Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Direktavkastning som investeringsstrategi

Taguchi, Andie LU (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats bidrar med att bygga vidare på forskningen kring att investera efter direktavkastning (utdelning/aktiepris) på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att testa om man kan slå mitt valda index OMXS30 med tre varianter av Dogs of the dow strategin, men också om man kan påvisa några signifikanta skillnader mellan dessa tre likartade portföljsvalsstrategier,som skiljer sig i portföljstorlek, aktiepris och tid för urval.

Resultaten visar att inga av de studerade strategierna, varken med eller utan riskjusterade värden, kan med statistisk säkerhet slå OMXS30. Däremot har samtliga strategier kunnat generera en genomsnittlig överavkastning gentemot marknaden.
Resultaten har även genom regressioner kunnat visa att... (More)
Denna uppsats bidrar med att bygga vidare på forskningen kring att investera efter direktavkastning (utdelning/aktiepris) på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att testa om man kan slå mitt valda index OMXS30 med tre varianter av Dogs of the dow strategin, men också om man kan påvisa några signifikanta skillnader mellan dessa tre likartade portföljsvalsstrategier,som skiljer sig i portföljstorlek, aktiepris och tid för urval.

Resultaten visar att inga av de studerade strategierna, varken med eller utan riskjusterade värden, kan med statistisk säkerhet slå OMXS30. Däremot har samtliga strategier kunnat generera en genomsnittlig överavkastning gentemot marknaden.
Resultaten har även genom regressioner kunnat visa att med en signifikansnivå på 1 % att observationer i (T-1) har en signifikant påverkan på överavkastning. Detta skulle i teorin kunna bero på och att det kan finnas lagg i företagens konjunkturcyklar. I sin tur stödjer dessa resultat teorin om att aktier med hög direktavkastning tyder på att de kan vara på botten av sin konjunkturcykel.
Att investera efter hög direktavkastning har alltså kunnat generera positiva genomsnittliga överavkastningar i samtliga portföljer men också funnit signifikanta samband i både t-test och i regressioner som stödjer teorin om att det kan finnas 1 års lagg i att företagen ska vara på uppgång från botten av sin konjunkturcykel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taguchi, Andie LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
OMXS30, Dividend yield, Dogs of the dow, Treynor, Sharpe
language
Swedish
id
4090922
date added to LUP
2013-10-09 16:13:29
date last changed
2013-10-09 16:13:29
@misc{4090922,
 abstract   = {Denna uppsats bidrar med att bygga vidare på forskningen kring att investera efter direktavkastning (utdelning/aktiepris) på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att testa om man kan slå mitt valda index OMXS30 med tre varianter av Dogs of the dow strategin, men också om man kan påvisa några signifikanta skillnader mellan dessa tre likartade portföljsvalsstrategier,som skiljer sig i portföljstorlek, aktiepris och tid för urval. 

Resultaten visar att inga av de studerade strategierna, varken med eller utan riskjusterade värden, kan med statistisk säkerhet slå OMXS30. Däremot har samtliga strategier kunnat generera en genomsnittlig överavkastning gentemot marknaden.
Resultaten har även genom regressioner kunnat visa att med en signifikansnivå på 1 % att observationer i (T-1) har en signifikant påverkan på överavkastning. Detta skulle i teorin kunna bero på och att det kan finnas lagg i företagens konjunkturcyklar. I sin tur stödjer dessa resultat teorin om att aktier med hög direktavkastning tyder på att de kan vara på botten av sin konjunkturcykel. 
Att investera efter hög direktavkastning har alltså kunnat generera positiva genomsnittliga överavkastningar i samtliga portföljer men också funnit signifikanta samband i både t-test och i regressioner som stödjer teorin om att det kan finnas 1 års lagg i att företagen ska vara på uppgång från botten av sin konjunkturcykel.},
 author    = {Taguchi, Andie},
 keyword   = {OMXS30,Dividend yield,Dogs of the dow,Treynor,Sharpe},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Direktavkastning som investeringsstrategi},
 year     = {2013},
}