Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

Johansson, Johanna LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande.
Syfte: Syftet är att undersöka om unga flickors identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar och tar del av det glamorösa liv som exponeras i Bloggarna. Utgångspunkter och uppläggning: Studien är av fenomenologisk karaktär och tar sin utgångspunkt i teorier om det moderna samhället och identitet. Efter att ha skrivit en C-uppsats i psykologi där individens identitetspåverkan... (More)
Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande.
Syfte: Syftet är att undersöka om unga flickors identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar och tar del av det glamorösa liv som exponeras i Bloggarna. Utgångspunkter och uppläggning: Studien är av fenomenologisk karaktär och tar sin utgångspunkt i teorier om det moderna samhället och identitet. Efter att ha skrivit en C-uppsats i psykologi där individens identitetspåverkan studerades (Johansson, 2012) är det utgångspunkten för att i denna uppsats titta på fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Metoden är den samma, att genom en kvalitativ studie och med en fokusgrupp, bestående av sex unga flickor, tolkas och analyseras deras tankar om vad som påverkar dem i sitt identitetsskapande. Slutsatser/Resultat: Identitetsskapandet är en ständigt pågående process som hela tiden omformas i relation till det sociala nätverk som individen befinner sig i. Lättillgängligheten att idag ta del av andras glamorösa liv som exponeras i Bloggar gör framtiden osäker för unga flickor. Osäkerheten skapar en ångest om att inte passa in och inte vara accepterad av samhället för den man egentligen vill vara. Nyckelord: Blogg, identitet, strävan, osäkerhet, accepterad, flickor (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Johanna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flickor, accepterat, osäkerhet, strävan, blogg, identitet
language
Swedish
id
4114007
date added to LUP
2013-10-22 10:45:53
date last changed
2013-10-22 10:45:53
@misc{4114007,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande.
Syfte: Syftet är att undersöka om unga flickors identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar och tar del av det glamorösa liv som exponeras i Bloggarna. Utgångspunkter och uppläggning: Studien är av fenomenologisk karaktär och tar sin utgångspunkt i teorier om det moderna samhället och identitet. Efter att ha skrivit en C-uppsats i psykologi där individens identitetspåverkan studerades (Johansson, 2012) är det utgångspunkten för att i denna uppsats titta på fenomenet ur ett sociologiskt perspektiv. Metoden är den samma, att genom en kvalitativ studie och med en fokusgrupp, bestående av sex unga flickor, tolkas och analyseras deras tankar om vad som påverkar dem i sitt identitetsskapande. Slutsatser/Resultat: Identitetsskapandet är en ständigt pågående process som hela tiden omformas i relation till det sociala nätverk som individen befinner sig i. Lättillgängligheten att idag ta del av andras glamorösa liv som exponeras i Bloggar gör framtiden osäker för unga flickor. Osäkerheten skapar en ångest om att inte passa in och inte vara accepterad av samhället för den man egentligen vill vara. Nyckelord: Blogg, identitet, strävan, osäkerhet, accepterad, flickor},
 author    = {Johansson, Johanna},
 keyword   = {flickor,accepterat,osäkerhet,strävan,blogg,identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande},
 year     = {2013},
}