Advanced

Orienterande studier av nedlagda avfallsdeponier i Svedala kommun enligt MIFO

Nilsson, Fredrik LU (2011) MVEK03 20111
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
För arbetet med förorenade områden finns det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Det är ett så kallat generationsmål och innebär att förekomsten av ämnen som har utvunnits av eller skapats i samhället inte ska hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Vidare innebär målet att halter av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Detta innebär bland annat att förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade inom en generation. I detta arbete har det visats att nedlagda avfallsdeponier ofta kan innehålla föroreningar med både hög och mycket hög farlighet. Att just... (More)
För arbetet med förorenade områden finns det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Det är ett så kallat generationsmål och innebär att förekomsten av ämnen som har utvunnits av eller skapats i samhället inte ska hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Vidare innebär målet att halter av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Detta innebär bland annat att förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade inom en generation. I detta arbete har det visats att nedlagda avfallsdeponier ofta kan innehålla föroreningar med både hög och mycket hög farlighet. Att just riskklassificera och om det visar sig behövas, sanera nedlagda avfallsdeponier är således en viktig del i arbetet med miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.
För att göra prioriteringar i arbetet med förorenade områden har Naturvårdverket tagit fram ett inventeringsinstrument som kallas MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) som används för att dela in förorenade områden i risklass 1-4.
Huvudsyftet med detta arbete är att identifiera och genomföra orienterande studier över nedlagda avfallsdeponier i Svedala kommun. Förutom detta syfte har MIFO-metodiken samt den lagstiftning och de miljömål som kopplar till förorenade områden och avfallsdeponier beskrivits. I arbetet finns även en allmän information om avfallsdeponier.
I arbetet har det konstaterats att äldre deponier ofta kan innehålla avfall med både hög och mycket hög farlighet. Arbetet har visat att de f.d. deponierna vid Bara tegelbruk, vid Gamlegård (Klågerup), vid Grönljungs gård, vid Homeja, vid Harakärr, norr om västra industriområdet samt Svedala-Arbrå AB f.d. deponi klassificeras som riskklass 2, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön. Övriga deponier har tillförts riskklass 3, vilket innebär måttlig risk för människors hälsa och miljön.
4
Svedala kommun har varit verksamhetsutövare för den f.d. deponin Harakärr och den f.d. deponin vid Grönljungs gård. Då det i NFS 2006:6 står att den kommunala avfallsplanen ska innehålla planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för miljö eller människors hälsa bör Svedala kommun till att börja med genomföra MIFO fas 2 inventeringar av dessa. Om undersökningar kan bekräfta hypoteserna om föroreningar och risker bör kommunen planera och vidta ytterligare åtgärder för att förebygga olägenheter för människans hälsa eller miljön.
Då det i majoriteten av de inventerade deponierna förväntas finnas föroreningar med mycket hög farlighet bör markundersökningar göras vid eventuell förändrad framtida markanvändning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
MVEK03 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
4068208
date added to LUP
2013-10-02 10:11:21
date last changed
2013-10-02 10:11:21
@misc{4068208,
 abstract   = {För arbetet med förorenade områden finns det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Det är ett så kallat generationsmål och innebär att förekomsten av ämnen som har utvunnits av eller skapats i samhället inte ska hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Vidare innebär målet att halter av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Detta innebär bland annat att förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade inom en generation. I detta arbete har det visats att nedlagda avfallsdeponier ofta kan innehålla föroreningar med både hög och mycket hög farlighet. Att just riskklassificera och om det visar sig behövas, sanera nedlagda avfallsdeponier är således en viktig del i arbetet med miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.
För att göra prioriteringar i arbetet med förorenade områden har Naturvårdverket tagit fram ett inventeringsinstrument som kallas MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) som används för att dela in förorenade områden i risklass 1-4.
Huvudsyftet med detta arbete är att identifiera och genomföra orienterande studier över nedlagda avfallsdeponier i Svedala kommun. Förutom detta syfte har MIFO-metodiken samt den lagstiftning och de miljömål som kopplar till förorenade områden och avfallsdeponier beskrivits. I arbetet finns även en allmän information om avfallsdeponier.
I arbetet har det konstaterats att äldre deponier ofta kan innehålla avfall med både hög och mycket hög farlighet. Arbetet har visat att de f.d. deponierna vid Bara tegelbruk, vid Gamlegård (Klågerup), vid Grönljungs gård, vid Homeja, vid Harakärr, norr om västra industriområdet samt Svedala-Arbrå AB f.d. deponi klassificeras som riskklass 2, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön. Övriga deponier har tillförts riskklass 3, vilket innebär måttlig risk för människors hälsa och miljön.
4
Svedala kommun har varit verksamhetsutövare för den f.d. deponin Harakärr och den f.d. deponin vid Grönljungs gård. Då det i NFS 2006:6 står att den kommunala avfallsplanen ska innehålla planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för miljö eller människors hälsa bör Svedala kommun till att börja med genomföra MIFO fas 2 inventeringar av dessa. Om undersökningar kan bekräfta hypoteserna om föroreningar och risker bör kommunen planera och vidta ytterligare åtgärder för att förebygga olägenheter för människans hälsa eller miljön.
Då det i majoriteten av de inventerade deponierna förväntas finnas föroreningar med mycket hög farlighet bör markundersökningar göras vid eventuell förändrad framtida markanvändning.},
 author    = {Nilsson, Fredrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Orienterande studier av nedlagda avfallsdeponier i Svedala kommun enligt MIFO},
 year     = {2011},
}