Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bemanningsanstälda - en dynamisk konkurrensfördel?

Hümmet, Ebru LU ; Torstensson, Viktor and Svensson, Henrik (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: Bemanningsanställda - en dynamisk konkurrensfördel?

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: Strategic Management, FEKH19

Författare: Ebru Hümmet, Henrik Svensson & Viktor Torstensson

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelbegrepp: Dynamic Capabilities, Motivation, Motivation Potential Score,
Growth Need Strength, Anställningsform

Syfte: Huvudsyftet med studien är att beskriva om motivation kan vara ett hjälpmedel
för att utveckla bättre dynamic capabilities.

Metod: Genom en deduktiv ansats genomförde vi en tvärsnittsstudie med hjälp av en
web-baserad enkät. Vidare mätte vi sambandet mellan två kvotvariabler Motivation
Potential Score (MPS) och Growth Need Strength (GNS) med hjälp... (More)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: Bemanningsanställda - en dynamisk konkurrensfördel?

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: Strategic Management, FEKH19

Författare: Ebru Hümmet, Henrik Svensson & Viktor Torstensson

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelbegrepp: Dynamic Capabilities, Motivation, Motivation Potential Score,
Growth Need Strength, Anställningsform

Syfte: Huvudsyftet med studien är att beskriva om motivation kan vara ett hjälpmedel
för att utveckla bättre dynamic capabilities.

Metod: Genom en deduktiv ansats genomförde vi en tvärsnittsstudie med hjälp av en
web-baserad enkät. Vidare mätte vi sambandet mellan två kvotvariabler Motivation
Potential Score (MPS) och Growth Need Strength (GNS) med hjälp av relevanta
statistiska metoder.

Teoretiska perspektiv: Dynamic capabilities avser ett företags förmåga att integrera,
utveckla, konfigurera och distribuera både interna och externa kompetenser under
föränderliga förhållanden (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Detta kan anses vara en
förklaring, eller en följd av företagets motivation hos medarbetarna. Då det inte finns
något definitivt mått på motivation, mäts istället motivationsfaktorer för att komma
fram till en bedömning av potentiell motivation bland anställda. Hackman & Oldhams
modell där mätningarna avser MPS samt GNS, redogör för om rätt person är placerad
på rätt arbete. Modellen är det primära teoretiska perspektiv som genomsyrar vår
studie om hur motivation bland anställda leder till ökade dynamic capabilities i
företaget.

Empiri: Motivation är ett mångtydigt begrepp som kan vara väldigt svårt att definiera.
Motivation är ett relevant begrepp inom alla branscher eftersom det styr individers
beteenden. Av den orsaken är det intressant att undersöka både en specifik arbetsplats
som Gille Bagerier och den mer generella svenska arbetsmarknaden för att få en
djupare förståelse för hur motivationen ter sig i olika urvalsgrupper.

Slutsats: Vår undersökning visar inte något tillräckligt högt samband som med
statistisk säkerhet kan bekräfta eller förkasta vår hypotes. Det finns dock indikationer
på att fast anställda är mer motiverade än inhyrd personal (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hümmet, Ebru LU ; Torstensson, Viktor and Svensson, Henrik
supervisor
organization
alternative title
En undersökning om hur motiverad personal kan leda till dynamic capabilities
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dynamic Capabilities, Motivation, Motivation Potential Score, Growth Need Strength, Anställningsform
language
Swedish
id
4023512
date added to LUP
2013-11-15 16:08:24
date last changed
2013-11-15 16:08:24
@misc{4023512,
 abstract   = {Sammanfattning

Examensarbetets titel: Bemanningsanställda - en dynamisk konkurrensfördel?

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: Strategic Management, FEKH19

Författare: Ebru Hümmet, Henrik Svensson & Viktor Torstensson

Handledare: Ola Mattisson

Fem nyckelbegrepp: Dynamic Capabilities, Motivation, Motivation Potential Score,
Growth Need Strength, Anställningsform

Syfte: Huvudsyftet med studien är att beskriva om motivation kan vara ett hjälpmedel
för att utveckla bättre dynamic capabilities.

Metod: Genom en deduktiv ansats genomförde vi en tvärsnittsstudie med hjälp av en
web-baserad enkät. Vidare mätte vi sambandet mellan två kvotvariabler Motivation
Potential Score (MPS) och Growth Need Strength (GNS) med hjälp av relevanta
statistiska metoder.

Teoretiska perspektiv: Dynamic capabilities avser ett företags förmåga att integrera,
utveckla, konfigurera och distribuera både interna och externa kompetenser under
föränderliga förhållanden (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Detta kan anses vara en
förklaring, eller en följd av företagets motivation hos medarbetarna. Då det inte finns
något definitivt mått på motivation, mäts istället motivationsfaktorer för att komma
fram till en bedömning av potentiell motivation bland anställda. Hackman & Oldhams
modell där mätningarna avser MPS samt GNS, redogör för om rätt person är placerad
på rätt arbete. Modellen är det primära teoretiska perspektiv som genomsyrar vår
studie om hur motivation bland anställda leder till ökade dynamic capabilities i
företaget.

Empiri: Motivation är ett mångtydigt begrepp som kan vara väldigt svårt att definiera.
Motivation är ett relevant begrepp inom alla branscher eftersom det styr individers
beteenden. Av den orsaken är det intressant att undersöka både en specifik arbetsplats
som Gille Bagerier och den mer generella svenska arbetsmarknaden för att få en
djupare förståelse för hur motivationen ter sig i olika urvalsgrupper.

Slutsats: Vår undersökning visar inte något tillräckligt högt samband som med
statistisk säkerhet kan bekräfta eller förkasta vår hypotes. Det finns dock indikationer
på att fast anställda är mer motiverade än inhyrd personal},
 author    = {Hümmet, Ebru and Torstensson, Viktor and Svensson, Henrik},
 keyword   = {Dynamic Capabilities,Motivation,Motivation Potential Score,Growth Need Strength,Anställningsform},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemanningsanstälda - en dynamisk konkurrensfördel?},
 year     = {2013},
}