Advanced

SFI- Invandrares nyckel in i samhället? En kvalitativ undersökning om SFI villkorade deltagares syn på förväntningar, motivation och prestationskrav inom SFI utbildningen

Fakhro, Zeinab LU (2011) SOPA63 20111
School of Social Work
Abstract
This C-level thesis aims at increasing the understanding of how SFI prescribed participants,
Who are on conditional income support, experience their study motivation and what they expect from the education. It has also been of interest to give attention to the opinions of teachers, social secretaries, principals, the Government and an SFI expert on these topics.
The selection has been limited to Arabic speaking SFI prescribed participants, partly because this group represents the majority of those who study SFI in the municipality of Helsingborg,
but also because my own native language is Arabic.
Factors like age, gender and native country have not been analysed as I have focused on
the following four topics: Expectations of the... (More)
This C-level thesis aims at increasing the understanding of how SFI prescribed participants,
Who are on conditional income support, experience their study motivation and what they expect from the education. It has also been of interest to give attention to the opinions of teachers, social secretaries, principals, the Government and an SFI expert on these topics.
The selection has been limited to Arabic speaking SFI prescribed participants, partly because this group represents the majority of those who study SFI in the municipality of Helsingborg,
but also because my own native language is Arabic.
Factors like age, gender and native country have not been analysed as I have focused on
the following four topics: Expectations of the education, the condition, the study motivation and the bonus system.
I have interviewed ten SFI participants, five women and five men, from three SFI arrangements in the municipality of Helsingborg. In order to get a better overall picture
I have chosen to interview seven professionals, two of them by mail interviews and five by in-depth interviews.
The results of the survey show that all of the participants appreciate that the SFI education is offered to everybody. But opinions differ when it comes to the aim of the education.
Some of the respondents think that the education is a way of passing the time that will not lead to a meaningful establishment , whereas others are of the opposite opinion - that the education is the key into the community. The bonus system is something which all of the respondents have criticized as not everybody has the same possibility to be covered by it.
Keywords: Rosenthal, Pygmalion, Motivation, SFI, Education, Swedish, foreigner, Arabic, prescribed participants, income support (Less)
Abstract (Swedish)
Denna C-uppsats syftar till att öka förståelsen för hur SFI föreskrivna deltagare som är villkorade försörjningsstöd, upplever sin studiemotivation samt vilka förväntningar de har på utbildningen. Det har även varit av intresse att lyfta fram lärares, socialsekreterares, rektors, regeringens samt en SFI experts åsikter kring dessa teman. Urvalet har avgränsats till arabisk talande SFI föreskrivna deltagare dels för att denna grupp är en majoritet bland dem som läser SFI i Helsingborgs kommun, men även för att jag som skribent själv har arabiskan som modersmål. Faktorer såsom ålder, kön och ursprungsland har inte analyserats då det inte ligger i mitt intresse i detta fall eftersom jag förlagt fokus på fyra teman; förväntningar på... (More)
Denna C-uppsats syftar till att öka förståelsen för hur SFI föreskrivna deltagare som är villkorade försörjningsstöd, upplever sin studiemotivation samt vilka förväntningar de har på utbildningen. Det har även varit av intresse att lyfta fram lärares, socialsekreterares, rektors, regeringens samt en SFI experts åsikter kring dessa teman. Urvalet har avgränsats till arabisk talande SFI föreskrivna deltagare dels för att denna grupp är en majoritet bland dem som läser SFI i Helsingborgs kommun, men även för att jag som skribent själv har arabiskan som modersmål. Faktorer såsom ålder, kön och ursprungsland har inte analyserats då det inte ligger i mitt intresse i detta fall eftersom jag förlagt fokus på fyra teman; förväntningar på utbildningen, villkoret, studiemotivationen och bonussystemet. Jag har intervjuat tio SFI deltagare hälften av vartdera könet från tre SFI anordningar i Helsingborgs kommun. För att få en större helhetsbild har jag därför valt att intervjua sju professionella varav två utav dessa genom mejlintervjuer, resterande genom djupintervjuer.
Resultatet av undersökningen visar på att samtliga deltagare uppskattar att SFI utbildningen erbjuds för alla. Dock skiljer sig åsikterna kring syftet med utbildningen. En del av respondenterna upplever att utbildningen är tidsfördriv och leder inte till en vettig etablering medan en del andra menar tvärtom, att SFI-utbildning är nyckeln in i samhället. Bonussystemet är något samtliga respondenter kritiserat eftersom alla inte har samma förutsättningar att omfattas av den. Att SFI är villkorat har respondenterna olika åsikter om, slutsatsen är att olika faktorer påverkar motivationen som i sin tur påverkar studieresultaten.
Sökord: SFI, villkor, föreskrivna, villkorade, deltagare, bonussystem, förväntningar, motivation, rosenthaleffekten, pygmalion, arabiska, försörjningsstöd (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fakhro, Zeinab LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Keywords: Rosenthal, Pygmalion, Motivation, SFI, Education, Swedish, foreigner, Arabic, prescribed participants, income support Sökord: SFI, villkor, föreskrivna, villkorade, deltagare, bonussystem, förväntningar, rosenthaleffekten, arabiska, försörjningsstöd
language
Swedish
id
4023505
date added to LUP
2013-09-12 13:30:21
date last changed
2013-09-12 13:30:21
@misc{4023505,
 abstract   = {This C-level thesis aims at increasing the understanding of how SFI prescribed participants,
Who are on conditional income support, experience their study motivation and what they expect from the education. It has also been of interest to give attention to the opinions of teachers, social secretaries, principals, the Government and an SFI expert on these topics.
The selection has been limited to Arabic speaking SFI prescribed participants, partly because this group represents the majority of those who study SFI in the municipality of Helsingborg,
but also because my own native language is Arabic.
Factors like age, gender and native country have not been analysed as I have focused on
the following four topics: Expectations of the education, the condition, the study motivation and the bonus system.
I have interviewed ten SFI participants, five women and five men, from three SFI arrangements in the municipality of Helsingborg. In order to get a better overall picture
I have chosen to interview seven professionals, two of them by mail interviews and five by in-depth interviews.
The results of the survey show that all of the participants appreciate that the SFI education is offered to everybody. But opinions differ when it comes to the aim of the education.
Some of the respondents think that the education is a way of passing the time that will not lead to a meaningful establishment , whereas others are of the opposite opinion - that the education is the key into the community. The bonus system is something which all of the respondents have criticized as not everybody has the same possibility to be covered by it.
Keywords: Rosenthal, Pygmalion, Motivation, SFI, Education, Swedish, foreigner, Arabic, prescribed participants, income support},
 author    = {Fakhro, Zeinab},
 keyword   = {Keywords: Rosenthal,Pygmalion,Motivation,SFI,Education,Swedish,foreigner,Arabic,prescribed participants,income support Sökord: SFI,villkor,föreskrivna,villkorade,deltagare,bonussystem,förväntningar,rosenthaleffekten,arabiska,försörjningsstöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SFI- Invandrares nyckel in i samhället? En kvalitativ undersökning om SFI villkorade deltagares syn på förväntningar, motivation och prestationskrav inom SFI utbildningen},
 year     = {2011},
}