Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET En studie av rekvisit i 57 kap 4 § Inkomstskattelag

Ghermay, Nigisti LU (2013) HARH10 20132
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

De särskilda skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 56 - 57 kap. IL. Reglerna syftar motverka att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Sedan de första reglerna om fåmansföretag och dess ägare infördes år 1977 har reglerna diskuterats och det är tydligt att problem kvarstår. Reglerna är allmänt formulerade och har visat sig vara svårtolkade och svår tillämpade.
De andelar som innehas av aktiva delägare kallas kvalificerade andelar. Kvalificerade andelar är andelar i ett fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit aktiv i betydande omfattning. Andelarna anses även vara kvalificerade om företaget, direkt eller indirekt,... (More)
Sammanfattning

De särskilda skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 56 - 57 kap. IL. Reglerna syftar motverka att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Sedan de första reglerna om fåmansföretag och dess ägare infördes år 1977 har reglerna diskuterats och det är tydligt att problem kvarstår. Reglerna är allmänt formulerade och har visat sig vara svårtolkade och svår tillämpade.
De andelar som innehas av aktiva delägare kallas kvalificerade andelar. Kvalificerade andelar är andelar i ett fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit aktiv i betydande omfattning. Andelarna anses även vara kvalificerade om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under denna tid varit aktiv i betydande omfattning i detta fåmansföretag.
I praxis fastslås att begreppet samma eller likartad verksamhet omfattar situationer där hela eller delar av verksamheten har överförts till ett nytt bolag vars verksamhet ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. Domstolen har i praxis uttalat att både kapital och köpeskilling omfattas av begreppet samma eller likartad verksamhet, för att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Det krävs även att det föreligger ett samband mellan bolagen efter överlåtelsen.
Reglerna ska även tillämpas för att motverka att den skattskyldige uppnår en obehörig skatteförmån, genom exempelvis omstrukturering av bolagsstrukturen. För att klargöra innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” för fåmansföretagare bör begreppet förtydligas i lagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ghermay, Nigisti LU
supervisor
organization
course
HARH10 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inkomstskattelagen, Skatterätt, fåmansföretag, samma eller likartade verksamhet, kvalificerade andelar, överföring av verksamhet till annan verksamhet.
language
Swedish
id
4146322
date added to LUP
2013-11-13 07:52:43
date last changed
2013-11-13 07:52:43
@misc{4146322,
 abstract   = {Sammanfattning

De särskilda skattereglerna för fåmansföretag återfinns i 56 - 57 kap. IL. Reglerna syftar motverka att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst. Sedan de första reglerna om fåmansföretag och dess ägare infördes år 1977 har reglerna diskuterats och det är tydligt att problem kvarstår. Reglerna är allmänt formulerade och har visat sig vara svårtolkade och svår tillämpade. 
De andelar som innehas av aktiva delägare kallas kvalificerade andelar. Kvalificerade andelar är andelar i ett fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit aktiv i betydande omfattning. Andelarna anses även vara kvalificerade om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under denna tid varit aktiv i betydande omfattning i detta fåmansföretag.
I praxis fastslås att begreppet samma eller likartad verksamhet omfattar situationer där hela eller delar av verksamheten har överförts till ett nytt bolag vars verksamhet ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. Domstolen har i praxis uttalat att både kapital och köpeskilling omfattas av begreppet samma eller likartad verksamhet, för att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Det krävs även att det föreligger ett samband mellan bolagen efter överlåtelsen. 
Reglerna ska även tillämpas för att motverka att den skattskyldige uppnår en obehörig skatteförmån, genom exempelvis omstrukturering av bolagsstrukturen. För att klargöra innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” för fåmansföretagare bör begreppet förtydligas i lagstiftningen.},
 author    = {Ghermay, Nigisti},
 keyword   = {Inkomstskattelagen,Skatterätt,fåmansföretag,samma eller likartade verksamhet,kvalificerade andelar,överföring av verksamhet till annan verksamhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET En studie av rekvisit i 57 kap 4 § Inkomstskattelag},
 year     = {2013},
}