Advanced

Att leda i förändring. En kvalitativ studie av mellanchefers syn på den egna rollen i förändringsarbete

Mårtensson, Anna-Karin LU (2013) FEKH49 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är att beskriva de roller mellanchefer tvingas ta i ett förändringsarbete för att öka förståelsen för problematiken i förändringsarbete. Arbetet är en kvalitativt inriktad studie där författaren med hjälp av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp belyser delar av problematiken i förändringsarbete. Den valda teorin tar upp Theory of Negotiated Order som används för att förklara hur individer i en ständigt pågående förhandlingsprocess skapar formerna för det sociala samspelet i den aktuella kontexten. Teori som behandlar betydelsen av att skapa delaktighet hos medarbetarna i en förändringsprocess, genom att bygga en ömsesidig relation mellan medarbetare och ledning grundat på... (More)
Syftet med arbetet är att beskriva de roller mellanchefer tvingas ta i ett förändringsarbete för att öka förståelsen för problematiken i förändringsarbete. Arbetet är en kvalitativt inriktad studie där författaren med hjälp av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp belyser delar av problematiken i förändringsarbete. Den valda teorin tar upp Theory of Negotiated Order som används för att förklara hur individer i en ständigt pågående förhandlingsprocess skapar formerna för det sociala samspelet i den aktuella kontexten. Teori som behandlar betydelsen av att skapa delaktighet hos medarbetarna i en förändringsprocess, genom att bygga en ömsesidig relation mellan medarbetare och ledning grundat på öppenhet och förtroende, vilket i sin tur är en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete tas upp, samt teori som berör den betydelse förtroende har för mellanchefernas situation i ett förändringsarbete. Analysen visar att mellancheferna i en förändringprocess tvingas ta två konflikterande roller , vilket försätter dem i en till synes olöslig situation. Författaren visar på svårigheterna med två föreslagna strategier för att hantera dessa, samt visar på den strategi som respondenterna använder sig av, d v s falsk delaktighet. Vidare visar författaren på faran med att använda falsk delaktighet som en strategi, eftersom detta kan komma att underminera en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad organisationsförändring, vilket är det förtroende som medarbetarna känner för ledningen. Den falska delaktigheten kan också ses som en oönskad effekt av mellanchefernas begränsade delaktighet och handlingsutrymme. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Anna-Karin LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
roller, mellanchefer, Förändringsarbete, delaktighet, medarbetare
language
Swedish
id
4090684
date added to LUP
2013-10-25 15:00:55
date last changed
2013-10-25 15:00:55
@misc{4090684,
 abstract   = {Syftet med arbetet är att beskriva de roller mellanchefer tvingas ta i ett förändringsarbete för att öka förståelsen för problematiken i förändringsarbete. Arbetet är en kvalitativt inriktad studie där författaren med hjälp av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats utifrån olika teoretiska begrepp belyser delar av problematiken i förändringsarbete. Den valda teorin tar upp Theory of Negotiated Order som används för att förklara hur individer i en ständigt pågående förhandlingsprocess skapar formerna för det sociala samspelet i den aktuella kontexten. Teori som behandlar betydelsen av att skapa delaktighet hos medarbetarna i en förändringsprocess, genom att bygga en ömsesidig relation mellan medarbetare och ledning grundat på öppenhet och förtroende, vilket i sin tur är en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete tas upp, samt teori som berör den betydelse förtroende har för mellanchefernas situation i ett förändringsarbete. Analysen visar att mellancheferna i en förändringprocess tvingas ta två konflikterande roller , vilket försätter dem i en till synes olöslig situation. Författaren visar på svårigheterna med två föreslagna strategier för att hantera dessa, samt visar på den strategi som respondenterna använder sig av, d v s falsk delaktighet. Vidare visar författaren på faran med att använda falsk delaktighet som en strategi, eftersom detta kan komma att underminera en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad organisationsförändring, vilket är det förtroende som medarbetarna känner för ledningen. Den falska delaktigheten kan också ses som en oönskad effekt av mellanchefernas begränsade delaktighet och handlingsutrymme.},
 author    = {Mårtensson, Anna-Karin},
 keyword   = {roller,mellanchefer,Förändringsarbete,delaktighet,medarbetare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leda i förändring. En kvalitativ studie av mellanchefers syn på den egna rollen i förändringsarbete},
 year     = {2013},
}