Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Hansson, Lotta LU (2013) MVEM03 20131
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Barn är en känslig grupp i samhället. Deras kroppar är inte färdigutvecklade och kan lätt påverkas av en rad olika miljöfaktorer. Då många barn har föräldrar som arbetar heltid är det mycket vanligt att barn tillbringar en stor del av sin vardag på förskolan – därför är miljön på förskolan intressant att undersöka.

Syfte och mål var att kartlägga vilka risker som finns på förskolor i Malmö och utifrån dem få fram några teman som kan prioriteras i tillsynsarbetet på Miljöförvaltningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som alla Malmös förskolor bjöds in att delta i. Inbjudan till enkäten skickades till förskolechefen för respektive förskola.

135 av 310 förskolor valde att delta i undersökning,... (More)
Barn är en känslig grupp i samhället. Deras kroppar är inte färdigutvecklade och kan lätt påverkas av en rad olika miljöfaktorer. Då många barn har föräldrar som arbetar heltid är det mycket vanligt att barn tillbringar en stor del av sin vardag på förskolan – därför är miljön på förskolan intressant att undersöka.

Syfte och mål var att kartlägga vilka risker som finns på förskolor i Malmö och utifrån dem få fram några teman som kan prioriteras i tillsynsarbetet på Miljöförvaltningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som alla Malmös förskolor bjöds in att delta i. Inbjudan till enkäten skickades till förskolechefen för respektive förskola.

135 av 310 förskolor valde att delta i undersökning, det vill säga cirka 44 procent. Bortfallet tros bero på en för omfattande enkät, för kort svarstid samt en hög arbetsbelastning hos förskolecheferna.

En av riskerna på förskolor som framkom i undersökningen var att på en stor andel av de undersökta förskolorna förekommer golv av plast. Plastgolv är oftast gjorda av PVC som ofta innehåller det misstänkt hormonstörande ämnet ftalat. Ftalater och även andra misstänkt skadliga kemiska ämnen binds till dammet och därför är det mycket viktigt att se till att förskolorna är en så dammfri miljö som möjligt. Städningen blir således en viktig faktor för barnens miljö på förskolan. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är också av stor betydelse då det i undersökningen framkom att i förskolor som känner till att OVK har gjorts upplevs inomhusmiljön som bättre. Många av de föroreningar som uppstår pga. byggnadsmaterial, inredning och leksaker kan minskas genom bra luftflöden och bidrar därför till att minska hälsoriskerna avsevärt.

Ytterligare brister som framkommit är att många förskolegårdar är små och sällan innehåller naturinslag. Barnens fysiska aktivitet minskar med en mindre utemiljö och risken för ökad ohälsa ökar då barnen blir mer stillasittande.

Kunskapsnivån om att det förekommer farliga kemikalier i leksaker är relativt hög, men vid inköp tas inte mycket hänsyn till detta. Risken att det förekommer leksaker som innehåller farliga kemikalier på förskolan är således ganska hög.

Förslag till tematillsynsområden: Minska dammet!: Få bukt med dammet så minskar riskerna att utsättas för många andra risker. Giftfria leksaker: En inventering av hur leksaksutbudet på förskolorna ser ut avseende innehåll av farliga kemikalier skulle kunna bli en ögonöppnare. Ventilationskoll: Sprid mer kunskap om ventilationens betydelse för inomhusmiljön så att förskolepersonalen upptäcker brister i denna fort och kan felanmälan snabbare. Förskolecheferna måste känna till att ansvaret ligger hos dem att se till att filter byts och att ventilationstrummorna rengörs regelbundet, samt att se till att ventilationsfunktionen är anpassat till aktuellt antal barn som vistas i lokalerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Lotta LU
supervisor
organization
alternative title
Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö En enkätundersökning på 135 förskolor i Malmö om hälsorisker på förskolan
course
MVEM03 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förskola, inomhusmiljö, barn, hälsa
language
Swedish
id
4023173
date added to LUP
2013-09-16 11:26:32
date last changed
2013-09-16 11:26:32
@misc{4023173,
 abstract   = {Barn är en känslig grupp i samhället. Deras kroppar är inte färdigutvecklade och kan lätt påverkas av en rad olika miljöfaktorer. Då många barn har föräldrar som arbetar heltid är det mycket vanligt att barn tillbringar en stor del av sin vardag på förskolan – därför är miljön på förskolan intressant att undersöka. 

Syfte och mål var att kartlägga vilka risker som finns på förskolor i Malmö och utifrån dem få fram några teman som kan prioriteras i tillsynsarbetet på Miljöförvaltningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som alla Malmös förskolor bjöds in att delta i. Inbjudan till enkäten skickades till förskolechefen för respektive förskola. 

135 av 310 förskolor valde att delta i undersökning, det vill säga cirka 44 procent. Bortfallet tros bero på en för omfattande enkät, för kort svarstid samt en hög arbetsbelastning hos förskolecheferna.

En av riskerna på förskolor som framkom i undersökningen var att på en stor andel av de undersökta förskolorna förekommer golv av plast. Plastgolv är oftast gjorda av PVC som ofta innehåller det misstänkt hormonstörande ämnet ftalat. Ftalater och även andra misstänkt skadliga kemiska ämnen binds till dammet och därför är det mycket viktigt att se till att förskolorna är en så dammfri miljö som möjligt. Städningen blir således en viktig faktor för barnens miljö på förskolan. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är också av stor betydelse då det i undersökningen framkom att i förskolor som känner till att OVK har gjorts upplevs inomhusmiljön som bättre. Många av de föroreningar som uppstår pga. byggnadsmaterial, inredning och leksaker kan minskas genom bra luftflöden och bidrar därför till att minska hälsoriskerna avsevärt.

Ytterligare brister som framkommit är att många förskolegårdar är små och sällan innehåller naturinslag. Barnens fysiska aktivitet minskar med en mindre utemiljö och risken för ökad ohälsa ökar då barnen blir mer stillasittande. 

Kunskapsnivån om att det förekommer farliga kemikalier i leksaker är relativt hög, men vid inköp tas inte mycket hänsyn till detta. Risken att det förekommer leksaker som innehåller farliga kemikalier på förskolan är således ganska hög.

Förslag till tematillsynsområden: Minska dammet!: Få bukt med dammet så minskar riskerna att utsättas för många andra risker. Giftfria leksaker: En inventering av hur leksaksutbudet på förskolorna ser ut avseende innehåll av farliga kemikalier skulle kunna bli en ögonöppnare. Ventilationskoll: Sprid mer kunskap om ventilationens betydelse för inomhusmiljön så att förskolepersonalen upptäcker brister i denna fort och kan felanmälan snabbare. Förskolecheferna måste känna till att ansvaret ligger hos dem att se till att filter byts och att ventilationstrummorna rengörs regelbundet, samt att se till att ventilationsfunktionen är anpassat till aktuellt antal barn som vistas i lokalerna.},
 author    = {Hansson, Lotta},
 keyword   = {Förskola,inomhusmiljö,barn,hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö},
 year     = {2013},
}