Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det är något som du vill ha, som är gratis, som kan hämtas, som ingen kan spåra” En kvalitativ studie om vilka anledningar personer som fildelar ger sina handlingar och hur dessa motiverar sina handlingar

Haglund, Louise LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Illegal fildelning är en utav de mest genomgripande formerna av brott som sker över internet idag. Under det senaste decenniet har den enorma tillgången till internet och användande av datorer lett till stor ökning av fildelning och undersökningar tyder på att många människor fildelar i Sverige. I detta arbete är syftet att få djupare förståelse för fenomenet illegal fildelning, med fokus på att undersöka vilka anledningar personer som fildelar ger av sin illegala aktivitet och hur de motiverar sitt handlande. Arbetet genomfördes med ett kvalitativt arbetssätt där fem personer som fildelar illegal intervjuades. Intervjuerna genomfördes med en mer flexibel intervjuteknik för att uppmuntra till fritt berättande men med några fasta frågor.... (More)
Illegal fildelning är en utav de mest genomgripande formerna av brott som sker över internet idag. Under det senaste decenniet har den enorma tillgången till internet och användande av datorer lett till stor ökning av fildelning och undersökningar tyder på att många människor fildelar i Sverige. I detta arbete är syftet att få djupare förståelse för fenomenet illegal fildelning, med fokus på att undersöka vilka anledningar personer som fildelar ger av sin illegala aktivitet och hur de motiverar sitt handlande. Arbetet genomfördes med ett kvalitativt arbetssätt där fem personer som fildelar illegal intervjuades. Intervjuerna genomfördes med en mer flexibel intervjuteknik för att uppmuntra till fritt berättande men med några fasta frågor. Sociologiska/ kriminologiska teorier användes som verktyg för att förstå och analysera intervjumaterialet. Studien visar på att det ges olika anledningar till fildelande, såsom möjligheten och enkelheten att fildela, bristande ekonomi och att det inte finns någon större risk för att upptäckas och straffas. Intervjupersonerna motiverar sitt handlande genom att hävda att fildelandet inte skadar någon, att det inte har någon inverkan på film- och musikindustrin och att film-och musikindustrin får skylla sig själva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglund, Louise LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rutinaktivitetsteorin, neutraliseringstekniker, rational choice, fildelning, illegal fildelning
language
Swedish
id
4124534
date added to LUP
2013-11-05 15:34:23
date last changed
2013-11-05 15:34:23
@misc{4124534,
 abstract   = {Illegal fildelning är en utav de mest genomgripande formerna av brott som sker över internet idag. Under det senaste decenniet har den enorma tillgången till internet och användande av datorer lett till stor ökning av fildelning och undersökningar tyder på att många människor fildelar i Sverige. I detta arbete är syftet att få djupare förståelse för fenomenet illegal fildelning, med fokus på att undersöka vilka anledningar personer som fildelar ger av sin illegala aktivitet och hur de motiverar sitt handlande. Arbetet genomfördes med ett kvalitativt arbetssätt där fem personer som fildelar illegal intervjuades. Intervjuerna genomfördes med en mer flexibel intervjuteknik för att uppmuntra till fritt berättande men med några fasta frågor. Sociologiska/ kriminologiska teorier användes som verktyg för att förstå och analysera intervjumaterialet. Studien visar på att det ges olika anledningar till fildelande, såsom möjligheten och enkelheten att fildela, bristande ekonomi och att det inte finns någon större risk för att upptäckas och straffas. Intervjupersonerna motiverar sitt handlande genom att hävda att fildelandet inte skadar någon, att det inte har någon inverkan på film- och musikindustrin och att film-och musikindustrin får skylla sig själva.},
 author    = {Haglund, Louise},
 keyword   = {rutinaktivitetsteorin,neutraliseringstekniker,rational choice,fildelning,illegal fildelning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är något som du vill ha, som är gratis, som kan hämtas, som ingen kan spåra” En kvalitativ studie om vilka anledningar personer som fildelar ger sina handlingar och hur dessa motiverar sina handlingar},
 year     = {2013},
}