Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om översättning av det modala hjälpverbet shall + huvudverb från engelska till svenska och tyska i normativ internationell juridisk diskurs

Uhler Brand, Susanne LU (2013) FÖUM02 20131
Translation Program
Abstract (Swedish)
I uppsatsen jämförs den svenska och den tyska översättningen från engelska av en internationell överenskommelse med avseende på det modala hjälpverbet shall + huvudverb. Översättningarna har undersökts både kvantitativt och kvalitativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida översättningen av shall + huvudverb till svenska respektive tyska i juridiska normativa texter har samma illokutionära kraft som i källtexten och huruvida funktionell ekvivalens råder mellan källtexten och respektive översättning. Analysen visar på de svårigheter som finns vid översättningen av shall + huvudverb från engelska till svenska respektive tyska. Detta beror dels på hjälpverbets polysemi inom det anglosaxiska normativa juridiska språkbruket, dels på... (More)
I uppsatsen jämförs den svenska och den tyska översättningen från engelska av en internationell överenskommelse med avseende på det modala hjälpverbet shall + huvudverb. Översättningarna har undersökts både kvantitativt och kvalitativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida översättningen av shall + huvudverb till svenska respektive tyska i juridiska normativa texter har samma illokutionära kraft som i källtexten och huruvida funktionell ekvivalens råder mellan källtexten och respektive översättning. Analysen visar på de svårigheter som finns vid översättningen av shall + huvudverb från engelska till svenska respektive tyska. Detta beror dels på hjälpverbets polysemi inom det anglosaxiska normativa juridiska språkbruket, dels på de tre språkens till viss del olikartade bruk av modalitetsuttryck för att uttrycka deontisk modalitet i normativt språkbruk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uhler Brand, Susanne LU
supervisor
organization
course
FÖUM02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
översättning, engelska, tyska, svenska, internationell traktat, modala hjälpverb, shall, deontisk styrk, illokutionär kraft, normativt juridiskt språkbruk
language
Swedish
id
4153130
date added to LUP
2013-11-29 09:42:47
date last changed
2013-11-29 09:42:47
@misc{4153130,
 abstract   = {I uppsatsen jämförs den svenska och den tyska översättningen från engelska av en internationell överenskommelse med avseende på det modala hjälpverbet shall + huvudverb. Översättningarna har undersökts både kvantitativt och kvalitativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida översättningen av shall + huvudverb till svenska respektive tyska i juridiska normativa texter har samma illokutionära kraft som i källtexten och huruvida funktionell ekvivalens råder mellan källtexten och respektive översättning. Analysen visar på de svårigheter som finns vid översättningen av shall + huvudverb från engelska till svenska respektive tyska. Detta beror dels på hjälpverbets polysemi inom det anglosaxiska normativa juridiska språkbruket, dels på de tre språkens till viss del olikartade bruk av modalitetsuttryck för att uttrycka deontisk modalitet i normativt språkbruk.},
 author    = {Uhler Brand, Susanne},
 keyword   = {översättning,engelska,tyska,svenska,internationell traktat,modala hjälpverb,shall,deontisk styrk,illokutionär kraft,normativt juridiskt språkbruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om översättning av det modala hjälpverbet shall + huvudverb från engelska till svenska och tyska i normativ internationell juridisk diskurs},
 year     = {2013},
}