Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samhällsentreprenörskap - ett framväxande fenomen i Sverige

Nilsson, Max LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att beskriva och analysera ett framväxande fenomen – samhällsentreprenörskap – för att öka förståelsen för dess betydelse i ett svenskt sammanhang.
Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats, där det empiriska materialet och det teoretiska ramverket påverkat varandra om vartannat.
Studiens teoretiska ramverk består av en modell vid namn ”The Social Entrepreneurship Framework” som härstammar från en entreprenörskapsmodell vid namn ”The PCDA Framework”.
Det empiriska materialet som ligger till grund för min analys innehåller tio stycken djupintervjuer med personer som berörs av samhällsentreprenörskap i Sverige. Empirin är den del i studien som haft klart störst betydelse för analys och... (More)
Syftet med studien var att beskriva och analysera ett framväxande fenomen – samhällsentreprenörskap – för att öka förståelsen för dess betydelse i ett svenskt sammanhang.
Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats, där det empiriska materialet och det teoretiska ramverket påverkat varandra om vartannat.
Studiens teoretiska ramverk består av en modell vid namn ”The Social Entrepreneurship Framework” som härstammar från en entreprenörskapsmodell vid namn ”The PCDA Framework”.
Det empiriska materialet som ligger till grund för min analys innehåller tio stycken djupintervjuer med personer som berörs av samhällsentreprenörskap i Sverige. Empirin är den del i studien som haft klart störst betydelse för analys och slutsatser.
De tankar som bygger upp samhällsentreprenörskap är i sig inget nytt men involverar samtidigt många personer med nytänkande inslag samtidigt som det verkar vara en del i en makrotrend kring hållbarhet. Samhällsentreprenörskap i Sverige karakteriseras enligt mig av en stor potential att bli en viktig, sammanfogande del mellan samhällets olika sektorer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Max LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, Corporate Social Responsibility (CSR), Socialt företagande, Hållbarhet
language
Swedish
id
4147021
date added to LUP
2013-12-19 10:34:27
date last changed
2013-12-19 10:34:27
@misc{4147021,
 abstract   = {Syftet med studien var att beskriva och analysera ett framväxande fenomen – samhällsentreprenörskap – för att öka förståelsen för dess betydelse i ett svenskt sammanhang.
Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats, där det empiriska materialet och det teoretiska ramverket påverkat varandra om vartannat.
Studiens teoretiska ramverk består av en modell vid namn ”The Social Entrepreneurship Framework” som härstammar från en entreprenörskapsmodell vid namn ”The PCDA Framework”.
Det empiriska materialet som ligger till grund för min analys innehåller tio stycken djupintervjuer med personer som berörs av samhällsentreprenörskap i Sverige. Empirin är den del i studien som haft klart störst betydelse för analys och slutsatser.
De tankar som bygger upp samhällsentreprenörskap är i sig inget nytt men involverar samtidigt många personer med nytänkande inslag samtidigt som det verkar vara en del i en makrotrend kring hållbarhet. Samhällsentreprenörskap i Sverige karakteriseras enligt mig av en stor potential att bli en viktig, sammanfogande del mellan samhällets olika sektorer},
 author    = {Nilsson, Max},
 keyword   = {Socialt entreprenörskap,samhällsentreprenörskap,Corporate Social Responsibility (CSR),Socialt företagande,Hållbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällsentreprenörskap - ett framväxande fenomen i Sverige},
 year     = {2013},
}