Advanced

Empati, moral och egoism hos ungdomsidrottare i de individuella idrotterna friidrott och simning

Forsberg, Kenneth (2000)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att studera förekomst av nãgrapersonlighetsegenskaper som jag tror har
betydelse för prestationen: Egoism, moral och empati i de individuella idrotterna friidrott och
simning bland ungdomsidrottare och att belysa eventuella skillnader i egoism, moral och
empati mellan elitidrottarna och icke-eliten, samt eventuella könsskillnader. I bakgrunden
framgår att: o Egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå (Kohlberg, 1976). . Hög gtad av självcentrering och dålig utvecklad empatisk formåga hctr ihop (Holm, lgBT).
o Det finns könsskillnader (Gilligan, 1993, &, Bramstång, lg92).
o Personlighetsdragen hos elitidrottande män och kvinnor åir mycket lika (Weinberg & Gould,
1995).I studien undersökte jag hypoteserna... (More)
Studiens syfte var att studera förekomst av nãgrapersonlighetsegenskaper som jag tror har
betydelse för prestationen: Egoism, moral och empati i de individuella idrotterna friidrott och
simning bland ungdomsidrottare och att belysa eventuella skillnader i egoism, moral och
empati mellan elitidrottarna och icke-eliten, samt eventuella könsskillnader. I bakgrunden
framgår att: o Egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå (Kohlberg, 1976). . Hög gtad av självcentrering och dålig utvecklad empatisk formåga hctr ihop (Holm, lgBT).
o Det finns könsskillnader (Gilligan, 1993, &, Bramstång, lg92).
o Personlighetsdragen hos elitidrottande män och kvinnor åir mycket lika (Weinberg & Gould,
1995).I studien undersökte jag hypoteserna att högre nivå av idrottsutövning hos ungdomar i
individuella idrotter samspelar med lagre empatisk nivå och hcigre grad av egoism samt att det
finns könsskillnader. Undersökningsgruppen bestod av 41 kvinnor och man iom var aktiva
idrottsutövare inom friidrott ellcr simning. Tre frågeformulär användes; Task ancl Ego
Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Mehrabian & Macleods empatitest och Gibbs &
Widmans moraltest "Historien ornHans". Resultaten visade att'kvinnorna i undersökningen'
visade hclgre grad av empati och moral än männen, samt att elitidrottarna i undersökningén
visade högre gtad av empati än icke-eliten. Som framtida forskningsområde föreslogs
personlighetsundersökning inom friidrotten med fokusering på eventuella skillnader i egoism
inom de olika grenama. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Kenneth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
4076069
date added to LUP
2013-10-04 13:52:08
date last changed
2013-10-04 13:52:08
@misc{4076069,
 abstract   = {Studiens syfte var att studera förekomst av nãgrapersonlighetsegenskaper som jag tror har
betydelse för prestationen: Egoism, moral och empati i de individuella idrotterna friidrott och
simning bland ungdomsidrottare och att belysa eventuella skillnader i egoism, moral och
empati mellan elitidrottarna och icke-eliten, samt eventuella könsskillnader. I bakgrunden
framgår att: o Egoism hos tonåringar knyter an till en låg moralnivå (Kohlberg, 1976). . Hög gtad av självcentrering och dålig utvecklad empatisk formåga hctr ihop (Holm, lgBT).
o Det finns könsskillnader (Gilligan, 1993, &, Bramstång, lg92).
o Personlighetsdragen hos elitidrottande män och kvinnor åir mycket lika (Weinberg & Gould,
1995).I studien undersökte jag hypoteserna att högre nivå av idrottsutövning hos ungdomar i
individuella idrotter samspelar med lagre empatisk nivå och hcigre grad av egoism samt att det
finns könsskillnader. Undersökningsgruppen bestod av 41 kvinnor och man iom var aktiva
idrottsutövare inom friidrott ellcr simning. Tre frågeformulär användes; Task ancl Ego
Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), Mehrabian & Macleods empatitest och Gibbs &
Widmans moraltest "Historien ornHans". Resultaten visade att'kvinnorna i undersökningen'
visade hclgre grad av empati och moral än männen, samt att elitidrottarna i undersökningén
visade högre gtad av empati än icke-eliten. Som framtida forskningsområde föreslogs
personlighetsundersökning inom friidrotten med fokusering på eventuella skillnader i egoism
inom de olika grenama.},
 author    = {Forsberg, Kenneth},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empati, moral och egoism hos ungdomsidrottare i de individuella idrotterna friidrott och simning},
 year     = {2000},
}