Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av face-to-face-kontakt för tillit inom arbetslivet: Finns det en risk med utvecklingen av digital kommunikation?

Kristiansson, Jens LU and Svensson, Ebba LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract
Since less face-to-face contact (F2F) is one of the implications of digital
communication development, this study was designed to examine if
different levels of F2F-contact correlates with interpersonal trust between
employees and their manager. A survey with 60 participants was
conducted, and the results showed no significant relationship between F2F
and trust, to some extent making it stand out compared to previous
research. Based on a comparison with relevant parts of this research, two
main differences were highlighted as probable causes of the contrasting
results; the method of measuring F2F, and the level of acquaintance
between the subjects. Based on these arguments the conclusion was drawn
that as long as... (More)
Since less face-to-face contact (F2F) is one of the implications of digital
communication development, this study was designed to examine if
different levels of F2F-contact correlates with interpersonal trust between
employees and their manager. A survey with 60 participants was
conducted, and the results showed no significant relationship between F2F
and trust, to some extent making it stand out compared to previous
research. Based on a comparison with relevant parts of this research, two
main differences were highlighted as probable causes of the contrasting
results; the method of measuring F2F, and the level of acquaintance
between the subjects. Based on these arguments the conclusion was drawn
that as long as F2F-communication is not totally excluded, and the parties
are not entirely unfamiliar with each other, there is no significant risk that
society's new communication habits will have a negative impact on the
trust between managers and employees.
Keywords: trust, face-to-face, F2F, communication, employee, manager,
interpersonal (Less)
Abstract (Swedish)
Då utvecklingen av digital kommunikation bland annat leder till mindre
öga-mot-öga-kontakt (F2F), var studiens syfte att undersöka om olika
nivåer av F2F-kontakt korrelerar med den interpersonella tilliten mellan
chef och anställd. En enkätundersökning med 60 yrkesverksamma
deltagare genomfördes, och resultaten visade inga signifikanta samband
mellan F2F och tillit, något som i viss mån skiljer sig mot tidigare
forskningsresultat. Utifrån en jämförelse med relevant forskning
framhävdes två huvudsakliga skillnader som troliga orsaker till de
kontrasterande resultaten; metod för mätning av F2F, och nivå av
bekantskap mellan försökspersoner. Baserat på dessa argument drogs
slutsatsen att så länge F2F-kommunikationen inte utesluts... (More)
Då utvecklingen av digital kommunikation bland annat leder till mindre
öga-mot-öga-kontakt (F2F), var studiens syfte att undersöka om olika
nivåer av F2F-kontakt korrelerar med den interpersonella tilliten mellan
chef och anställd. En enkätundersökning med 60 yrkesverksamma
deltagare genomfördes, och resultaten visade inga signifikanta samband
mellan F2F och tillit, något som i viss mån skiljer sig mot tidigare
forskningsresultat. Utifrån en jämförelse med relevant forskning
framhävdes två huvudsakliga skillnader som troliga orsaker till de
kontrasterande resultaten; metod för mätning av F2F, och nivå av
bekantskap mellan försökspersoner. Baserat på dessa argument drogs
slutsatsen att så länge F2F-kommunikationen inte utesluts totalt, samt att
parterna inte är helt obekanta med varandra, finns det ingen nämnvärd risk
att samhällets nya kommunikationsvanor medför negativa konsekvenser
för tilliten mellan chef och anställd.
Nyckelord: tillit, face-to-face, F2F, kommunikation, chef, anställd,
interpersonell (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristiansson, Jens LU and Svensson, Ebba LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trust, face-to-face, F2F, communication, employee, manager, interpersonal, tillit, kommunikation, chef, anställd, interpersonell
language
Swedish
id
4017475
date added to LUP
2013-09-18 12:18:15
date last changed
2013-09-18 12:18:15
@misc{4017475,
 abstract   = {Since less face-to-face contact (F2F) is one of the implications of digital
communication development, this study was designed to examine if
different levels of F2F-contact correlates with interpersonal trust between
employees and their manager. A survey with 60 participants was
conducted, and the results showed no significant relationship between F2F
and trust, to some extent making it stand out compared to previous
research. Based on a comparison with relevant parts of this research, two
main differences were highlighted as probable causes of the contrasting
results; the method of measuring F2F, and the level of acquaintance
between the subjects. Based on these arguments the conclusion was drawn
that as long as F2F-communication is not totally excluded, and the parties
are not entirely unfamiliar with each other, there is no significant risk that
society's new communication habits will have a negative impact on the
trust between managers and employees.
Keywords: trust, face-to-face, F2F, communication, employee, manager,
interpersonal},
 author    = {Kristiansson, Jens and Svensson, Ebba},
 keyword   = {trust,face-to-face,F2F,communication,employee,manager,interpersonal,tillit,kommunikation,chef,anställd,interpersonell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av face-to-face-kontakt för tillit inom arbetslivet: Finns det en risk med utvecklingen av digital kommunikation?},
 year     = {2013},
}