Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inverkan av urlakning och nötning på betongytans frostbeständighet – En experimentell studie om synergieffekter

Pham, Long-Wei LU and Terzic, Adnan LU (2013) In Rapport TVBM (5000-serie) VBM820 20131
Division of Building Materials
Civil Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Metod: Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie varefter
en provningsmetod för respektive skademekanism togs
fram. Utifrån provningsmetoderna har det i laboratoriemiljö
utformats en experimentell studie där provkroppar av
betong utsatts för veckovisa påfrestningar av olika
kombinationer av skademekanismerna.
Efter varje avslutad frostprovningsvecka har avskalningar
samlats upp från provkropparnas yta och vägts. Genom att
jämföra mängden avskalningar som respektive kombination
av skademekanismerna har genererat kunde det fastställas
om skademekanismerna samverkat till den grad att
synergieffekter har uppstått.
Slutsatser: – Vid frysning av betong enligt Boråsmetoden har
skadegraden ökat då provkroppar även utsatts för... (More)
Metod: Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie varefter
en provningsmetod för respektive skademekanism togs
fram. Utifrån provningsmetoderna har det i laboratoriemiljö
utformats en experimentell studie där provkroppar av
betong utsatts för veckovisa påfrestningar av olika
kombinationer av skademekanismerna.
Efter varje avslutad frostprovningsvecka har avskalningar
samlats upp från provkropparnas yta och vägts. Genom att
jämföra mängden avskalningar som respektive kombination
av skademekanismerna har genererat kunde det fastställas
om skademekanismerna samverkat till den grad att
synergieffekter har uppstått.
Slutsatser: – Vid frysning av betong enligt Boråsmetoden har
skadegraden ökat då provkroppar även utsatts för urlakning
och/eller nötning jämfört med provkroppar som bara har
utsatts för frysning.
– Synergieffekter mellan skademekanismerna frysning,
urlakning och nötning har påvisats i form av en ökning av
mängden avskalningar för prover som utsatts för de tre
typerna av nedbrytning jämfört med summan av
avskalningar från provkroppar som enbart utsatts för en typ
av nedbrytning vilket betyder att de tre skademekanismerna
har samverkat.
– Provkroppar med vct 0,62, vilka representerade betong
som användes till vattenkraftverk mellan åren 1930-1950,
fick större avskalningar än provkroppar med vct 0,54 och
luftporbildande medel, vilka representerade betong som
användes till vattenkraftverk mellan åren 1950-1970.
– Skador på provkropparnas yta påminner till utseendet om
de skador som observerats på betong längs vattenlinjen i
verkliga dammkonstruktioner vilket ökar sannolikheten för
att de har uppstått på samma sätt.
– Urlakning av kalciumjoner har ägt rum samtidigt som
endast ringa nedbrytning av C-S-H gelen har kunnat påvisas.
Resultaten gäller både för urlakning med pH 7 och
accelererad urlakning med pH 4 vilket visar på att den
framtagna urlakningsmetoden kan sägas stämma överens
med angreppets tidiga stadium. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pham, Long-Wei LU and Terzic, Adnan LU
supervisor
organization
course
VBM820 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vattenfall AB, vattenkraftverk, kraftverksdammar, betong, avskalning, frostsprängning, Boråsmetoden, urlakning, salpetersyra, pH, kalciumhydroxid, nötning, experiment, synergieffekt.
publication/series
Rapport TVBM (5000-serie)
report number
5093
ISSN
0348-7911
other publication id
TVBM-5093
language
Swedish
id
4057859
date added to LUP
2013-09-23 19:42:16
date last changed
2013-10-06 14:46:53
@misc{4057859,
 abstract   = {Metod: Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie varefter
en provningsmetod för respektive skademekanism togs
fram. Utifrån provningsmetoderna har det i laboratoriemiljö
utformats en experimentell studie där provkroppar av
betong utsatts för veckovisa påfrestningar av olika
kombinationer av skademekanismerna.
Efter varje avslutad frostprovningsvecka har avskalningar
samlats upp från provkropparnas yta och vägts. Genom att
jämföra mängden avskalningar som respektive kombination
av skademekanismerna har genererat kunde det fastställas
om skademekanismerna samverkat till den grad att
synergieffekter har uppstått.
Slutsatser: – Vid frysning av betong enligt Boråsmetoden har
skadegraden ökat då provkroppar även utsatts för urlakning
och/eller nötning jämfört med provkroppar som bara har
utsatts för frysning.
– Synergieffekter mellan skademekanismerna frysning,
urlakning och nötning har påvisats i form av en ökning av
mängden avskalningar för prover som utsatts för de tre
typerna av nedbrytning jämfört med summan av
avskalningar från provkroppar som enbart utsatts för en typ
av nedbrytning vilket betyder att de tre skademekanismerna
har samverkat.
– Provkroppar med vct 0,62, vilka representerade betong
som användes till vattenkraftverk mellan åren 1930-1950,
fick större avskalningar än provkroppar med vct 0,54 och
luftporbildande medel, vilka representerade betong som
användes till vattenkraftverk mellan åren 1950-1970.
– Skador på provkropparnas yta påminner till utseendet om
de skador som observerats på betong längs vattenlinjen i
verkliga dammkonstruktioner vilket ökar sannolikheten för
att de har uppstått på samma sätt.
– Urlakning av kalciumjoner har ägt rum samtidigt som
endast ringa nedbrytning av C-S-H gelen har kunnat påvisas.
Resultaten gäller både för urlakning med pH 7 och
accelererad urlakning med pH 4 vilket visar på att den
framtagna urlakningsmetoden kan sägas stämma överens
med angreppets tidiga stadium.},
 author    = {Pham, Long-Wei and Terzic, Adnan},
 issn     = {0348-7911},
 keyword   = {Vattenfall AB,vattenkraftverk,kraftverksdammar,betong,avskalning,frostsprängning,Boråsmetoden,urlakning,salpetersyra,pH,kalciumhydroxid,nötning,experiment,synergieffekt.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Rapport TVBM (5000-serie)},
 title    = {Inverkan av urlakning och nötning på betongytans frostbeständighet – En experimentell studie om synergieffekter},
 year     = {2013},
}