Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En MIFO fas 1-inventering av förorenade områden : kvarnar med kvicksilverbetning Jönköpings län

Karlsson, Michelle LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Sverige har en lång tradition av industriell verksamhet vilket har lett till att områden har förorenats. Jönköpings län har bland annat präglats av kvarnverksamhet där betning av utsäde bedrivits. Betning utfördes för att skydda sädeskornets ytskikt mot svampangrepp när det såddes ut på åkrarna. Betningsmedlet som användes var Panogen som är en metylkvicksilverförening. Användningen av detta betningsmedel förekom mellan åren 1938–1966. Det förbjöds till sist då man såg allvarliga konsekvenser på djurlivet, bland annat hittades döda fröätande fåglar på åkrarna. Döden berodde på metylkvicksilvrets toxiska egenskaper. Enligt Branschkartläggningen ska kvarnar som bedrivit betning av utsäde inventeras enligt MIFO- metodiken då risken för... (More)
Sverige har en lång tradition av industriell verksamhet vilket har lett till att områden har förorenats. Jönköpings län har bland annat präglats av kvarnverksamhet där betning av utsäde bedrivits. Betning utfördes för att skydda sädeskornets ytskikt mot svampangrepp när det såddes ut på åkrarna. Betningsmedlet som användes var Panogen som är en metylkvicksilverförening. Användningen av detta betningsmedel förekom mellan åren 1938–1966. Det förbjöds till sist då man såg allvarliga konsekvenser på djurlivet, bland annat hittades döda fröätande fåglar på åkrarna. Döden berodde på metylkvicksilvrets toxiska egenskaper. Enligt Branschkartläggningen ska kvarnar som bedrivit betning av utsäde inventeras enligt MIFO- metodiken då risken för föroreningar kan före-komma vid kvarnarna. Inventering av förorenade området är en del av miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Utförandet av inventeringen utförs av Länsstyrelsen och andra aktörer runt om i landet i uppdrag från Naturvårdsverket. De fyra kvarnarna i arbetet har inventerats enligt MIFO fas 1, vilket är den första delen i MIFO metodiken. Vid inventeringen tilldelas kvarnarna en riskklass utifrån de exponeringsrisker de har på människa och miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Michelle LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvarnar, förorenade områden, MIFO-metodiken, betning, kvicksilver
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
366
language
Swedish
additional info
Externa handledare: Krister Hansson-Dahl, Jenny Persson och Pär Nilsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
id
4024980
date added to LUP
2013-09-23 15:55:47
date last changed
2013-09-23 16:23:30
@misc{4024980,
 abstract   = {Sverige har en lång tradition av industriell verksamhet vilket har lett till att områden har förorenats. Jönköpings län har bland annat präglats av kvarnverksamhet där betning av utsäde bedrivits. Betning utfördes för att skydda sädeskornets ytskikt mot svampangrepp när det såddes ut på åkrarna. Betningsmedlet som användes var Panogen som är en metylkvicksilverförening. Användningen av detta betningsmedel förekom mellan åren 1938–1966. Det förbjöds till sist då man såg allvarliga konsekvenser på djurlivet, bland annat hittades döda fröätande fåglar på åkrarna. Döden berodde på metylkvicksilvrets toxiska egenskaper. Enligt Branschkartläggningen ska kvarnar som bedrivit betning av utsäde inventeras enligt MIFO- metodiken då risken för föroreningar kan före-komma vid kvarnarna. Inventering av förorenade området är en del av miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Utförandet av inventeringen utförs av Länsstyrelsen och andra aktörer runt om i landet i uppdrag från Naturvårdsverket. De fyra kvarnarna i arbetet har inventerats enligt MIFO fas 1, vilket är den första delen i MIFO metodiken. Vid inventeringen tilldelas kvarnarna en riskklass utifrån de exponeringsrisker de har på människa och miljö.},
 author    = {Karlsson, Michelle},
 keyword   = {kvarnar,förorenade områden,MIFO-metodiken,betning,kvicksilver},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En MIFO fas 1-inventering av förorenade områden : kvarnar med kvicksilverbetning Jönköpings län},
 year     = {2013},
}