Advanced

Patienters erfarenheter av samtalet med distriktssköterskan vid typ-2 diabetes

Anderbjer, Johanna LU and Veberg, Charlotta LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Allt fler personer i Sverige drabbas av typ-2 diabetes. Personer med diabetes har rätt till att förstå hur sjukdomen fungerar och hur den behandlas och målet med diabetesvården är att lära patienterna att sköta så mycket som möjligt själva. Distriktssköterskan har en viktig roll när det gäller att informera och motivera patienter med typ-2 diabetes för att förebygga komplikationer. Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av samtalet med distriktssköterskan vid typ-2 diabetes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju patienter från två vårdcentraler i Skåne och materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att kunskap kring diabetes och levnadsvanor påverkar patienten i vardagen.... (More)
Allt fler personer i Sverige drabbas av typ-2 diabetes. Personer med diabetes har rätt till att förstå hur sjukdomen fungerar och hur den behandlas och målet med diabetesvården är att lära patienterna att sköta så mycket som möjligt själva. Distriktssköterskan har en viktig roll när det gäller att informera och motivera patienter med typ-2 diabetes för att förebygga komplikationer. Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av samtalet med distriktssköterskan vid typ-2 diabetes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju patienter från två vårdcentraler i Skåne och materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att kunskap kring diabetes och levnadsvanor påverkar patienten i vardagen. God hälsa är betydelsefullt för diabetespatienter och den enskilde individen har ett ansvar för sin sjukdom. Distriktssköterskans kontinuitet, lyhördhet och tillgänglighet skapar ett förtroende för distriktssköterskan och underlättar förändringar av levnadsvanor. (Less)
Abstract
More people in Sweden suffer from type-2 diabetes and they have a right to understand how the disease works and how it is treated. The goal of diabetes care is to teach the patients how to handle as much as possible themselves. District nurses have therefore an important role to inform and motivate patients with type-2 diabetes to prevent complications. The aim of the study was to investigate how the patient experiences the conversation with the district nurse. Semi-structured interviews were conducted with seven patients from two health centers in Skåne and the material was analyzed by qualitative content analysis. The results show that knowledge about diabetes and lifestyle habits effect the patient in everyday life. Good health is... (More)
More people in Sweden suffer from type-2 diabetes and they have a right to understand how the disease works and how it is treated. The goal of diabetes care is to teach the patients how to handle as much as possible themselves. District nurses have therefore an important role to inform and motivate patients with type-2 diabetes to prevent complications. The aim of the study was to investigate how the patient experiences the conversation with the district nurse. Semi-structured interviews were conducted with seven patients from two health centers in Skåne and the material was analyzed by qualitative content analysis. The results show that knowledge about diabetes and lifestyle habits effect the patient in everyday life. Good health is important for diabetes patients and the individual is responsible for his illness. Continuity of the district nurse, responsiveness and availability creates a trust for district nurse and facilitate changes in lifestyle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderbjer, Johanna LU and Veberg, Charlotta LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
patientupplevelser, egenvård, typ-2 diabetes, levnadsvanor, hälsa
language
Swedish
id
4146051
date added to LUP
2013-11-12 13:43:28
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{4146051,
 abstract   = {More people in Sweden suffer from type-2 diabetes and they have a right to understand how the disease works and how it is treated. The goal of diabetes care is to teach the patients how to handle as much as possible themselves. District nurses have therefore an important role to inform and motivate patients with type-2 diabetes to prevent complications. The aim of the study was to investigate how the patient experiences the conversation with the district nurse. Semi-structured interviews were conducted with seven patients from two health centers in Skåne and the material was analyzed by qualitative content analysis. The results show that knowledge about diabetes and lifestyle habits effect the patient in everyday life. Good health is important for diabetes patients and the individual is responsible for his illness. Continuity of the district nurse, responsiveness and availability creates a trust for district nurse and facilitate changes in lifestyle.},
 author    = {Anderbjer, Johanna and Veberg, Charlotta},
 keyword   = {patientupplevelser,egenvård,typ-2 diabetes,levnadsvanor,hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters erfarenheter av samtalet med distriktssköterskan vid typ-2 diabetes},
 year     = {2013},
}