Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Literatura que ilumina en tiempos oscuros: Redes de relaciones como resistencia colectiva en El padre de Blancanieves de Belén Gopegui

Jansson, Katja LU (2013) LIVR41 20131
Master's Programme: Literature - Culture - Media
Spanish Studies
Abstract (Spanish)
Lo individual y lo colectivo son dos conceptos continuamente explorados en la obra de la escritora española Belén Gopegui. La presente tesina parte de la observación de que la relación entre los dos es tratada como un entrelazamiento. Se mira el papel que tiene en el proyecto político-literario de Gopegui, donde lo colectivo se presenta como una condición para los cambios a los cuales aspira el proyecto. Se estudia la obra en general, y la novela El padre de Blancanieves ante todo, partiendo de la lectura, con base en la teoría sistémica, que hace Luis I. Prádanos de la obra gopeguiana, donde las partes no tienen importancia en la consideración de la totalidad, sino más bien las relaciones entre ellas. En la tesina se analizan las... (More)
Lo individual y lo colectivo son dos conceptos continuamente explorados en la obra de la escritora española Belén Gopegui. La presente tesina parte de la observación de que la relación entre los dos es tratada como un entrelazamiento. Se mira el papel que tiene en el proyecto político-literario de Gopegui, donde lo colectivo se presenta como una condición para los cambios a los cuales aspira el proyecto. Se estudia la obra en general, y la novela El padre de Blancanieves ante todo, partiendo de la lectura, con base en la teoría sistémica, que hace Luis I. Prádanos de la obra gopeguiana, donde las partes no tienen importancia en la consideración de la totalidad, sino más bien las relaciones entre ellas. En la tesina se analizan las relaciones entre las distintas partes – personajes, sucesos, fragmentos y voces –, para considerar la totalidad de la obra. Además, en la novela de enfoque principal del estudio, se analiza la presencia de un artificio en forma de un narrador colectivo. Se concluye que éste tiene funciones de iluminar e intensificar las relaciones por un lado, y alumbrar y criticar estructuras extraliterarias por otro. Al final, se llega a la conclusión de que la red que las relaciones en la obra forman, funciona – tanto en la forma como en el contenido – para criticar estructuras dominantes, pero también para abrir una discusión sobre formas alternativas para una resistencia colectiva a las mismas. (Less)
Abstract (Swedish)
Det individuella och det kollektiva är två begrepp som ständigt utforskas i den spanska författarinnan Belén Gopeguis verk. Den här uppsatsen utgår från observationen att relationen mellan de två behandlas som en sammanflätning. Dess roll i Gopeguis politiskt-litterära projekt undersöks, där det kollektiva presenteras som en förutsättning för de förändringar som projektet eftersträvar. Verket i allmänhet, och romanen El padre de Blancanieves i synnerhet, studeras utifrån den läsning av Gopeguis verk, med utgångspunkt i systemteori, som Luis I. Prádanos gör, där delarna inte är av betydelse för beaktandet av helheten, utan snarare sambanden mellan dem. I uppsatsen analyseras förhållandena mellan de olika delarna – karaktärer, händelser,... (More)
Det individuella och det kollektiva är två begrepp som ständigt utforskas i den spanska författarinnan Belén Gopeguis verk. Den här uppsatsen utgår från observationen att relationen mellan de två behandlas som en sammanflätning. Dess roll i Gopeguis politiskt-litterära projekt undersöks, där det kollektiva presenteras som en förutsättning för de förändringar som projektet eftersträvar. Verket i allmänhet, och romanen El padre de Blancanieves i synnerhet, studeras utifrån den läsning av Gopeguis verk, med utgångspunkt i systemteori, som Luis I. Prádanos gör, där delarna inte är av betydelse för beaktandet av helheten, utan snarare sambanden mellan dem. I uppsatsen analyseras förhållandena mellan de olika delarna – karaktärer, händelser, fragment och röster –, för att betrakta helheten i verket. Vidare analyseras i romanen som är studiens huvudfokus, närvaron av ett konstgrepp i form av en kollektiv berättarröst. Slutsatsen dras att denne fungerar för att belysa och förstärka sambanden å ena sidan, och för att belysa och kritisera utomlitterära strukturer å andra sidan. Uppsatsen drar sammanfattningsvis slutsatsen att det nät som förhållandena i verket bildar, har som funktion – både i form och innehåll – att kritisera dominerande strukturer, men också att öppna upp för en diskussion om alternativa sätt för ett kollektivt motstånd mot desamma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Katja LU
supervisor
organization
course
LIVR41 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Belén Gopegui, colectivismo, El padre de Blancanieves, multiperspectivismo, narrador colectivo, red de relaciones, teoría de sistemas
language
Spanish
id
4053699
date added to LUP
2013-09-19 10:00:15
date last changed
2013-09-19 10:00:15
@misc{4053699,
 abstract   = {Det individuella och det kollektiva är två begrepp som ständigt utforskas i den spanska författarinnan Belén Gopeguis verk. Den här uppsatsen utgår från observationen att relationen mellan de två behandlas som en sammanflätning. Dess roll i Gopeguis politiskt-litterära projekt undersöks, där det kollektiva presenteras som en förutsättning för de förändringar som projektet eftersträvar. Verket i allmänhet, och romanen El padre de Blancanieves i synnerhet, studeras utifrån den läsning av Gopeguis verk, med utgångspunkt i systemteori, som Luis I. Prádanos gör, där delarna inte är av betydelse för beaktandet av helheten, utan snarare sambanden mellan dem. I uppsatsen analyseras förhållandena mellan de olika delarna – karaktärer, händelser, fragment och röster –, för att betrakta helheten i verket. Vidare analyseras i romanen som är studiens huvudfokus, närvaron av ett konstgrepp i form av en kollektiv berättarröst. Slutsatsen dras att denne fungerar för att belysa och förstärka sambanden å ena sidan, och för att belysa och kritisera utomlitterära strukturer å andra sidan. Uppsatsen drar sammanfattningsvis slutsatsen att det nät som förhållandena i verket bildar, har som funktion – både i form och innehåll – att kritisera dominerande strukturer, men också att öppna upp för en diskussion om alternativa sätt för ett kollektivt motstånd mot desamma.},
 author    = {Jansson, Katja},
 keyword   = {Belén Gopegui,colectivismo,El padre de Blancanieves,multiperspectivismo,narrador colectivo,red de relaciones,teoría de sistemas},
 language   = {spa},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Literatura que ilumina en tiempos oscuros: Redes de relaciones como resistencia colectiva en El padre de Blancanieves de Belén Gopegui},
 year     = {2013},
}