Advanced

Det löser sig. En studie om hur isländska föräldrar löser omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola.

Ingolfsdottir, Edda LU (2013) SOCM04 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Författare: Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir
Titel: Det löser sig
Masteruppsats: Socm04/30 hp
Handledare: Sara Eldén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Island var det första landet i världen som delade föräldraledigheten i tre jämna delar och målet med denna individualisering var att ge barn lika tillgång till båda sina föräldrar och att främja jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. Samtidigt har Island den kortaste föräldraledigheten i Norden och isländska föräldrar kan för det mesta räkna med att få plats för sitt barn på förskola först när barnet är mellan 18 och 24 månader gammalt. Det betyder att det finns ett stort omsorgsgap som måste överbyggas från slutet av föräldraledigheten tills barnen... (More)
Abstrakt
Författare: Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir
Titel: Det löser sig
Masteruppsats: Socm04/30 hp
Handledare: Sara Eldén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Island var det första landet i världen som delade föräldraledigheten i tre jämna delar och målet med denna individualisering var att ge barn lika tillgång till båda sina föräldrar och att främja jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. Samtidigt har Island den kortaste föräldraledigheten i Norden och isländska föräldrar kan för det mesta räkna med att få plats för sitt barn på förskola först när barnet är mellan 18 och 24 månader gammalt. Det betyder att det finns ett stort omsorgsgap som måste överbyggas från slutet av föräldraledigheten tills barnen börjar på förskola.
Syftet med undersökningen är att försöka förstå hur föräldrar på Island överbygger omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola och hur det påverkar föräldraledighetens jämställdhetssyfte.
Undersökningen är uppbyggd genom femton kvalitativa intervjuer med isländska föräldrar och en kvantitativ fråga som 1330 isländska föräldrar svarade på. Uppsatsen tar sina teoretiska utgångspunkter i teorin om välfärdsstatens påverkan på könsstrukturer, könskonstruktion av moder- och faderskap samt jämställdhetsdiskursen.
Studien visar att omsorgsgapet påverkar målet med den individualiserade föräldraledigheten negativt. Föräldrar utgår ifrån sina könade strategier när de överbygger omsorgagapet, så att mammorna stannar hemma i en mycket större utsträckning än papporna. Mammorna anpassar sitt deltagande i arbetslivet efter familjen medan papporna anpassar sitt omsorgsdeltagande efter jobbet.
Nyckelord: Omsorgsgap, dubbel inkomsttagare/omsorgsgivaremodellen, jämställdhet, jämställdhetsdiskursen, att göra kön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingolfsdottir, Edda LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
jämställdhetsdiskursen, jämställdhet, omsorgsgap, dubbel inkomsttagare/omsorgsgivaremodellen, att göra kön
language
Swedish
id
4054021
date added to LUP
2013-09-20 10:25:30
date last changed
2013-09-20 10:25:30
@misc{4054021,
 abstract   = {Abstrakt
Författare: Edda Sigurbjörg Ingólfsdóttir
Titel: Det löser sig
Masteruppsats: Socm04/30 hp
Handledare: Sara Eldén
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Island var det första landet i världen som delade föräldraledigheten i tre jämna delar och målet med denna individualisering var att ge barn lika tillgång till båda sina föräldrar och att främja jämställdheten både på arbetsmarknaden och i hemmet. Samtidigt har Island den kortaste föräldraledigheten i Norden och isländska föräldrar kan för det mesta räkna med att få plats för sitt barn på förskola först när barnet är mellan 18 och 24 månader gammalt. Det betyder att det finns ett stort omsorgsgap som måste överbyggas från slutet av föräldraledigheten tills barnen börjar på förskola. 
Syftet med undersökningen är att försöka förstå hur föräldrar på Island överbygger omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola och hur det påverkar föräldraledighetens jämställdhetssyfte.
Undersökningen är uppbyggd genom femton kvalitativa intervjuer med isländska föräldrar och en kvantitativ fråga som 1330 isländska föräldrar svarade på. Uppsatsen tar sina teoretiska utgångspunkter i teorin om välfärdsstatens påverkan på könsstrukturer, könskonstruktion av moder- och faderskap samt jämställdhetsdiskursen.
Studien visar att omsorgsgapet påverkar målet med den individualiserade föräldraledigheten negativt. Föräldrar utgår ifrån sina könade strategier när de överbygger omsorgagapet, så att mammorna stannar hemma i en mycket större utsträckning än papporna. Mammorna anpassar sitt deltagande i arbetslivet efter familjen medan papporna anpassar sitt omsorgsdeltagande efter jobbet.
Nyckelord: Omsorgsgap, dubbel inkomsttagare/omsorgsgivaremodellen, jämställdhet, jämställdhetsdiskursen, att göra kön.},
 author    = {Ingolfsdottir, Edda},
 keyword   = {jämställdhetsdiskursen,jämställdhet,omsorgsgap,dubbel inkomsttagare/omsorgsgivaremodellen,att göra kön},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det löser sig. En studie om hur isländska föräldrar löser omsorgsgapet mellan föräldraledighet och förskola.},
 year     = {2013},
}