Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hälsa hit och hälsa dit

Fredriksson, Mickaela LU and Dawood, Alaa (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Individens hälsa och välmående är ett aktuellt ämne. Arbetslivet är en stor del av individens liv och också en av källorna där ohälsa kan uppstå men detta är i sampel med privatlivet. I skuggan av rapporter om ökad ohälsa, mer stress och hög arbetsbelastning för arbetaren är det därför relevant att titta på hur ohälsa kan förebyggas och vilka tillvägagångssätt som kan anammas på arbetsplatsen. Graden av medvetenhet om ämnet hälsa beror på vilken kunskapsnivå som finns om dess betydelse och denna varierar mellan olika aktörer. Cheferna och medarbetarna inom samma företag har olika kunskap om deras egen arbetsgivares hälsoarbete; cheferna har en uppfattning och medarbetarna har en annan uppfattning. Hur skiljer sig denna medvetenhet och... (More)
Individens hälsa och välmående är ett aktuellt ämne. Arbetslivet är en stor del av individens liv och också en av källorna där ohälsa kan uppstå men detta är i sampel med privatlivet. I skuggan av rapporter om ökad ohälsa, mer stress och hög arbetsbelastning för arbetaren är det därför relevant att titta på hur ohälsa kan förebyggas och vilka tillvägagångssätt som kan anammas på arbetsplatsen. Graden av medvetenhet om ämnet hälsa beror på vilken kunskapsnivå som finns om dess betydelse och denna varierar mellan olika aktörer. Cheferna och medarbetarna inom samma företag har olika kunskap om deras egen arbetsgivares hälsoarbete; cheferna har en uppfattning och medarbetarna har en annan uppfattning. Hur skiljer sig denna medvetenhet och finns det en dynamik mellan de två olika perspektiven?
Denna dynamik är i även intressant ur en teoretisk synpunkt där teoretiker som är verksamma inom ämnet hälsa, bland individer och hälsa på arbetsplatsen, har olika fokus. Teoretiker såsom Cary Cooper och Ian Robertson (2011) och Bosse Angelöw (2002) gestaltar olika tillvägagångssätt för hur en individs hälsotillstånd byggs upp och behandlar både privatlivet och arbetslivet. Att titta på hälsotillståndet ur två perspektiv är nödvändigt då dessa har ett samband och det ena påverkar det andra genom att dem spelas av på varandra.
Genom att använda en kvalitativ ansats i undersökningen har både chefen och medarbetarens perspektiv kunnat undersökas på tre olika företag. Detta tillvägagångssätt är intressant i den bemärkelsen att graden av kunskap och medvetenhet varierar mellan chefen och en ”vanlig” medarbetare och även varierar från företag till företag. Slutsatsen är att denna skillnad kan relateras till de teoretiska perspektiven som beskriver hur mer hälsosamma medarbetare och arbetsplatser kan skapas men dessa tillvägagångssätt bedrivs inte riktigt i verkligheten. Ett gap bildas mellan vad teoretikerna beskriver som kan göras och vad som faktiskt görs i verkligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Mickaela LU and Dawood, Alaa
supervisor
organization
alternative title
- en studie om hälsa på arbetsplatsen och dynamiken mellan medarbetarens- och chefens perspektiv
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsa på arbetsplatsen, medarbetare, chef, dynamik, Angelöw, Cooper.
language
Swedish
id
4017673
date added to LUP
2015-02-05 15:36:15
date last changed
2015-02-05 15:36:15
@misc{4017673,
 abstract   = {Individens hälsa och välmående är ett aktuellt ämne. Arbetslivet är en stor del av individens liv och också en av källorna där ohälsa kan uppstå men detta är i sampel med privatlivet. I skuggan av rapporter om ökad ohälsa, mer stress och hög arbetsbelastning för arbetaren är det därför relevant att titta på hur ohälsa kan förebyggas och vilka tillvägagångssätt som kan anammas på arbetsplatsen. Graden av medvetenhet om ämnet hälsa beror på vilken kunskapsnivå som finns om dess betydelse och denna varierar mellan olika aktörer. Cheferna och medarbetarna inom samma företag har olika kunskap om deras egen arbetsgivares hälsoarbete; cheferna har en uppfattning och medarbetarna har en annan uppfattning. Hur skiljer sig denna medvetenhet och finns det en dynamik mellan de två olika perspektiven? 
Denna dynamik är i även intressant ur en teoretisk synpunkt där teoretiker som är verksamma inom ämnet hälsa, bland individer och hälsa på arbetsplatsen, har olika fokus. Teoretiker såsom Cary Cooper och Ian Robertson (2011) och Bosse Angelöw (2002) gestaltar olika tillvägagångssätt för hur en individs hälsotillstånd byggs upp och behandlar både privatlivet och arbetslivet. Att titta på hälsotillståndet ur två perspektiv är nödvändigt då dessa har ett samband och det ena påverkar det andra genom att dem spelas av på varandra.
Genom att använda en kvalitativ ansats i undersökningen har både chefen och medarbetarens perspektiv kunnat undersökas på tre olika företag. Detta tillvägagångssätt är intressant i den bemärkelsen att graden av kunskap och medvetenhet varierar mellan chefen och en ”vanlig” medarbetare och även varierar från företag till företag. Slutsatsen är att denna skillnad kan relateras till de teoretiska perspektiven som beskriver hur mer hälsosamma medarbetare och arbetsplatser kan skapas men dessa tillvägagångssätt bedrivs inte riktigt i verkligheten. Ett gap bildas mellan vad teoretikerna beskriver som kan göras och vad som faktiskt görs i verkligheten.},
 author    = {Fredriksson, Mickaela and Dawood, Alaa},
 keyword   = {hälsa på arbetsplatsen,medarbetare,chef,dynamik,Angelöw,Cooper.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsa hit och hälsa dit},
 year     = {2013},
}