet, folkrörelse, ideell sektor, ideella organisationer, legitimitet, professionalisering
language
Swedish
id
4016660
date added to LUP
2013-09-06 08:03:52
date last changed
2013-09-06 08:03:52
@misc{4016660,
 abstract   = {Ideell sektor uppfattas genomgå en kris i form av bl.a. medlemsförluster. Folkrörelserna har utvecklats i takt med modernitetens institutioner och offentlig sektor men kontakterna med näringslivet har ökat de senaste åren. Det har blivit vanligare att ideella organisationer använder sig av konsulttjänster. 
Syftet med uppsatsen är att belysa om krisen i ideell sektor kan förstås som en legitimitetskris och undersöka om den krisen har bidragit till att öka ideella organisationers användning av konsulter. Således söker uppsatsen förståelse om varför ideella organisationer använder konsulter. Som teoretisk ram används Anthony Giddens modernitetsteori. För att skapa förståelse för ideell sektor har forskning av Tommy Lundström, Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson, liksom konsulten Christer Leopolds analys av sektorns utmaningar, använts. Metoden är kvalitativ och sju stycken semi-strukturerade intervjuer, fem stycken med representanter för ideella organisationer och två med konsulter som arbetar gentemot ideell sektor, har genomförts. Den insamlade empirin har analyserats i förhållande till teorin. 
Analysen visar på att modernitetens urbäddningsmekanismer möjliggjorde att folkrörelserna kunde växa. Medlemsantal fungerade då, liksom nu, som en legitimitetsstämpel för ideell sektor. Under senare år har näringslivet blivit normerande i samhället och det ställs tuffare krav på ideell sektor. En professionalisering har skett och i enlighet med modernitetens dynamik har den processen förstärkts samt likriktat ideell sektor och dess utmaningar. Konsulterna erbjuder ideell sektor hjälp att hitta tillbaka till sin unicitet men också att anpassa sig till de nya kraven. Slutsatserna är att krisen kan förstås som en legitimitetskris och legitimitetskrisen är en anledning till ideell sektors användning av konsulter.},
 author    = {Kärre, Emelie},
 keyword   = {modernitet,folkrörelse,ideell sektor,ideella organisationer,legitimitet,professionalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför köper ideella organisationer konsulttjänster? Modernitet, legitimitet och professionalisering inom ideell sektor.},
 year     = {2013},
}