Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur motiveras oegennyttiga handlingar?

Sewring, Fritjof LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga människor motiveras till att arbeta ideellt och hur de resonerar kring det. För att göra det ska jag utgå ifrån mina informanters berättelser. Dessa motiveringar kan skilja sig mycket ifrån varandra. Dock är det intressant att se om det finns några mönster som kan öka förståelsen för valet till engagemang. Jag vill också ta reda på om motiveringar på mikro- och makronivå kan påverka varandra. De begrepp som har en central roll i studien är altruism, moral/normer, emotioner och solidaritet. Alla dessa begrepp visade sig ha en relevant roll i att öka förståelsen för motivationen.
För att enklare kunna förstå mina informanters motivationer så applicerade jag främst resonemang från olika... (More)
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga människor motiveras till att arbeta ideellt och hur de resonerar kring det. För att göra det ska jag utgå ifrån mina informanters berättelser. Dessa motiveringar kan skilja sig mycket ifrån varandra. Dock är det intressant att se om det finns några mönster som kan öka förståelsen för valet till engagemang. Jag vill också ta reda på om motiveringar på mikro- och makronivå kan påverka varandra. De begrepp som har en central roll i studien är altruism, moral/normer, emotioner och solidaritet. Alla dessa begrepp visade sig ha en relevant roll i att öka förståelsen för motivationen.
För att enklare kunna förstå mina informanters motivationer så applicerade jag främst resonemang från olika teoretiker som Daniel C. Batson, Thomas Scheff, Zygmund Bauman och Émile Durkheim. Dessa teorier belyser just de begrepp som har en central roll i uppsatsen. Dessa teorier för olika resonemang om vad som skulle kunna motivera individer, dock fann jag likheter som kunde koppla samman teorierna.
Studien grundade sig på sju kvalitativa intervjuer som jag gjorde med unga individer som arbetade ideellt inom en hjälporganisation. Intervjuernas struktur var semistrukturerad och utfördes på ett sätt som efterliknar ett samtal mellan två individer.
Mina resultat tyder på att människor kan motiveras på olika sätt. Vissa personer hade vid tidig ålder blivit lärda att de skulle hjälpa andra och vissa informanters föräldrar hade även själva varit aktiva ideellt. Dessutom fann jag en tendens till att emotionen skuld kunde påverka individer och i vissa fall motivera individer till att hjälpa andra. Denna skuld kunde framkomma genom att de kände skyldighet att hjälpa på grund av att de själva kom ifrån bättre förhållanden. Skulden kunde också uppkomma om de ignorerade att hjälpa någon. Den positiva responsen påverkan var något som återfanns i informanternas resonemang och fick de flesta individerna att må bra. Dock fann jag det inte vara en direkt motivering utan mer en konsekvens av deras insatser, men det påverkade informanterna på olika sätt. De flesta informanterna menade att det kändes bra när de fick beröm för sina insatser, dock påpekade de att önskan om att få beröm inte direkt ska vara själva motivationen till att engagera sig. Uppmärksamheten eller att bli förknippad med engagemang var något som gick att urskilja hos informanterna, men detta var inte tillräckligt starkt för att kallas för en motivering. Jag upptäckte också att informanterna följde och trodde att andra följde normer för strävan efter grupptillhörighet. Denna strävan kunde också påverka individers val att kämpa för solidaritet. Denna grupptillhörighet hade också med hur informanterna ville bli sedda av sin omgivning. Det intressanta är att jag tolkar det som att solidaritet kan ha en påverkan på individer, men det kan även vara bakomliggande faktorer till motivering till engagemang på mikronivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sewring, Fritjof LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om varför unga individer som hjälper andra människor väljer att arbeta utan ekonomisk ersättning.
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normer, solidaritet, engagemang, ideellt arbete, motivation, altruism, emotioner, moral
language
Swedish
id
4065006
date added to LUP
2013-10-01 14:48:14
date last changed
2013-10-01 14:48:14
@misc{4065006,
 abstract   = {Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga människor motiveras till att arbeta ideellt och hur de resonerar kring det. För att göra det ska jag utgå ifrån mina informanters berättelser. Dessa motiveringar kan skilja sig mycket ifrån varandra. Dock är det intressant att se om det finns några mönster som kan öka förståelsen för valet till engagemang. Jag vill också ta reda på om motiveringar på mikro- och makronivå kan påverka varandra. De begrepp som har en central roll i studien är altruism, moral/normer, emotioner och solidaritet. Alla dessa begrepp visade sig ha en relevant roll i att öka förståelsen för motivationen. 
För att enklare kunna förstå mina informanters motivationer så applicerade jag främst resonemang från olika teoretiker som Daniel C. Batson, Thomas Scheff, Zygmund Bauman och Émile Durkheim. Dessa teorier belyser just de begrepp som har en central roll i uppsatsen. Dessa teorier för olika resonemang om vad som skulle kunna motivera individer, dock fann jag likheter som kunde koppla samman teorierna.
Studien grundade sig på sju kvalitativa intervjuer som jag gjorde med unga individer som arbetade ideellt inom en hjälporganisation. Intervjuernas struktur var semistrukturerad och utfördes på ett sätt som efterliknar ett samtal mellan två individer.
Mina resultat tyder på att människor kan motiveras på olika sätt. Vissa personer hade vid tidig ålder blivit lärda att de skulle hjälpa andra och vissa informanters föräldrar hade även själva varit aktiva ideellt. Dessutom fann jag en tendens till att emotionen skuld kunde påverka individer och i vissa fall motivera individer till att hjälpa andra. Denna skuld kunde framkomma genom att de kände skyldighet att hjälpa på grund av att de själva kom ifrån bättre förhållanden. Skulden kunde också uppkomma om de ignorerade att hjälpa någon. Den positiva responsen påverkan var något som återfanns i informanternas resonemang och fick de flesta individerna att må bra. Dock fann jag det inte vara en direkt motivering utan mer en konsekvens av deras insatser, men det påverkade informanterna på olika sätt. De flesta informanterna menade att det kändes bra när de fick beröm för sina insatser, dock påpekade de att önskan om att få beröm inte direkt ska vara själva motivationen till att engagera sig. Uppmärksamheten eller att bli förknippad med engagemang var något som gick att urskilja hos informanterna, men detta var inte tillräckligt starkt för att kallas för en motivering. Jag upptäckte också att informanterna följde och trodde att andra följde normer för strävan efter grupptillhörighet. Denna strävan kunde också påverka individers val att kämpa för solidaritet. Denna grupptillhörighet hade också med hur informanterna ville bli sedda av sin omgivning. Det intressanta är att jag tolkar det som att solidaritet kan ha en påverkan på individer, men det kan även vara bakomliggande faktorer till motivering till engagemang på mikronivå.},
 author    = {Sewring, Fritjof},
 keyword   = {normer,solidaritet,engagemang,ideellt arbete,motivation,altruism,emotioner,moral},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur motiveras oegennyttiga handlingar?},
 year     = {2013},
}